มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมก่อนเข้ารับการผ่าตัดโรคปากแหว่ง
ก่อนเข้ารับการผ่าตัดโรคปากแหว่ง
หลังเข้ารับผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย
หลังเข้ารับผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

www.operationsmile.org

 

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยดำเนินการผ่าตัดให้กับเด็ก และผู้ป่วยที่เป็นโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมถึงผู้ที่มีความพิการทางใบหน้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั่วประเทศไทย มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลโดยไม่แสวงหากำไร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 เลขทะเบียนที่ กต. 1112  หมายเลขมูลนิธิในการขอลดหย่อนภาษี เลขที่ 636 ผู้บริจาคที่บริจาคให้กับมูลนิธิฯ สามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้

 

จากตัวเลขทางสถิติในประเทศไทยเด็ก 1 คนใน 700 คนจะเกิดมาพร้อมกับโรคปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่และโดยเฉลี่ยการดำเนินการรักษาและผ่าตัดโรคดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ 25,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมถึงเวลาที่อาสาสมัครทางการแพทย์ที่อุทิศตนในการเข้าร่วมดำเนินงานกับมูลนิธิฯความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ในประเทศไทยได้รับการยอมรับจะเห็นได้จากบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมากกว่า 100 ท่านได้เสียสละเวลาอาสาเข้ามาดำเนินงานด้านการผ่าตัดในแต่ละปี

 

 


รายงานการประเมินมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย พ.ศ.2557
Operation smile charity review Thai vers
Adobe Acrobat Document 98.1 KB
รายงานการประเมินมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย พ.ศ.2558
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม Review Revised 2016.
Adobe Acrobat Document 396.8 KB
This is what happened due to the parents ignorance.   Cleft lips are repairable thanks to the support of Operation Smile and the medical volunteers.
This is what happened due to the parents ignorance. Cleft lips are repairable thanks to the support of Operation Smile and the medical volunteers.
Operation Smile held their fund raising event - Colour Miles for Smiles on Saturday 19th April 2014 at Muang Thong Thani.  The fun run was well supported by Student representative groups
Operation Smile held their fund raising event - Colour Miles for Smiles on Saturday 19th April 2014 at Muang Thong Thani. The fun run was well supported by Student representative groups

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพิ่มทุน คัลเลอร์ไมล์ฟอร์สมาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2557 ที่เมืองทองธานี กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก :

 

กลุ่มตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย

 

โรงเรียนนานาชาตินิสท์

โรงเรียนนานานชาติกรุงเทพ

โรงเรียนบางกอกพัฒนา

โรงเรียนนานาชาติแฮโรว์

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ประเทศไทย

โรงเรียน นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ สุขุมวิท 107

โรงเรียน นานาชาติชิวบิวรี