องค์กรการกุศลในประเทศกัมพูชา

 

องค์กรการกุศลเหล่านี้มีโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ในประเทศกัมพูชา  บางองค์กรตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา และบางองค์กรจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย และส่งความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการต่างๆ ให้กับประเทศกัมพูชา

แอคชั่น เอด

http://www.actionaid.org/

 


แอคชั่น เอด กัมพูชาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 ด้วยการดำเนินงานกับผู้หญิงและเด็กที่ยากจนในกัมพูชาเพื่อเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนผ่านของโลกในระหว่างที่เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นผ่านโครงการขององค์กรที่หลายหลายซึ่งมุ่งเน้นไปยัง

          - การศึกษา

          - สิทธิด้านอาหาร

          - สิทธิสตรี

          - ทุนการศึกษาเด็ก

          - ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

 

แอ็คชั่น เอด กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของ แอ็คชั่น เอด ระหว่างประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนให้กับความยากจนและความอยุติธรรม

 

 

ติดต่อ     :     ActionAid

                 #69, St.242, Sangkat Chaktomuk,

                 Khan Daun Penh,

                 Phnom Penh, Cambodia

           :   (855) 23-994-98

 

  E-mail  :   cambodia@actionaid.org  


โรงพยาบาลเด็กอังกอร์

Angkor Hospital for Children (AHC)

http://angkorhospital.org/


โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ เป็นโรงพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ด้วยการทำงานร่วมกับภาครัฐบาลของ

ประเทศกัมพูชาในการให้การรักษาแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพให้กับเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสชาวกัมพูชาในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา


โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ให้บริการการรักษาทางการแพทย์ การให้การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ การจัดฝึกอบรมการป้องกัน ตลอดรวมถึงการผ่าตัดซึ่งครอบคลุมการผ่าตัดทุกประเภท รวมทั้งการให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เอดส์ นอกเหนือจากโครงการเพื่อสังคมด้านการแพทย์อื่นๆ 


โรงพยาบาลเด็กอังกอร์มีพันธกิจในการที่จะเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพเด็ก การอบรม ตลอดรวมทั้งการให้การสนับสนุนการพัฒนาและการขยายระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศกัมพูชา

ข้อมูลในการติดต่อ

ที่อยู่:
Tep Vong (Achamean) Road & Oum Chhay Street, Svay Dangkum, Siem Reap, Cambodia. 

 

 ที่อยู่ไปรษณีย์:
P.O. Box 50, Siem Reap, Cambodia

 

เวลาเปิดทำการของศูนย์ผู้เยี่ยมเยือน:
จันทร์เสาร์: 08:00 เช้า  – 05:00 เย็น

*** หมายเหตุ : โรงพยาบาลมีบริการพาชมโรงพยาบาลตามกำหนดการที่นัดหมายไว้เท่านั้น

โทร : +855 (0) 63 963409
แฟกซ์: +855 (0) 63 760452
อีเมล์: ahc@angkorhospital.org


บันเทีย ซเร

Banteay Srei

http://banteaysrei.info/

 

เป็นองค์กรอิสระสำหรับผู้หญิงเขมรเพื่อให้การสนับสนุนกับผู้หญิงที่อ่อนแอในการพัฒนาตนเองด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการพัฒนาชุมชนตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของผู้ชายในการระบุถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้หญิง

 

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ

#19B, Street 145, Sangkat Phsar Doeum Tkov, Khann Chamcar Mon,

 Phnom Penh, Cambodia, PO BOX 728

 

โทรศัพท์: +855 (0) 232 169 22
อีเมล์: banteaysrei@online.com.kh


โรงเรียนประถมต้น ทับฮัว, กัมพูชา
โรงเรียนประถมต้น ทับฮัว, กัมพูชา
โรงเรียนมัธยม เพล ชาส, กัมพูชา
โรงเรียนมัธยม เพล ชาส, กัมพูชา

มูลนิธิฝันของเด็ก (Children’s Dream Foundation)

 

 http://childsdream.org/

ผลประเมินมูลนิธิฝันของเด็ก จาก ทีมงาน

 

มูลนิธิฝันของเด็กเป็นองค์กรการกุศลที่มีฐานดำเนินงานอยู่ในประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลหรือเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม สืบเนื่องจากฐานะทางครอบครัวที่ยากจนและอยู่ในท้องถิ่นที่ขาดการพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่บริเวณตะเข็บชายแดนของประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาว  มูลนิธิฝันของเด็ก ได้นำปัญหาดังกล่าวนำมาเป็นประเด็นในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปยัง 3 เรื่องหลักคือ ด้านสุขภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับสูงขึ้นไป

 

มูลนิธิฝันของเด็ก มีสำนักงานที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ตามที่อยู่ดังนี้

 

Cambodia Branch: CDCO Child's Dream Cambodia Organisation
Address: No. 160, National Road No 6, Krous Village, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City, Siem Reap, Cambodia.

