ต้องการอาสาสมัคร

 

เรามีรายชื่อองค์กรการกุศลต่างๆมากมายที่เปิดรับอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม มีการมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมผ่านการทำงานให้มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆตามคุณสมบัติ ไลฟ์สไตล์ และเวลาที่มี ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น และมีโอกาสสร้างเพื่อนใหม่ๆ จากที่มีความสนใจในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน

 

เราได้ลงข้อมูลขององค์กรการกุศลต่างๆที่เปิดรับอาสาสมัคร กรุณาติดต่อองค์กรการกุศลเหล่านี้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลการเป็นอาสาสมัคร ข้อพึงระวังคืออาจจะมีหลายองค์กรที่เปิดรับจำนวนอาสาสมัครในจำนวนจำกัดและรับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น


ท่านสามารถ กดลิ้งค์ ที่เมนูด้านบนหัวข้อ "เรื่องเล่าการเป็นอาสาสมัคร (Volunteer Stories)" เป็นเรื่องประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครส่วนบุคคลที่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี

 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Trafic: ชื่อย่อ AAT) เป็นองค์การสาธารณประโยชน์  จดทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตามระเบียบการจัดตั้งมูลนิธิและสมาคมทำงานกับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงและตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในภูมิภาคอาเซียน โดยภารกิจขององค์กรจะเน้นที่การต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก ปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบทบาททางเพศ มีการศึกษา วิจัยเพื่อการขจัดภัยการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ   3 ท่าน

ลักษณะกิจกรรมของอาสาสมัคร

1.      สนับสนุนมูลนิธิฯ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ จัดกิจกรรม สร้างเครือข่าย

2.       ออกแบบสื่อ graphic/infographic/short movies/สื่อนิทรรศการ

3.      คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

-        มีจิตใจช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผ่านการทำงานขององค์กร

-        สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด

-        มีความรู้ความสามารถตรงกับหน้าที่งานอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมาย

-        มีทัศนคติที่เป็นบวก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

มูลนิธิพิทักษ์สตรี มีหนังสือรับรองให้กับอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

ระยะเวลาและสถานที่ปฏิบัติงานอาสาสมัคร

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานอาจประจำสำนักงานในกรุงเทพ หรือพื้นที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับโครงการแต่ละโครงการ

 

ติดต่อ

คุณปุณยุนุช พัธโนทัย

มูลนิธิพิทักษ์สตรี

ตู้ ป.ณ.60 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

e-mail : communication@allianceantitrafic.org

  ข้อมูลติดต่อ              
  มูลนิธิสิทธิเด็ก       โทร.     02  982-8324    
  131 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 13     แฟกซ์.   02 982-8393    
  บางเขน หลักสี่ กรุงเทพ 10210   Email : k.moo@baangerda.org  
  ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย :  คุณหมู   http://www.baangerda.org/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

·     ข้อมูลองค์กรสาธารณกุศล

คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ดำเนินงานที่มุ่งอุทิศให้กับเด็กชาวเขา ที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยโดยไม่ว่าจะยากจน เป็นเด็กกำพร้า หรือมีความพิการด้านร่างกายหรือมีปัญหาต่อการเรียนรู้ ซึ่งรวมทั้งชุมชนของเด็กเหล่านั้น ด้วยการให้โอกาสเด็กและชุมชนเหล่านั้นได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้น

ที่บ้านเกื้อกูล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 โครงการของ คามิเลี่ยน โซเชียล เชียงราย อาสาสมัครได้ให้การดูแลเด็กเหล่านั้นด้วยความกระตือรือร้นและความสามารถ  บ้านเกื้อกูลได้ให้บริการการดูแลเด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งการฟื้นฟู และการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาที่มีสภาพความพิการทางร่างกายและปัญหาในการ

เรียนรู้

 

       รายละเอียดกิจกรรมของอาสาสมัคร

อาสาสมัครช่วยได้ด้วยการสอนภาคปฏิบัติ การให้การดูแล ตลอดรวมทั้งการจัดการทั่วไป ขึ้นอยู่กับทักษะและความชำนาญของแต่ละคน งานของอาสาสมัคร

จะหลากหลาย บางคนจะเป็นครูสอนในห้องเรียนให้กับเด็ก ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ การเต้นรำ ภาษาอังกฤษ รวมถึงคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และช่วย

