โรงเรียนสายใย สปป.ลาว

 

Financial Efficiency

Good Governance & Transparency

Combined Scoreโรงเรียนสายใย

โรงเรียนสายใย สปป.ลาว

Sustainable Laos Education Initiative Inc.

http://www.sustainablelaos.org/

 

โรงเรียนสายใยเป็นโครงการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่เด็กยากจนจากครอบครัวชาติพันธุ์ โดยการเข้าร่วมโครงการเพื่อความยั่งยืนในชนบท เป็นระยะเวลา 4 เดือน หลักสูตรจะครอบคลุมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน, ธุรกิจสีเขียว, การเป็นผู้นำชุมชน, สิ่งแวดล้อมและสังคมศึกษา, การกำกับและดูแลกิจการ, กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน, สาธารณสุข และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ  หลังจบการศึกษา ศิษย์เก่าสามารถขอกู้ยืมเงินเพื่อไปจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนของตนเอง

 

ผู้จัดตั้งโรงเรียนสายใยคือ Sustainable Laos Education Initiative Inc. ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ของภาครัฐของประเทศแคนาดา ซึ่งมีหน้าที่ระดมทุนและจัดดำเนินโครงการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ห่างไกลในประเทศสปป.ลาว เงินบริจาคเพื่อโรงเรียนสายใยสามารถบริจาคผ่านเว็ปไซต์ของ Sustainable Laos Education Initiative Inc.

 

http://www.sustainablelaos.org/index.html

 

Sustainable Laos Education Initiative Inc. เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนภายใต้ Ontario Corporation Act ในปีพ.ศ. 2547 ในประเทศแคนาดา

 

สมาคมกิฟวิ่งแบคไม่สามารถทำการประเมินโรงเรียนสายใยได้ เนื่องจากข้อจำกัดของเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินองค์กรการกุศลเท่านั้น

 

ท่านสามารถอ่านรายงานเกี่ยวกับโครงการได้จากไฟล์แนบข้างล่าง

 

Sai Nyai Eco School Laos Review for year 2015
Sai nyai school Review with 2015 detail.
Adobe Acrobat Document 129.7 KB