Telephone +855(0)63 763 027
Email address:  info@childsdream.org

 

มูลนิธิฝันของเด็ก ในประเทศกัมพูชา มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มอัตราการเข้ารับการศึกษาของเด็กกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล และลดอัตราการหยุดเรียนกลางคันของเด็ก ด้วยการสร้างโรงเรียนในระดับประถมและมัธยม

ปัจจุบันมูลนิธิฝันของเด็ก ในประเทศกัมพูชา ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานในพื้นที่ที่ห่างไกล  อีกทั้งยังได้จัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อการศึกษาต่อ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้หลังจากจบการศึกษาแล้ว ได้สร้างสนามเด็กเล่นและระบบประปาให้กับโรงเรียนอีกด้วย

 

ในปี 2554 มูลนิธิฝันของเด็กได้บริจาคด้านการศึกษาในแต่ละโครงการในประเทศกัมพูชามีมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

 

โครงการต่างๆ ในกัมพูชาสามารถดูได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้http://childsdream.org/projects/cambodia/

 


ตำนานนักสเก็ตบอร์ด Mr. Tony Hawk หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนผ่านกองทุนเด็กกัมพูชา
ตำนานนักสเก็ตบอร์ด Mr. Tony Hawk หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนผ่านกองทุนเด็กกัมพูชา

กองทุนเด็กกัมพูชา (Cambodian Childrens Fund) 

http://www.cambodianchildrensfund.org

 

Mr. Scott Neeson         : ประธานกองทุน

Ms. Jeanine Braithwaite : เลขานุการกองทุน

 

กองทุนเด็กกัมพูชา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการศึกษา การดูและสุขภาพอนามัยรวมทั้งการจัดหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยให้กับเด็กกัมพูชาที่มาจากชุมชนที่ยากจนในกัมพูชา  กองทุนดังกล่าวจัดหาการศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัยและรวมทั้งที่พักที่ปลอดภัยให้กับเด็กกัมพูชา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กกัมพูชามากกว่า 1,800 คน และช่วยชาวกัมพูชามากกว่า 10,000 คนในทุกๆ ปี ผ่านโครงการสุขภาพอนามัยของกองทุน

 

ผู้ก่อตั้งกองทุนเด็กกัมพูชา คือ Mr. Scott Neeson, อดีตผู้บริหารบริษัทสร้างภาพยนต์ทเวนตี้ เซนจูรี่ ฟอกซ์ อินเตอร์เนชันแนล 

 

ที่ติดต่อ

Cambodian Children's Fund                    Cambodian Children's Fund

 2461 Santa Monica Blvd.                       P.O.Box 111

 PMB 833, Santa Monica                        Phnom Penh

 CA 90404, United State of America         Cambodia

 Phone  +1 310 399 5220                       Phone +855 023 988 999

  Fax     +1 310 399 5221

 

 CCF Australia, Suite 89, 78 William Street, Sydney, NSW, 2011

 info@ccf-australia.org, donate@ccf-australia.org

  http://www.ccf-australia.org

กองทุนเด็กกัมพูชา เป็นองค์กรอิสระที่ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาทุกปี   กองทุนเด็กกัมพูชาได้จดทะเบียนในหมวด 501(C)3 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ในประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลขทะเบียน 200764162 ผู้บริจาคที่เป็นอเมริกัน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด


การฝึกอบรมการเกษตรของมูลนิธิฯ
การฝึกอบรมการเกษตรของมูลนิธิฯ

มูลนิธิ คำวิงวอนของเด็กกัมพูชา

Cambodian Children's Advocacy Foundation (CCAF)

http://www.ccaf-khmer.org/

 

Mr. Hing Channarith : ผู้ก่อตั้งมูลนิธิและ ประธานคณะกรรมบริหาร

Ms. Fran Lambrick   : ผู้ร่วมก่อตั้ง (ชาวอังกฤษ)

 

มูลนิธิคำวิงวอนของเด็กกัมพูชา เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไรของชาวกัมพูชาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นองค์กรอิสระในการให้การศึกษาแก่เด็กกัมพูชา ลดความยากจนในสังคมด้วยการเข้าถึงแก่นแท้ของสาเหตุ อีกทั้งช่วยรัฐบาลกัมพูชาในการนำสิ่งที่จำเป็นให้กับชาวกัมพูชาที่อยู่ในภาคส่วนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างที่สุดในสังคม

 

มูลนิธิคำวิงวอนของเด็กกัมพูชา มีความพยายามอย่างยิ่งในการรวบรวมปัญหาของเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหาในโครงการพัฒนาชุมชนที่มีความแตกต่างรวมถึงปัญหาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ด้วยการเข้าถึงแก่นแท้ของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาของสังคม

 

กลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิฯ ในการที่จะให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาการศึกษาคือ เด็ก แม่หม้าย และผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิด รวมทั้งผู้พิการชาวกัมพูชา ด้วยการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

 

มูลนิธิคำวิงวอนของเด็กกัมพูชา ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ กับกระทรวงมหาดไทย ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2549 ใบอนุญาตเลขที่ 419

 

ติดต่อ     : Cambodian Children's Advocacy Foundation (CCAF)

              205 Street 2001, Sangket Kakeb,

              Kan Posenchey, Phanom Penh

              Cambodia

 

              PO.Box 850, Postal Code 12000

      

โทร          : +655 23 890 166

มือถือ        : +855 16 811 720

 


มูลนิธิฝันของเด็กกัมพูชา

 

(Cambodian Children’s Dream Foundation)

http://www.cambodianchildsdream.org/

 

Ms. Jenni Lipa  : ผู้ก่อตั้ง และ ประธานบริหาร

 

มูลนิธิฝันของเด็กกัมพูชา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีฐานการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา และได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในหมวด 501 (3) ว่าด้วยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศอังกฤษ กับคณะกรรมการองค์กรการกุศลของประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2554

 

มูลนิธิฝันของเด็ก มีพันธกิจในอันที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับหมู่บ้านและชุมชนด้วยความร่วมมือกับคนพื้นที่ชาวกัมพูชาด้วยการช่วยเหลือในการจัดหาการดูแลสุขภาพอนามัยตั้งแต่เกิด และการให้โอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับครอบครัว และชุมชนกัมพูชา ด้วยการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองและชุมชนเท่าที่จะทำได้

 

การดำเนินงานของมูลนิธิฝันของเด็กกัมพูชา ดำเนินงานโดยอาสาสมัคร ร้อยละ 91 ของเงินที่ได้รับจากการบริจาคและกิจกรรมการกุศลจะถูกใช้ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ผ่านมูลนิธิฯ 