เหลือเด็กเหล่านั้นในการฝีกการว่ายน้ำและเวลาทานอาหาร จะมีอาสาสมัครส่วนหนึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือใน

การทัศนศึกษา การค้นหาเว็บไซต์ การแปล และการสนับสนุนการโฆษณา  และสำหรับอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะ จะได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบด้านกายภาพบำบัด การให้คำแนะนำด้านกายภาพ การประกอบอาชีพ การฝึกคิดและฝึกการพูดให้กับเด็ก และไม่ว่าอาสาสมัครจะมีความสามารถในด้านใด

คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย สามารถรับรองได้ว่า วันและเวลาของอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอยู่กับเซนเตอร์นั้น จะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสนุกสนานร่วมไปกับเด็กเหล่านั้น

       คุณสมบัติของอาสาสมัคร

อาสาสมัครที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-             สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

-             มีความกระตือรือร้น และเต็มไปด้วยกำลังใจในการเป็นอาสาสมัคร

-             ต้องเป็นผู้ที่เปิดใจ และมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งความตั้งใจและต้องการสร้างสิ่งที่แตกต่าง

 

       จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ               

อาสาสมัคร 6 ท่าน ในเวลาเดียวกัน

      สวัสดิการที่องค์กรสาธารณกุศลจัดหาให้

คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ จัดหาที่พัก และอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการรถรับส่ง ระหว่าง เซนเตอร์ และสนามบินนานาชาติ

เชียงราย หรือสถานีขนส่งภายในจังหวัดเชียงราย

 

      ระยะเวลาของการเป็นอาสาสมัคร

-            อย่างน้อย 1 เดือน (สำหรับอาสาสมัครที่มีทักษะและชำนาญการ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด สามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครในช่วงระยะเวลาที่น้อยกว่า             1 เดือนได้)

-            วันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นวันหยุดของอาสาสมัคร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

-            เวลาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเริ่มตั้งแต่ 8.00 หรือ 9.00 น. ถึง 17.30 น.

 

 

       ที่อยู่องค์กรสาธารณกุศล

        คุณจิระศักดิ์ พงษ์เกษม

     คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

101 หมู่ 8, ตำบล ท่าสุด อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 57110

อีเมล  : camilliancei@gmail.com

โทร : 053 787 339, 081 783 9667

โพสต์ 18/02/2558

 

   ข้อมูลในการติดต่อ

   โครงการ แกรนด์มาแคร์ พาร์ทเนอร์ชิพ                          Tel. +66 53 262691

   412/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง                                 Fax. +66 53 240822

   หนองปราการ, เชียงใหม่ 50000                             Email : hope@grandmacares.org

                                                                  website : http://grandmacares.weebly.com/

   ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจ : Hope Watcharaprecha

มูลนิธิ ฟามารี่ แคร์

มูลนิธิ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเด็ก

 

ข้อมูลอาสาสมัคร

 

ก่อนหน้านี้มูลนิธิรู้จักกันในนาม ซ๊เอ็มเอฟเอส ซึ่งมีกิจกรรมหลักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 มูลนิธิฯ ได้สร้างโครงการต่างๆ มากมายโดยมุ่งเน้นไปยัง

ด้านการศึกษา สังคม และการพัฒนามนุษย์  สมาชิกของมูลนิธิฯ ซึ่งรวมทั้งอาสาสมัครได้ทำงานอุทิศให้กับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความแตกต่างในวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า

เพื่อให้ชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทางตอนเหนือของประเทศไทยดีขึ้น

 

ขณะนี้มูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้สำหรับอาสาสมัครผู้ที่มีความสนใจที่จะทำงานกับเด็กในด้านการศึกษา การออกค่ายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่ที่ห่างไกล

 

คุณสมบัติ

- ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- มีความสามารถในการปรับตัว หนักแน่น และมีความรับผิดชอบ

- รักที่จะทำงานกับเด็ก

- มีความสามารถในการสอนขั้นพื้นฐาน 

- มูลนิธิฯ ต้องการคุณภาพของอาสาสมัคร มากกว่าปริมาณ

 

ระยะเวลา

 - ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 3 เดือน

 

สถานที่

- จังหวัดเชียงใหม่

 

สวัสดิการและค่าตอบแทน

- สวัสดิการขึ้นอยู่กับโครงการที่อาสาสมัครได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

- ไม่มีค่าตอบแทนในรูปตัวเงินให้กับอาสาสมัคร

 

ข้อมูลในการติดต่อ

มูลนิธิฟามารี่ แคร์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมเด็ก                                                   Tel: 089-433-0053/081-764-1542

303/713,หมู่ 3 ตำบล. ช้างเผือก                                                         Fax : 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300                                                      Email : fdscchiangmai@gmail.com

ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ Ms. Sally Golding                                              website : http://familycare.org/network/fdsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข

ข้อมูลอาสาสมัคร

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข ได้รับการจัดตั้งโดยนักแสดงตัวตลกอาชีพ มิสเตอร์ เอดดี้ ฮาวอร์ท ด้วยเป้าหมายที่จะอุทิศตนเองให้กับการมอบความสุขแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผ่านการแสดงเป็นตัวตลกจากคณะละครสัตว์ร่วมไปกับการบริจาคสิ่งของให้กับเด็กทั่วประเทศไทย

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข ได้มอบความสุขให้กับเด็กอย่างง่ายๆ ร่วมไปกับการให้การศึกษาแก่เด็กผ่านการแสดงตลกให้กับเด็กนับพันคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถิ่นทุรกันดารที่ซึ่งเด็กมีโอกาสได้หัวเราะไม่บ่อยครั้งนัก  มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขยังได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวของเด็กในช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการมอบสิ่งของอย่างน้อยทุกๆ เดือนในแต่ละปี

 

จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ  6 ท่าน

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

         - อาสาสมัครทุกประเทศ, รายบุคคล, โรงเรียน, พนักงานสำนักงาน, ชมรม และกลุ่มกิจกรรมที่สามารภถช่วยในการสร้างการรับรู้และการระดมทุนบริจาคให้กับมูลนิธิฯ (ความคิดการ

         ระดมทุนและวิธีการอย่างง่ายๆ)

       - อาสาสมัครทุกประเทศ, นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่มองหาองค์กรสาธารณกุศลเพื่อการฝึกปฏิบัติงานสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ตามลิงค์ข้างล่างนี้

  

        - อาสาสมัครทุกประเทศ  นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยและมีความต้องการให้ความช่วยเหลือด้วยการเป็นอาสาสมัครเพื่อร่วมสนุกไปในสถานที่ที่ไม่มีใครเหมือนบนโลกใบนี้

       -  กรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจนับสิ่งของบริจาค และ ผู้บรรจุเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนลงหีบห่อ ณ ร้านของมูลนิธิฯ ในกรุงเทพ (ตำแหน่งนี้ต้องการอย่างยิ่ง)

        -  อาสาสมัครให้การสนับสนุนการแสดงตลก

 

ระยะเวลา

รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ รายปี

 

สวัสดิการ

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขดำเนินกิจกรรมการสาธารณกุศล โดยการอุทิศพลังงานและจิตใจของอาสาสมัครผู้ซึ่งต้องพึ่งพาตนเองได้

มูลนิธิฯ ไม่มีสวัสดิการใดให้กับอาสาสมัครนอกเหนือจากคำขอบคุณอย่างจริงใจจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ

ติดต่อ

Mr. Eddie Haworth : Foundation's Director

30 สุขุมวิท 18, คลองเตย

กรุงเทพ 10110,

โทรศัพท์ : 66830194772

หมายเลขแฟกซ์: 66023921959

Email address: edward@gohappiness.org

Website http://www.gohappiness.org/

บ้านอิ่มใจ

บ้านอิ่มใจเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าผู้ซึ่งขาดโอกาส ด้วยการมอบการศึกษาและให้รู้จักความรักในองค์พระคริสต์ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความเติบโตด้วยอนาคตที่สดใสตามศักยภาพที่มีของเด็กแต่ละคน

บ้านอิ่มใจเป็นองค์กรสาธารณกุศลคริสเตียน ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตอนเหนือของประเทศไทย

 

