มูลนิธิทีเอ็มบี

Financial Efficiency

Good Governance & Transparency

Combined Score 

มูลนิธิทีเอ็มบี

https://www.tmbfoundation.or.th

 

ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นมูลนิธิทีเอ็มบี โครงการไฟ-ฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทีเอ็มบี

 

โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิทีเอ็มบี ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2552 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ไฟ คือ พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน

ฟ้า คือ พลังของการ "ให้" จากทีเอ็มบี

 

ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิฯ ฉบับภาษาอังกฤษได้จากไฟล์แนบข้างล่าง

 

TMB Foundation Review for the year 2016
TMB Foundation Review.pdf
Adobe Acrobat Document 170.3 KB