 

 

ติดต่อ :  

USA                                                           Cambodia

Cambodian Children's Dream Foundation            Cambodian Children's Dream Foundation

240 Easth 85th St. #2                                   T62 Taproum St.

New York NY 10028 USA                                 Borei Brom Brey

                                                                 Seim Reap, Cabodia

Tel : +1917721-8588                                     Tel : +855 95588832

E-mail: usa@theccdo.org                                E-mail: cambodia@theccdo.org

             

 


การพัฒนาคนเพื่อผู้แทนสำหรับผู้่พิการกัมพูชา (CDMD)

http://www.cdmdcambodia.org/

 

Mr. Kho Huoth  : ประธาน

Mr. Nhip Thy    : กรรมการบริหาร

 

CDMD เป็นองค์กรอิสระที่มีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตและอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมของสังคมเพื่อผู้พิการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550

 

ภารกิจหลักของ CDMD คือการร่วมกันในการสร้างศักยภาพให้กับผู้พิการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้พิการด้วยความร่วมมืออย่างเต็มที่และด้วยความพยายามในการพัฒนาทุกๆ ด้านจาก CDMD

 

CDMD ให้กับการสนับสนุนในการส่งเสริมความเป็นธรรมและโอกาสที่เทียมกันให้กับผู้พิการด้วยการดำเนินงานร่วมกันผ่านชุมชน 26 ตำบลใน 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ด้วยวิธีการที่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูฐานชุมชนทำให้การทำงานเข้าถึงผู้พิการและครอบครัวของผู้พิการ  การดำเนินงานภายใต้การฟื้นฟูฐานชุมชนมีขอบข่ายในการดำเนินงานที่ครอบคลุมในเรื่อง

-สุขภาพ

-การศึกษา

-ความเป็นอยู่

-สังคม

-การมอบหมายอำนาจ

 

 

ติดต่อ     :  CDMD-Cambodian Development Mission for Disability

               43 Wat sarawoan, St. 178                   P.O.Box 14000

               Chey Chumneas, duan Penh                 Phanom Penh, Cambodia

               Phanom Penh, Cambodia                or   : CCC Box. 501

โทร       :   +855 23 211 732

อีเมล์  :   info@cdmdcambodia.org

 


แคมโบเดีย โกลบอล แอ็คชั่น (CGA)

http://www.cambodiaglobalaction.org/

 

แคมโบเดีย โกลบอล แอ็คชั่น (CGA) เป็นองค์กรอิสระของคนกัมพูชาที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ประเทศกัมพูชา

 

แคมโบเดีย โกลลอล แอ็คชั่น มีเป้าหมายในการพัฒนาแบบองค์รวมให้กับชุมชนกัมพูชาเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนในชุมชนและการบรรเทาทุกข์ผ่าน 4 โครงการหลัก 

         - การให้การศึกษาด้านสุขภาพให้กับชุมชน (CHE)

         - โครงการโรงเรียน ซาลามัม ในพนมเปญ

         - การดูแลเด็กกำพร้า

         - โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  

ติดต่อ       : Cambodia Global Action

                N#45, Street 528, Boeng Kok 1,

                Tuol Kork, Phnom Penh,

                Cambodia

โทร         :  +855 (0)23 885 735

 

แฟกซ์         +855 (0) 12 974 983


Cambodia International Education Support Foundation

http://www.ciesf.org/

 

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสากลกัมพูชา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าของธุรกิจภายในและระหว่างประเทศให้กับกัมพูชาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

 

 

ติดต่อ : Cambodia International Education Support Foundation

           Japan Head Quarter

           From Five 302, 3-17-1, Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062

           Tel: +81-3-6439-5990 / Fax: 03-6439-5991

           Email: info@ciesf.org

 

 

           NGO CIESF Cambodia

           3rd Floor The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd.,

           Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

           Tel & Fax: +855-23-216-434

         Email: info@ciesf.org


มูลนิธิของเด็กกัมพูชา

http://www.cambodiankidsfoundation.org/ 

 

มูลนิธิของเด็กกัมพูชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมอนาคตของเด็กกัมพูชาผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ซึ่งมุ่งเน้นไปยังเรื่องต่างๆ ดังนี้

              - โครงการด้านการศึกษา

              - โครงการสุขภาพ

              - โครงการส่งเสริมความสามารถ

              - ทุนการศึกษา และ โครงการสร้างรายได้อย่างมั่นคง

 

 

ติดต่อ       :  Cambodian Kid’s Foundation (CKF)

                 #.144GEo, Rue de l'union Européenne (St. 143),

                     12304 Phnom Penh, Cambodia

 


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

  http://www.edf-international.org

  http://www.edfthai.org

  http://www.edfcam.org

 

  การประเมินจากทีมงาน

 

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปยังการจัดหาทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กยากจนในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา และลาว มูลนิธิจะปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของรัฐบาลในแต่ละประเทศเพื่อให้คำแนะนำและวิธีการคัดกรองนักเรียนที่ยื่นคำขอรับทุนการศึกษา  

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิฯ ได้จัดทุนการศึกษามูลค่ากว่า 450 ล้านบาทให้กับนักเรียนมากกว่า 300,000 คน

 

โครงการทุนการศึกษาในประเทศกัมพูชา

โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนา ประเทศกัมพูชา ดำเนินการจัดการโครงการทุนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนกัมพูชาให้ได้เข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมุ่งเน้นไปยังนักเรียนที่ยากจนและจากครอบครัวที่ด้อยโอกาส


สถานที่ติดต่อ :

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนานานาชาติ

เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ

ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน, เขตจตุจักร

กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์: 02 579 9209 ถึง 11

แฟกซ์  : 02 940 5266

อีเมล์   : info@edf-international.org

 

สถานที่ติดต่อในกัมพูชา:

EDF-Cambodia (The Education for Development Fund-Cambodia)  

Office #128 (Room 306), Russian Blvd.