ข้อมูลอาสาสมัคร

บ้านอิ่มใจมีตำแหน่งงานให้กับอาสาสมัครทั้งอาสาสมัครที่มีทักษะและไม่มีทักษะดังนี้

-             ครูสอนภาษาอังกฤษ

-             ครูสอนศิลปะ

-             ครูสอนหัตถกรรม ช่างไม้

-             ช่างไฟฟ้า และ อาสาสมัครดูแลอาคาร

-             เกษตรกรอาสาสมัคร

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

       หญิงหรือชาย และต้องเป็นสมาชิกของโบสถ์คริสต์โปรแตสแตนท์ที่ใดที่หนึ่ง

       อายุระหว่าง 25-60 ปี ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทย

       มีทักษะในการสอนเด็กจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 

สวัสดิการ :

บ้านอิ่มใจ ไม่สามารถจัดหาสวัสดิการใดๆ ให้กับอาสาสมัครได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครชาวต่างชาติที่สนใจมาปฏิบัติงานให้กับบ้านอิ่มใจจำต้องจัดหาวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อาหาร และที่พัก ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 

ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร

อย่างน้อย 1 ปี บ้านอิ่มใจ จะมีการประเมินผลการทำงานของอาสาสมัครเป็นรายไตรมาสเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานในไตรมาสต่อไป

 

ติดต่อ

คุณอังคนา ทันโต

บ้านอิ่มใจ

285 หมู่ 2 สันผักหวาน

หางดง จังหวัดเชียงหใม่ 50230

โทร 066 53 482127-9                            

 

อีเมล์ imjaihouse@yahoo.com        http://www.imjaihouse.com/   posted 17/02/2015

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1. เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

       2. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกล

 

 

ตำแหน่งงานอาสาสมัครที่ต้องการและลักษณะงานของอาสาสมัคร

                  1. อาสาสมัครแปลภาษาอังกฤษ-ไทย-อังกฤษ

-             อาสาสมัครแปลภาษาฯ จะรับผิดชอบในการแปลข้อมูลของมูลนิธิฯ ตลอดรวมทั้งการทำให้ฐานข้อมูล

     ของมูลนิธิฯ มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

-             ทำการจัดเตรียมรายงานกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ

       คุณสมบัติ

-             มีทักษะและความสามารถในการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทยเป็นอย่างดี

-             อาสาสมัครแปลภาษาสามารถปฏิบัติงานที่บ้านที่มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือจะปฏิบัติงานที่

     สำนักงานของมูลนิธิฯ

-             มีใจรักงานบริการ

2. อาสารสมัครผู้ชำนาญการด้าน ไอ.ที         1 ตำแหน่ง

-             อาสาสมัครผู้ชำนาญการด้าน ไอ.ที จะได้รับการมอบหมายให้ดูแลการติดตั้งเครือข่าย อินเทอร์เน็ต,

    และระบบ LAN.

-             มีใจรักงานบริการ

-             สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานของมูลนิธิฯ ได้อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์

-             อาสาสมัครที่มีความสามารถอาจได้รับการจัดทำสัญญาจ้างงาน 1 ปีและอาจได้รับการต่อสัญญา

    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร

-             สำหรับอาสาสมัครแปลภาษาอังกฤษ ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

-             อาสาสมัครอาจขอให้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลกับมูลนิธิฯ ซึ่งจำต้องเดินทางไปต่างจังหวัด

    และหรือร่วมเป็นวิทยากรให้กับมูลนิธิฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

 

สวัสดิการ

-             มูลนิธิฯ จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับอาสาสมัครในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน ตลอดจนสิ่ง

    อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทย, เขตคลองสาน,

กรุงเทพฯ 10600

โทร  02-860-1358 อีเมล natchawalai@yahoo.com

โพสต์ 16 กุมภาพันธ์ 2558

 

  ติดต่อขอข้อมูล

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต                                            โทร : +6687-1915150, +6685-6202565

  ตู้ ป.ณ.300 จังหวัดเชียงใหม่                                    อีเมล : Ldc.ngo511@gmail.com, infor@ldcl.org

  รหัสไปรษณีย์ 50000                                                   website    http://www.ldcl.org

 

  ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย  : คุณมานพ ยังจา   ปรับปรุงข้อมูล 16 กุมภาพันธ์ 2558

