มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.sosthailand.org/

 

ด้วยรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่เป็นเอกภาพซึ่งมีความแตกต่างจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอื่นๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล องค์กรสาธารณกุศลดีเด่นอันดับหนึ่งในปี พ.ศ.2557 

 

"ครอบครัวทางเลือกถาวร" เป็นกระบวนการในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าซึ่งเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปให้กับเด็ก และไม่เพียงแต่รูปแบบการเลี้ยงดูที่แตกต่าง  มูลนิธิฯ ยังได้มอบอนาคตที่สดใสให้กับเด็กกำพร้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยความสำเร็จด้านการศึกษาของเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปี

 

กรุณาอ่านผลการประเมินมูลนิธฺิฯ ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาข้างล่างนี้


ผลการประเมินมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
ผลการประเมินมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
Adobe Acrobat Document 216.3 KB