Sangkat Toek Laak I Khan Toul Kok,

Phnom Penh Cambodia   

Telephone +855 12 826 207 / +855 12 812 337  

E-mail: admin@edfcam.org    

 

 

 


องค์กรการกุศล เขมร อัคพิวัฒน์ เขมร (KAKO)

Khmer Akphiwat Khmer Organization (KAKO)

http://www.kako-cambodia.org/

 

องค์กรการกุศล KAKO เป็นองค์กรอิสระ ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การอนามัยเพื่อเด็กนักเรียน และการให้ทุนการศึกษาเป็นประจำจากโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนในการที่จะให้การศึกษาแก่เด็กรวมทั้งโครงการสนับสนุนสังคม อาทิเช่น การช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ การดูแลสุขภาพ และการให้การศึกษาสุขอนามัย ด้วยความร่วมมือจากองค์กรการกุศลในประเทศไทย และจาก ชมรมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัย St. Gallan ประเทศสวิสเซอแลนด์

 

 

    ติดต่อ :  Khmer Akphiwat Khmer Organization (KAKO)

                      #040, National Road No.6

                        Salakansaeng Village

                        Syaydankum Commune

                        Siem Reap District-Province

                        Tel  :  (855) 63 760 017

 


ค่ายพักเยาวชนเขมรเพื่ออนาคต

Khmer Youth Camp for Future (KYCC)

http://www.vithy.net/KYCC/

 

ค่ายพักเยาวชนเขมรเพื่ออนาคต (KYCC) เป็นองค์กรอิสระของกัมพูชาได้รับการจัดตั้งในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2544 พันธกิจของ KYCC คื่อการดำเนินงานเพื่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งสิทธิทางเพศเป็นหลัก รวมทั้งการเป็นเจ้าของกิจการผ่านเครือข่ายการศึกษาที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเอง การใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศโดยร่วมมือกับองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

 

การดำเนินงานของ KYCC มุ่งเน้นไปยังการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ในกรุงพนมเปญ และจังหวัดอื่นๆ ในกัมพูชา ซึ่งโครงการที่มีอยู่จะเกี่ยวข้องกับสิทธิและการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเด็ก ตลอดรวมทั้งโครงการกระตุ้นการรับรู้ในเรื่องสิทธิทางเพศด้วย

 

ติดต่อ :  KYCC Office : #236, St.376

              Sangkat Boeung Keng Kang III

              Khan Chamkarmon, Phanom Penh

              Cambodia

โทร       :  (855) 12 736 166

อีเมล์     :  info@kycc4peace.org


องค์กรการกุศล  คอนเมง (Kong Kmeng)

องค์กรการกุศลที่จัดหาสิ่งที่จำเป็นให้กับโบสถ์คริสต์ในกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในอันตรายในชุมชน

http://kone-kmeng.org/

 

Mr. Pang Sophany  :  ผู้อำนวยการสำนักงาน กัมพูชา

 

องค์กรการกุศล คอนเมง (Kone Kmeng) เป็นโครงการเชื่อมระหว่างผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน กับโบสถ์ศาสนาคริสต์ในกัมพูชาที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในอันตราย  โครงการนี้เกิดขึ้นจากชาวอเมริกันสองคน Glenn และ Siobhan Miles ได้จัดตั้งทุน Tear Fund ขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2543-2548 จากเงินที่ได้จากรับจากโบสถ์ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของโบสถ์ที่ตั้งในประเทศกัมพูชา

 

การดำเนินงานของ คอนแมง เริ่มต้นในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2548 โดยได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลกับรัฐบาลกัมพูชาในปี 2550 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนโบสถ์คริสต์ในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในชุมชนที่โบสถ์ตั้งอยู่

 

 

ติดต่อ     : Cambodia                                    United States :

              44 CEO, Street 454                       Freedom's Promise attn. Kone Kmeng

              Sanket Toul Tompong 2                 P.O.Box 110383 Nasville

              Khan Charmcamon                        TN 37222 with the notation Kong Kmeng

              Phanom Penh, Cambodia                The donation are tax deductible

  

              PO.Box 2654 Phanom Penh 3           Canada :

                                                               Ms. Judy Sawatzky "Ethnos Ministries"

Tel        : 855-12 577 542                            4 -2604 Enterprise Way, Kelowna

            : 855-23 69 13 908                          BC, V1X7Y5 Canada

E-mail    : konekmeng@gmail.com                   E-mail : judysawatzky@hotmail.com


มูลนิธิ โคมาร์ พิคาร์ (Komar Pikar Foundation)

http://www.komarpikar.org/

 

Kong Vichetra : ผู้อำนวยการบริหาร

 

มูลนิธิ โคมาร์ พิคาร์ (KPF, หรือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของกัมพูชา ที่มีความสามารถในการมอบสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความพิการซ้ำซ้อนรวมถึงครอบครัวของเด็กและเยาวชน

 

มูลนิธิ โคมาร์ พิคาร์ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2550 โดยกลุ่มของบุคคลที่มีพันธสัญญาและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในการตอบสนองความต้องการที่สิ้นหวังของเด็กพิการซ้ำซ้อนในกัมพูชา เจ้าหน้าที่และผู้ให้การสนับสนุนของมูลนิธิฯ มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่มีความพิการและครอบครัวของเด็กเหล่านั้นหลายปี 

 