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล - ศูนย์เมอร์ซี่              
                         
ข้อมูลอาสาสมัคร                      
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล - ศูนย์เมอร์ซี่ ยินดีต้อนรับอาสาสมัครที่สามารถทำให้เกิดความแตกต่าง ผู้ที่มีความประสงค์เป็นอาสา  
สมัครกับมูลนิธิฯ - ศูนย์เมอร์ซี่ จะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องกฎและระเบียบในการเป็นอาสาสมัครของทางมูลนิธิ สืบเนื่องจาก
กิจกรรมการกุศลของอาสาสมัครนั้นเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในความเป็นอยู่และการศึกษาของเด็กที่อยู่กับศูนย์ฯ  
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้                    
 - การสอนและดูแล เด็กอนุบาล ที่ โรงเรียนของศูนย์ฯ ประจำวัน              
 - การส่งเสริม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการเพิ่มทุนของมูลนิธิตลอดรวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับศูนย์      
 - การเป็นครูสอนพิเศษให้กับเด็กหลังเวลาเรียนปกติ                
 - การจัดการสอนกิจกรรม การเต้นรำ ร้องเพลง และ การแสดงทางศิลปะ ให้กับเด็กในวันหยุดประจำสัปดาห์      
 - การจัดทำรายงานของอาสาสมัครต่อหัวหน้า รวมทั้งรายงานประสบการณ์จากเป็นอาสาสมัครเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร
                         
คุณสมบัติ                      
 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ดีมาก                
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป                  
 3. สามารถปฏิบัติงานอาสาภายใต้แรงกดดันได้                  
 4. สามารถปฏิบัติงานอาสาได้ด้วยการกำกับดูแลที่น้อยที่สุด              
 5. คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์                  
 6. อาสาสมัครที่มีความประสงค์ปฏิบัติงานอาสาด้านสังคม ต้องสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างดี          
 7. นอกเหนือจากการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์เมอร์ซี่ยังเปิดรับอาสาสมัครที่สามารถเป็นครูสอนศิลปะ โค้ชกีฬา ครูสอนดนตรี และเต้นรำ และ 
     ครูพิเศษเพื่อสอนวิชาในระดับมัธยมศึกษา                
 8. ต้องมีรายงานประวัติส่วนตัว รวมทั้งรายงานความสามารถในการนำประสบการณ์ของตนเองที่จะทำประโยชน์ให้กับเด็กและชุมชนได้
                         
ระยะเวลา                        
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครให้กับ มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล-ศูนย์เมอร์ซี่ อย่างน้อย 3 เดือน        
                         
สวัสดิการและค่าตอบแทน                    
                         
 - สำหรับอาสาสมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ ศูนย์เมอร์ซี่จะจัดที่พักพร้อมอาหารสองมื้อ โดยมีค่าใช้จ่ายคืนละ 500 บาทถ้วน   
   ที่สำคัญคือ อาสาสมัครชาวต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการขอวีซ่า การต่ออายุ การขยายระยะเวลาด้วยตนเองทั้งหมด
   ก่อนที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานอาสาสมัครกับศูนย์ฯ ในกรุงเทพมหานคร            
                         
ข้อมูลการติดต่อ                      
                         
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล : ศูนย์เมอร์ซี่   โทร         662 671-5313          
เลขที่ 100/11 เคหะคลองเตย 4, ถนนธรรมรงค์รัตพิพัฒน์ แฟกซ์      662 671-7028          
คลองเตย พระโขนง  กรุงเทพมหานคร 10110 อีเมล์ info@mercycentre.org          
          http://www.mercycentre.org/en/home/want-to-volunteer    
ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย  Ms. Kristine Stenbeck อีเมลkristine@mercycentre.org    16/02/58

 

   

Rain Tree Foundation :

มูลนิธิเรนทรี เป็นองค์กรสาธารณกุศลสวัสดิการสังคม มีสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยการปฏิบัติงานกับชุมชนชาวเขา โดยเน้นไปยังการศึกษา โครงการสำหรับเด็ก น้ำและสุขอนามัยรวมทั้งการพัฒนาชุมชน

 

กิจกรรมอาสาสมัคร

มูลนิธิเรนทรี มีความต้องการอาสาสมัครที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลจำนวน 8 ท่าน

 

คุณสมบัติอาสาสมัคร :    

        -  มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กพร้อมคุณวุฒิการศึกษาด้านการศึกษา

        -  สามารถทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับสภาพวัฒนธรรมที่หลากหลายได้

