มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแก่เรา

Financial Efficiency

Good Governance & Transparency

Combined ScoreClick on stars above to see Ratings detail

มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแก่เรา

 

https://www.facebook.com/phukethasbeengoodtous/

 

มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแก่เราก่อตั้งขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547  ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษฟรีใน 3 โรงเรียนรัฐบาลแก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาสจำนวนถึง 1,200 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ถึง 18 ปี  นอกจากนั้นทางมูลนิธิฯ ยังจัดตั้งสโมสรมะพร้าว (Coconut Club) ซึ่งเป็นโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษนอกเวลาสำหรับนักเรียน 175 คนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนกมลา

 

มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2548 โดยมิสเตอร์ ทอม แมคนามารา ชาวอเมริกันผู้ซึ่งอาศัยและทำงานในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปีโดยเป็นเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต  ด้วยความเป็นเจ้าของภาษาและได้รับความร่วมมือจากครูใหญ่ของโรงเรียนท้องถิ่นหลายแห่ง ทอม แมคนามาราและคณะจึงได้ช่วยกันจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษแก่เด็กๆ ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต

 

มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแก่เราได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2549

 

ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิฯ ได้จากไฟล์แนบข้างล่าง

 

 

รายงานผลการประเมินมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแก่เรา ประจำปี 2654
Phuket HBG Foundation Review 2021 TH.pdf
Adobe Acrobat Document 145.3 KB