มูลนิธิ โคมาร์ พิคาร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเห็นเด็กและเยาวชนที่พิการซ้ำซ้อนของกัมพูชาดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีกับครอบครัวของตนเองตลอดรวมทั้งในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ด้วยการใช้ฐานของชุมชน และวิธีการช่วยเหลือตนเองของเด็ก  มูลนิธิฯ จะช่วยสร้างความสามารถให้กับครอบครัวในการให้การสนับสนุนความต้องการของเด็กที่อยู่ในการปกครองตลอดรวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าสิทธิของเด็กพิการซ้ำซ้อนนั้นได้รับการเคารพและยอมรับจากสังคมโดยรวม

 

มูลนิธิ โคมาร์ พิคาร์ มุ่งเน้นไปยังการวางรากฐานในโครงการการสาธิตวิธีการปฏิบัติต่อเด็กที่ดีที่สุดเป็นตัวอย่างซึ่งประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างยั่งยืนในการชี้ให้เห็นถึงความต้องการของเด็กและเยาวชนรวมทั้งครอบครัว ร่วมไปกับกลยุทธ์สร้างเครือข่ายระดับประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาและการวางระบบของโครงการดังกล่าวด้วยการดำเนินการของภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย

- ความห่วงใยของชุมชนต่อเด็ก

- สร้างทักษะชีวิต

- สร้างบทบาทให้กับบิดา มารดาของเด็ก

- ดำเนินงานร่วมกับชุมชนโดยรวม

- ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

- พัฒนา ความห่วงใยของสถาบันให้ดีขึ้น

  

ติต่อ       : 43 Wat Sarawoan Street                  ตู้ ป.ณ.      : PO.Box 148

              178 Khan Daun Penh                                        CCC Box 321

              Kingdom of Cambodia                                       Phanom Penh

                                                                                 Kingdom of Cambodia

 

โทร        :+885 (0) 23 210447

มื่อถือ      :+885 (0) 12 843446

อีเมล์       : info@komarpikar.org

 

 

 


โครงการรักษาผู้ติดยาและเชื้อไวรัส HIV/AIDS
โครงการรักษาผู้ติดยาและเชื้อไวรัส HIV/AIDS

องค์การคอแซง

Korsang Organization

http://www.korsang-ks.org/

 

องค์การคอแซง เป็นโครงการเล็กๆ ระดับรากหญ้า ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้รับการจัดตั้งเมีอปี พ.ศ. 2547 โดยมีพันธกิจในการดำเนินงานกับผู้ติดยาเสพติดและชุมชมเพื่อลดปัญหาการใช้ยาเสพติดและรักษาผลร้ายที่เกิดจากการใช้ยา  องค์การคอแซง มีโครงการการลดความรุนแรงอันสืบเนื่องจากการใช้ยาเสพติดให้กับผู้ติดยา ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ติดยาที่เข้าร่วมโครงการ อย่างมีความเข้าใจ ให้เกียรติและมีศักดิ์ศรี

 

ติดต่อ      : Korsang Organization Main Office

              #32E0 Street 79BT, Village Chamreun Phal,

              Sangkat, Boeung Tompun, Khan Meanchay

              Phanom Penh, Cambodia

 

Tel      :  (+855) 85 565 551

E-mail  :  taing@korsang-ks.orgครอยซาร ทเมย (มูลนิธิครอบครัวใหม๋)

http://www.krousar-thmey.org/

 

เป็นองค์กรการกุศลที่ตั้งขึ้นในค่ายผู้อพยพในประเทศไทย ครอยซาร์ ทเมย์ หมายถึงครอบครัวใหม่ในภาษาเขมร และเป็นองค์กรการกุศลแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเด็กด้อยโอกาส  เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และชาติพันธ์

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ครอยซาร ทเมย เป็นองค์กรการกุศลเดียวที่มีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการในด้านโครงการการศึกษาสำหรับผู้พิการทางโสตประสาทและเด็กที่พิการทางสายตาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของชาติ  และเพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ มูลนิธิฯ ครอยซาร ทเมย ได้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องมือในการสอนใหม่ทั้งหมด อาทิเช่น ภาษาเบรล์เขมรมาตรฐาน และ ภาษามือเขมร รวมทั้งการประยุกต์หนังสือเรียนและการฝึกอบรม

 

ติดต่อ

Krouser Thmey Cambodia

4# street 257 (corner of street 132) – Kampuchéa Krom Blvd – Phnom Penh
Tel.: +855 (0) 23 36 61 84
 

E-mail  info@krousar-thmey.org.

Krouser Thmey France

47# rue Greneta – 75002 Paris

Tel.: + 33 (0) 1 40 13 0630

 

 E-Mail  france@krousar-thmey.org


เล็ท อัส ครีเอท  

http://www.letuscreatecambodia.org/

 

เล็ท อัส ครีเอท เป็นศูนย์ดูแลระหว่างวันที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดหาที่อยู่และมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และแข่งขันกับตนเองด้วยความหวังว่าเด็กกัมพูชาเหล่านั้นจะมีทักษะและโอกาสที่ดีขึ้นเพื่อการเตรียมตัวสู่อนาคตของตนเอง

 

ติดต่อ     :    Let Us Create

                 Box 9610

                 Sihanouk Ville, Cambodia

โทร        :   (855) 017-500-402

 

อี-เมล์     :   info@letuscreatecambodia.org


เอ็มล็อป ทาแปง (M-lop Tapang)

http://www.mloptapang.org/

 

 

Mr. Ave Sao Sarin : ผู้อำนวยการ

 

เอ็มล็อป ทาแปง (M-lop Tapang) เป็นองค์กรการกุศลของกัมพูชาโดยไม่แสวงหากำไรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับรัฐบาลกัมพูชาในปี พ.ศ.2546 จากกลุ่มเล็กๆของคนกัมพูชาและชาวต่างชาติที่ดำเนินการในเขตของ สีหนุวิวล์ ประเทศกัมพูชา

 

