มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก 

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมProviding clothing to children from Ban Kwai/Nai Soi and Ban Mae Surin camps
Providing clothing to children from Ban Kwai/Nai Soi and Ban Mae Surin camps
High School Scholarship Program
High School Scholarship Program

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

http://childsdream.org/

 

 มูลนิธิเกื้อฝันเด็กเป็นมูลนิธิขนาดใหญ่มีสำนักงานในประเทศไทยซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งมักไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่จัดให้โดยภาครัฐอย่างเพียงพอ เนื่องจากเด็กเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบและด้อยพัฒนาอันได้แก่พื้นที่ตามแนวชายแดนไทย พม่า กัมพูชาและลาว มูลนิธิเกื้อฝันเด็กแบ่งการดำเนินงานเป็นสามด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กเป็นตัวอย่างที่ดีแก่มูลนิธิอื่นๆในด้านการจัดการ ความมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความโปร่งใส  

 

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กมีนโยบายและมีเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดมั่นในปณิธานเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การดำเนินงานอย่างมืออาชีพและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมมูลนิธิเกื้อฝันเด็กมีการรายงานผลประกอบการรายปี มีงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วซึ่งดูได้จากในเว็บไซต์ของมูลนิธิ  มูลนิธิเกื้อฝันเด็กมีต้นทุนด้านการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้อยู่ในอัตราที่ต่ำ (6.97% ในปี 2555)

 

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กก่อตั้งในปี 2546 โดยอดีตพนักงานธนาคาร 2 คนได้แก่ นายมาร์ก โธมัส เจนนี่ และนายแดเนียล มาร์โค ซีกฟรายด์ ในปี2555มูลนิธิเกื้อฝันเด็กมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 30 คน และอาสาสมัครประมาณ 11 คนในการดำเนินโครงการต่างๆ

 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ที่:

 

http://childsdream.org/projects/overview/

 


One of many Child's Dream projects
One of many Child's Dream projects
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก Review - ภาษาไทย
ทีมอาสาสมัคร กิฟวิ่งแบค เข้าเยี่ยม มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เพื่อการประเมินในเดือนมกราคม 2557
Charity Review Childs Dream_TH.pdf
Adobe Acrobat Document 150.5 KB
รายงานการเดินทางร่วมไปกับมูลนิธิเกื้อฝันเด็กของ บริษัทบริหารจัดการกองทุน NT Asset จำกัด ในเดือน ตุลาคม 2556
NTAsset child's dream trip report.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
รายงานการสนับสนุนมูลนิธิเกื้อฝันเด็กจากธนาคาร Credit Suisse
Credit Suisse - Child's Dream Foundation
Adobe Acrobat Document 96.7 KB
ประเทศลาว-รายงานการสนับสนุนมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ของธนาคาร Credit Suisse
Laos - Credit Suisse supports Childs Dre
Adobe Acrobat Document 378.7 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
Annual_Report_2014_CDF_en_Final.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB