มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิคุณพ่อเรย์


"เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ"

                                            บาทหลวง เรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน


เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ กว่า 850 ชีวิต มีชีวิตที่มีความหวังในชีวิต และอนาคตที่สดใส ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์มอบให้ภายใต้ โครงการกุศลต่างๆ ทั้งบ้านดูแลเด็กกำพร้า หมู่บ้านเด็กกำพร้า ตลอดรวมถึงโรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นต้น


ทีมงานสมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และได้พบว่า มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นมูลนิธิที่มีโครงการต่างๆ มากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย


ท่านสามารถอ่านผลการประเมินมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้โดยการดาวน์โหลเอกสารที่แนบมาจากลิงค์ข้างล่างนี้
รายงานผลการประเมินมูลนิธิคุณพ่อเรย์ประจำปี พ.ศ.2557 ฉบับภาษาอังกฤษ
Father Ray Foundation Review Latest Revi
Adobe Acrobat Document 667.8 KB