เอ็มล็อป ทาแปง มีความพยายามอย่างยิ่งในการช่วยเหลือจัดหาสถานที่ปลอดภัยให้กับเด็กในเขตสีหนุวิวล์ รวมทั้งการดูแลและการให้การสนับสนุนแก่เด็กที่ตกอยู่ในอันตราย  เอ็มล็อบ ทาแปง ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา กลับคืนสู่ครอบครัว ตลอดรวมทั้งจัดการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กเพื่อการป้องกันเด็กจากการถูกล่วงละเมิด  ในปัจจุบัน เอ็มล็อป ทาแปง ทำงานร่วมกับเด็กมากกว่า 3,500 คน

และ 1,200 ครอบครัว โดยมีศูนย์ที่มีความชำนาญ 9 แห่งในเขตสีหนุวิวล์ ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีทั้งการให้ที่พัก ให้การรักษาพยาบาล การกีฬาและศิลปะ ตลอดรวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนครอบครัวของเด็ก

 

ติต่อ       :  M'Lop Tapang 

               Village 4, Sankat 4

               Sihanoukville, Preah Sihanouk

               Kompong Som, Cambodia

โทร       :  +855 34 399 050

อี-เมล์   :  info@mloptapang.org


โอเคนเดน แคมโบเดีย

http://www.ockendencambodia.org/

 

โอเคนเดน แคมโบเดีย เป็นองค์กรอิสระมีฐานดำเนินงานในประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ.2550 ได้เเป็นองค์กรระหว่างประเทศในปี พ.ศ.2553 โอเคนเดน แคมโบเดีย เป็นองค์กรที่รู้จักกันดีในด้านการส่งเสริมความสามารถของชุมชนด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเกษตรแบบยั่งยืน การบรรเทาความเสียหายจากสภาพแวดล้อม การฝึกอบรมทักษะ และการย้ายถิ่นฐานของชุมชน

 

โอเคนเดน แคมโบเดีย มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองให้กับประชากรชาวกัมพูชาที่ด้อยโอกาส

 

 

ติดต่อ       :    Okenden Cambodia

                   Phnom Penh

                   Number 11Eo, Street 282, Boeung Keng Kang 12302,

                   Phnom Penh, Cambodia

                   PO. Box 2562

 

โทร       :    +855 23 721 935

แฟกซ์     :    +855 23 987 735

Mobile  :    +855 12 42 12 42

E-mail   :    nora_ockenden@online.com.kh


พอนเลอ เน คเด ซังคัม (PNKS)       

http://www.pnkscambodia.org/

 

พอนเลอ เน คเด ซังคัม เป็นองค์กรการกุศลคริสเตียนที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งแยกการดำเนินงานจาก องค์กรบรรเทาทุกข์และการพัฒนาคริสเตียน (CORD) ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยากไร้ในจังหวัด เพรย์ เวง ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา

พอนเอ เน คเด ซังคัม มีเป้าหมายการดำเนินงานเฉพาะเขตพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องที่แบบยั่งยืนและรับผิดชอบโครงการที่สร้างขึ้นโดย CORD เพื่อการศึกษาและสุขภาพ

 

พอนเลอ เน คเด ซังคัม ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศกัมพูชาในเดือนมกราคม พ.ศ.2544 ปัจจุบัน

มีการดำเนินงานใน 3 จังหวัดของประเทศกัมพูชา

 

 

ติดต่อ     :  Ponleu Ney Kdey Sangkhum (PNKS)

                #19B, St 145, Phsa Dermkrov, Khan Chomkarmom,

                PO. Box 423, PP

โทร       : +885 (0) 23 219 554

อี-เมล์    : pnksinfo@online.com.kh


องค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ทรงคุณค่า

Precious Women Ministry

http://preciouswomenministry.org/

 

Solida Seng   : ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ

 

องค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ทรงคุณค่า (Precious Women Ministry) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยาวชนหญิงที่ทำงานตามร้านคาราโอเกะ ในบาร์เบียร์ที่อยู่ในกรุงพนมเปญ ให้มีทางเลือกในการมีชีวิตที่ดีขึ้น องค์กรแห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดย Solida Seng ในปี พ.ศ.2553 โดยได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นจาก องค์กรอิสระในประเทศสหรัฐอเมริกา  ชื่อ Love 46 ซึ่งดำเนินการรณรงค์การค้าประเวณีในหลายประเทศทั่วโลกมาก่อน  ปัจจุบัน องค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ ได้เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ทำงานในสถานที่ดังกล่าวเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทั่วกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

ติดต่อ      : Precious Women Ministry

              06, Street87BT, Sangkat Boeung Tompun,

              Khan Mean Chey, Phanom Penh

              Cambodia

 

              PO.Box 2654

              Phanom Penh 3

              Cambodia

 

Tel         : +855 1561 9532

 

E-mail     : solida@preciouswomenministry.org


โรส แชริตี้ส อิน แคมโบเดีย (Rose Charities in Cambodia)

 http://www.rosecambodia.org

 

โรส แชริตี้ส เป็นการรวมตัวขององค์กรอิสระที่ปฏิบัติงานด้านการกุศลโดยไม่แสวงหากำไรในหลายประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น โรส แชริตี้ส นานาชาติ ได้เริ่มดำเนินงานในประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ.2541 โดยมีเป้าหมายในการสร้างโครงการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนชาวกัมพูชา ด้วยความพยายามลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน

 

โรส แชริตี้ส ดำเนินการโดยอาสาสมัคร ต้นทุนในการบริหารงานของโรส แชริตี้ส จะคงไว้ในระดับต่ำโดย ทั้งนี้ ร้อยละ 98 ของเงินที่ได้รับบริจาค จะเป็นเงินที่ใช้ในการสนับสนุนงานการกุศลของโรส แชริตี้สโดยตรง 

 

