มูลนิธิปรารถนาดี

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี 

http://www.pratthanadee.org/

 

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้หญิงในการขยายข้อจำกัดด้านทักษะอาชีพและศักยภาพเพื่อความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 

มูลนิธิกลุ่มปราถนาดี ได้จัดตั้งเพื่ออุทิศและสร้างความสามารถสูงสุดให้กับผู้หญิงด้วยการใช้จุดแข็งของมูลนิธิฯ ด้านเครือข่ายอาสาสมัครรวมทั้งประสพการณ์ความสามารถอย่างสูงในการสอนภาษาอังกฤษ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมทักษะอื่นๆ ในโครงการพัฒนาอาชีพของมูลนิธิฯ

 

กรุณาพิจารณาผลการประเมินของมูลนิธิกลุ่มปราถนาดี ของเราด้วยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาข้างล่างนี้


รายงานผลการประเมินมูลนิธิกลุ่มปราถนาดี พ.ศ.2557
Goodwill Group Thai Review 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 413.8 KB
รายงานผลการประเมินมูลนิธิกลุ่มปราถนาดี พ.ศ.2556
Goodwill Group Foundation Thai Version.p
Adobe Acrobat Document 933.1 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีมูลนิธิกลุ่มปราถนาดี ปี พ.ศ.2556
Annual Report 2013 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 17.6 MB