มูลนิธิทีทีบี

Financial Efficiency

Good Governance & Transparency

Combined Score 

ttb foundation

https://www.ttbfoundation.org

 

มูลนิธิทีทีบี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการ "ให้" ที่ยั่งยืนโดยมีที่มาของคำว่า ไฟ-ฟ้า ดังนี้

 

"ไฟ" คือ พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กและชาวชุมชนทุกคน

"ฟ้า" คือ พลังแห่งการ "ให้" จากอาสาสมัครทีทีบี

 

โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

โดยไฟ-ฟ้ามีกลยุทธ์เพื่อจุดประกาย 2 กลุ่มหลัก ซึ่งได้แก่ การจุดประกายเยาวชนและชุมชนผ่านศูนย์ไฟ-ฟ้า ซึ่งเปิดขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนอายุ 12-17 ปี ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ในชีวิตของตนเอง พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ต่อยอดแนวคิดของไฟ-ฟ้า ที่จะ "ให้คืน" สู่สังคมอย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการส่งต่อพลังแห่งการ "ให้" ไปยังพนักงานทีทีบีทั่วประเทศ เป็นผู้ริเริ่มจุดประกาย ให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนหลากหลายโครงการทั่วประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนไฟ-ฟ้า ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า มาสรรสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมรอบข้างให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นมูลนิธิทีเอ็มบี โครงการไฟ-ฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทีเอ็มบี

 

โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิทีเอ็มบี ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2552 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิฯ ได้จากไฟล์แนบข้างล่าง

 

รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิทีทีบี ประจำปี 2564
Annual Report ttbf_2564_Final.pdf
Adobe Acrobat Document 3.4 MB
รายงานผลการประเมินมูลนิธิทีทีบี ประจำปี 2564
TTB Foundation Review 2021 TH.pdf
Adobe Acrobat Document 147.0 KB