โรส แชริตี้ ในกัมพูชา เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ซึ่งดำเนินการด้านศูนย์การมองเห็นของกัมพูชาเป็นสำคัญ  ศูนย์การมองเห็นของกัมพูชาได้จัดตั้งขึ้นโดย ดอกเตอร์ Hang Vora ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

โครงการแรกที่ โรส แชริตี้ส ได้ดำเนินการในกัมพูชาเริ่มต้นในปี พ.ศ.2541 คือการผ่าตัดฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่เป็นโรค ปากแหว่ง เพดานโหว่ แผลที่เกิดจากการไหม้ และ ผู้เคราะห์ร้ายที่เกิดจากกับระเบิด  ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ขยายกว้างขึ้นถึงการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายแบบองค์รวม รวมทั้งการผ่าตัดฟื้นฟูการมองเห็นที่มีมาแต่ต้น

โรส แชริตี้ ได้ริเริ่มการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัดและศูนย์การฝึกอบรมขึ้นในประเทศกัมพูชาเพื่อการรักษาผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์รุนแรง อุบัติเหตุ รวมทั้งการผ่าตัดและการรักษาผู้พิการ

 

คลินิครักษาตา โรส กัมพูชาให้การรักษาโรคต้อกระจกรวมทั้งการรักษาโรคทางตาโดยไม่คิดค่าบริการ และศูนย์การมองเห็นของโรสกัมพูชา ดำเนินการและบริหารงานโดยชาวกัมพูชาด้วยการสนับสนุนอย่างใกล้ชิตจาก โรส ประเทศนิวซีแลนด์ แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา

 

สถานที่ติดต่อ:Rose Charities                         Preah Kettomealea Plastic Surgery Center

               1870 Ogden Ave.                     Operation First Main Office

               Vancouver, BC,                       Chey Chumneas Referral Hospital

               V6J 1A1, Canada                      National Road 2

โทร     :    +1-604-733-0442                     Takhmao Town, Kandal Province

แฟ็กซ์  :    +1-810-592-0595                      Cambodia

อีเมล์   :   contact@rosecharities.org           Tel  : 097-924-5713

                                                           Fax : 024-985-767

 

 


เซฟ เฮเว่น ชิลเดิลน ทรัสต์

http://www.safehavencambodia.org/

 

Ms. Benedicta Bywater  :  กรรมการผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหาร

                                 :  ผู้อำนวยการบ้านของเด็กเอ็มล็อป (Mlop Children's Home)

 

เซฟ เฮเว่น ชิลเดิลน ทรัสต์ จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 และได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลของประเทศอังกฤษในปีเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งเยาวชนและทารกที่อ่อนแอในประเทศกัมพูชาโดยการจัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นทั้งด้านร่างกายและจิตใจในเวลาที่เด็กเหล่านั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤติ

 

ฐานการดำเนินงานการกุศลของ เซฟ เฮเวน ชิลเดิลน ทรัสต์ อยู่ในประเทศอังกฤษ ด้วยการให้ทุน จัดหาความช่วยเหลือ รวมทั้งการสนับสนุนให้กับ บ้านของเด็ก เอ็มล็อป (Mlop Children's Home) ในประเทศกัมพูชา

 

บ้านของเด็กเอ็มล็อป (Mlop Children's Home) ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรอิสระในประเทศกัมพูชาและเป็นองค์กรที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนกับ เซฟ เฮเวน ชิลเดิลน ทรัสต์ ในการให้การสนับสนุนเด็กและครอบครัวที่ยากจนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทอดทิ้งเด็ก และการให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวของตนเอง และหากหลีกเลี่ยงการทอดทิ้งเด็กไม่ได้ บ้านของเด็กเอ็มล็อป (Mlop Childdren's Home) มีเป้าหมายในการให้บ้านที่อบอุ่นด้วยการหาวิธีทางที่ทำให้มั่นใจว่าเด็กจะได้รับอนาคตที่ดีที่สุด

 

เซฟ เฮเว่น ชิลเดิลน ทรัสต์ และ บ้านของเด็กเอ็มล็อป มีพันธกิจร่วมกันในการที่จะให้เด็กกัมพูชามีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดโดยอยู่บนหลัก 5 ประการในการจัดหาความช่วยเหลือให้กับเด็กกัมพูชา

1. การดูแลด้านที่พักอาศัยแบบระยะยาว

2. การดูแลเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ

3. การให้บริการดูแลแบบรายวัน

4. การให้การสนับสนุนการเป็นผู้ปกครอง

5. การกลับคืนสู่ครอบครัว

 

    ติดต่อ : Safe Haven Children's Trust

              96 Brondesbury Villas

              London

              NW6 6AD

โทร   : +44 (0)7702 887957

อีเมล์ : info@safehavenchildrenstrust.org

 


ซอก ซาเบย์

http://www.soksabay.com/

 

Ms. Marie Cammal  : ผู้ก่อตั้ง

 

ซอก ซาเบย์ เป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับการจดทะเบียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลเด็กกัมพูชาด้วยบ้านพักในกรุงพนมเปญ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย

 

 

ติดต่อ        :  Sok Sabay Association

                 Centre for the Protection of Mistreated Children

                 P.O. Box 427Phnom Penh.

                 Cambodia


สตาร์แคมพูเชีย (SK)

http://www.starkampuchea.org.kh/

 

สตาร์แคมพูเชีย (SK) เป็นองค์กรอิสระของชาวกัมพูชาที่ไม่แสวงหากำไร และไม่ใช่องค์กรหัวรุนแรง ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างประชาธิปไตยด้วยการสร้างความเข็มแข็งให้กับสังคม และการดำเนินงานร่วมกับองค์กรอิสระอื่น โดยมุ่งเน้นไปยังการให้การสนับสนุนโดยตรงกับชุมชนที่ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติ และการเรียกร้องสิทธิให้กับประชาชนเพื่อการบริหารแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

 

ติดต่อ   :    Star Kampuchea

                 No. 71, Street 123, Sangkat Toul Tompoung 1,

                 Khan Chamkar Morn, Phnom Penh

                 Cambodia

 

                

 

                Tel : (855) 23-211-612

                Fax : (855) 23-211-812


ยูนิเซฟ-กัมพูชา (UNICEF-Cambodia)

http://www.unicef.org/cambodia/

 

องค์การยูนิเซฟ คือหน่วยงานหนึ่งที่เป็นตัวแทนขององค์การสหประชาชาติที่ดำเนินงานในประเทศกัมพูชาเพื่อการส่งเสริม และปกป้องสิทธิของเด็กกัมพูชา  ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ ภาคพลเรือน องค์กรอิสระ ปัจจุบันโครงการของ ยูนิเซฟ กัมพูชา เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กกัมพูชาทั้งประเทศจะต้องมีสุขภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการปกป้องเพื่อการเติบโตที่มีคุณภาพและเข้าถึงศักยภาพของตัวเด็ก

 

ยูนิเซฟ-กัมพูชา มีพันธกิจเพื่อทำให้การดำเนินงานในประเทศกัมพูชาเป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของเด็กและผู้หญิงด้วยความพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนผ่านความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน

 

ติดต่อ      : United Nations Children's Fund Cambodia

              No. 11, Street 75, Sangkat Sraschark

              P.O.Box 176, Phnom Penh

              Cambodia

โทร        : (855) 23 426 214/5

แฟกซ์      :(855)  23 426 284

อีเมล์       :phnompenh@unicef.org


พันธมิตรสัตว์ป่า

http://www.wildlifealliance.org/

 

พันธมิตรสัตว์ป่าเริ่มกิจกรรมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ในลักษณะเครือข่ายรอบโลก องค์กรพันธมิตรสัตว์ป่าได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และ องค์กรอิสระอื่นๆ เพื่อวางโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในกลุ่มประเทศ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศรัสเซีย ประเทศแอฟริกาใต้

และประเทศทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค

Contact : 

New York Office                                                           Cambodia Office

1441 Broadway, 5th Floor                                          No. 86, Street 123 

New York, NY 10018                                                     Toultompong I Precinct                                           phone: 646-569-5860                                                 Chamcamon District , Phanom Penh

email: info@wildlifealliance.org                             Phone : +855-23-211-604

 

                                                                                         fax : +855-23-211-672 
                                                                                       


องค์กรการกุศล งานนี้เพื่อเด็ก Working For Children (WFC)

http://www.wfc-kh.org/

 

Mr. Pean Pol  : ผู้อำนวยการบริหาร

 

องค์กรการกุศล งานนี้เพื่อเด็ก (WFC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในประเทศกัมพูชา หมายเลขทะเบียน 190 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กกำพร้า เด็กยากจน และเด็กที่ขาดความมั่นคงในชีวิต และเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดเสียมเรียบ องค์กรการกุศลแห่งนี้ ไม่รับความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ และจากองค์กรอิสระอื่นๆ ซึ่งความอยู่รอดขององค์กรฯ ขึ้นอยู่กับการบริจาคของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล

 

WFC ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2550 โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างครูที่เกษียณอายุราชการกับคนในหมู่บ้าน องค์กรการกุศล WFC แห่งนี้มีอาสาสมัครกัมพูชาที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อความปลอดภัยและเพื่ออนาคตของเด็กกัมพูชา โดยพันธกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการดูแลเอาใจใส่และโอกาสที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นพ้นจากวงจรแห่งความยากจน

 

โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ องค์กรการกุศล WFC

- บ้านเด็กกำพร้า สายรุ้ง (Rainbow Orphanage) ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 ปัจจุบันมีเด็กอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 34 คน เป็นชาย 15 คน และหญิง 19 คน 
- โรงเรียน Akids School เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีการศึกษาขั้นพี้นฐาน สายวิชาชีพ การตัดเย็บ และคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของเด็ก
- โครงการ Eco-Farm 2013-2014
   เพื่อให้เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าได้รู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมีการเปิดอบรมให้กับเด็กและชุมชน    ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านให้รู้จักการทำฟาร์ม การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการทำไร่พืช
- โครงการการพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับการเติบโตของเด็กในบ้านเด็กกำพร้าสายรุ้ง
 

อาสาสมัคร :  ต้องการอย่างมาก

 

ติดต่อ     : Working for Children (WFC)

              Phum Ka Aktom, Khum Reul

              Srok Puok, Siem Reap

              Cambodia

โทรศัพท์   : +855 12 963 870

               +855 12 688 555

 

องค์การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

Vulnerable Children Assistance Organization (VCAO)

http://www.vcao.org.kh/

 

องค์กรการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส (VCAO) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 และได้ดำเนินงานตามโครงการในหลายจังหวัดในกัมพูชา เพื่อป้องกันเด็กด้อยโอกาสจากกระทำที่รุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ การค้าเด็ก และการล่อลวงใช้ประโยชน์ไปในทางที่มิชอบ

 

องค์กรการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตของเด็ก มีการดูแลเอาใจใส่และการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยปราศจาก การกระทำรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ การค้าเด็ก และการล่อลวงเด็กไปในทางที่มิชอบ

 

ติดต่อ:

Vulnerable Children Assistance Organization (VCAO)

#72 St. 608 Sangkat Boeung Kok II

Karn Toul Kork, Phanom Penh,

Cambodia

 

โทร      : (855) 23 884 722

สายด่วน : (855) 12 846 422

E-mail  : vcao@vcao.org.kh