        -  สามารถดำรงชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายบนแนวความคิดความพอเพียง

        -  สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้

 

สวัสดิการ

        -  ที่พักพร้อมอาหารในขณะปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

        -  บรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม

        -  กิจกรรมอาสาสมัครประจำเดือน

 

ระยะเวเลา

        -  อย่างน้อย 3 เดือน

 

ติดต่อ

Raft Oberg

Rain Tree Foundation

31 Moo 13 Tumbol Tawangtan,

Amphur Saraphi, Chiang Mai, Thailand 50140

Tel : +66 085 7161192

E-mail : info@raintree-foundation.org

โพสต์ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลในการติดต่อ              
มูลนิธิช่วยสัตว์       โทรศัพท์ :  +6677413 4900  
112/35 หมู่ 6 บ่อพุต       มือถือ:  +66 81 893 9443
เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320     อีเมล์    :  info@samuidog.org
                 
                 
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย Brigitte Gomm website :  http://www.samuidog.org/

   ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

  มูลนิธิสิกขาเอเซีย                                                     โทร : +662-2497567, +662-2497568

   100/14-20 เคหะคลองเตย 4, แขวงคลองเตย                                      แฟกซ์ : +662-2490055

  กรุงเทพมหานคร 11110                                                                              อีเมล :info@sikkha.or.th

 

                                                                                                                               เว็บไซต์ http://www.sikkha.or.th

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

มูลนิธิสุนัขในซอยมีพันธกิจในอันที่จะพัฒนาสวัสดิภาพของสุนัขและแมวในประเทศไทยให้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้การใช้ชีวิตของสัตว์เหล่านี้ร่วมกับชุมชนของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อหยุดการทารุณกรรมต่อสัตว์ และเพื่อสร้างสังคมใหม่ให้กับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง

 

กิจกรรมอาสาสมัคร :

บทบาทเบื้องต้นของอาสาสมัครที่จะปฏิบัติงานกับบ้านพักของสัตว์ที่จังหวัดภูเก็ต คือการสร้างความคุ้นเคยกับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในบ้านพัก  สำหรับสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในบ้านพักและได้รับการอุปถัมภ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฝึกสอนให้สัตว์เหล่านั้นรู้จักไว้วางใจในผู้คน และโดยเฉพาะกับสุนัขจะต้องได้รับการฝึกการเดินนำโดยผู้รับเลี้ยง  สุนัขและแมวที่อาศัยอยู่กับมูลนิธิฯ เกือบทั้งหมดเป็นสุนัข,แมวข้างถนนที่ไม่เคยได้รับการเลี้ยงดูภายในบ้านและจำต้องได้รับการฝึกสอนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้คนที่อยู่โดยรอบ

 

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร :

อาสาสมัครควรมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสำหรับอาสาสมัครที่อายุ 16 ปีขึ้นไปจำต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฏหมาย  สำหรับเด็กอายุ 12 ปี อาจได้รับอนุญาตให้เป็นอาสาสมัครหากมีผู้ปกครองตามกฏหมายเข้าร่วมกิจกรรมตลอดช่วงการเป็นอาสาสมัคร  อาสาสมัครทุกคนจำต้องมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและไทยได้เป็นอย่างดี  มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะได้อาสาสมัครที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบคำถามผู้เข้าเยี่ยมได้

 

สวัสดิการ :

มูลนิธิสุนัขในซอย ไม่สามารถจัดหาสวัสดิการใดๆ ให้กับอาสาสมัครได้  อาสาสมัครแต่ละท่านจำต้องจองห้องพักใกล้กับ หาดในยาง หรือ หาดไม้ขาว  อาสาสมัครที่เข้าพักในบริเวณหาดดังกล่าวจะได้รับส่วนลดจากมูลนิธิสุนัขในซอยขึ้นอยู่กับการร้องขอของอาสาสมัคร มูลนิธิฯ มีบริการรถรับ-ส่งระหว่างหาดในยาง และหาดไม้ขาวและที่บ้านพักสุนัข-แมวของมูลนิธิฯ ทุกวัน  ผู้ประสานงานอาสาสมัครจะคอยช่วยเหลืออาสาสมัครระหว่างเวลาปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ

 

ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร :

มูลนิธิฯ สนับสนุนให้อาสาสมัครใช้เวลาในการเป็นอาสาสมัครอย่างน้อย 1 เดือนหรือมากกว่าในบ้านพักสุนัข-แมว ของมูลนิธิฯ เมื่ออาสาสมัครใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อย สอง-สามอาทิตย์ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสุนัขและแมวเหล่านั้นและจะได้เห็นความผูกพันที่มากขึ้นกับผู้คน

 

ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

Petra Osterberg

167/9 ไม้ขาว 10, หมู่ 4,

 ไม้ขาว, ตะลัง, ภูเก็ต

โทร:     081 788 4222   

อีเมล:  volunteering@soidog-foundation.org          www.soidog.org/  โพสต์ 16/02/58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

http://www.wfft.org/

 

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในที่ๆ ไม่เหมาะสม หรือได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง โดยช่วยให้สัตว์ป่าเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตที่เหลือในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

     ธรรมชาติมากที่สุด ด้วยการดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

 2. เพื่อให้การศึกษา โดยเฉพาะเด็กๆ เพื่อหยุดการทำร้ายสัตว์ป่า โดยเฉพาะการรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฏหมาย ไม่ส่งเสริมการทรมานสัตว์เพื่อการแสดงเพื่อความ

     บันเทิง

 3. เพื่อป้องกันการล่าสัตว์และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ตลอดรวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 

 

กิจกรรมอาสาสมัคร

 

อาสาสมัครจะได้รับฝึกอบรมในการให้การดูแลสัตว์ป่า โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

    1. หลักสูตรการดูแลสัตว์ป่า

    2. หลักสูตรการดูแลช้างป่า

 

กิจกรรมของอาสาสมัครจะรวมทั้งการให้อาหารสัตว์ การอาบน้ำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมอื่นๆ ให้กับสัตว์เหล่านั้น ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จำต้องมีอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือในอันที่จะทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดำเนินต่อไปได้ ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า มีสัตว์ป่ามากกว่า 300 สายพันธ์ุอยู่ในความดูแล ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชหรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งโดยเจ้าของที่ไม่ต้องการ 

 

จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ   51 ท่าน

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

 - อายุ 18 ปีขึ้นไป อาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำต้องได้รับการแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง

 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเข้าใจ ในระดับหนึ่งเพื่อความปลอดภัย

 

สวัสดิการ

 - อาสาสมัครท่านใดสนใจติดต่อเป็นรายบุคคลโดยตรงกับมูลนิธิฯ

 

ระยะเวลา

   - อย่างน้อย 1 อาทิตย์ 

 

ติดต่อ   มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

           108 หมู่ 6 ตำบลท่าไม้ลวก

           อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

            032-458-135

            info@wfft.org, volunteer@wfft.org

 

 

องค์กร :  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

บ้านพักฉุกเฉินเป็นสถานที่ที่ให้แหล่งพำนัก อาหารและเป็นสถานฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่เด็ก ๆและสตรี ปัจจุบันนี้มีเด็กและสตรีพำนักอยู่ที่นี่ถึง 150 คน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2530 อดีตประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งภริยา นางโรสซาลิน คาร์เตอร์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “ We –Train Center” มิสเตอร์จิมมี่ คาร์เตอร์ ในฐานะที่เป็นประธานของมูลนิธิ โกลบอล 2000 ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านการก่อสร้างคลีนิคสตรีของเราอีกด้วย

เว็บไซต์  : http://www.apsw-thailand.org/ (->http://www.apsw-thailand.org/)

ตำแหน่ง:  อาสาสมัคร ดูแลเด็กอ่อน และเล่นกับเด็ก

ที่ตั้ง: ดอนเมือง กรุงเทพ ประเทศไทย

ช่วงเวลา:  ทำได้ทุกวัน 09.00 - 15.00 น.

คุณสมบัติ: เป็นผู้ที่สามารถดูแลเด็กอ่อนได้

เหมาะสำหรับ:  นักศึกษาฝึกงานหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจงานจิตอาสา

ติดต่อ: 

โทรศัพท์:(662) 929-2301-07

อีเมล: .oadmin@apsw-thailandrg (->mailto: admin@apsw-thailand.org)

หรือติดต่อ  ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

 ปรับปรุงข้อมูล: วันที่ 7 มกราคม 2557


องค์กร: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

บ้านสำหรับเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุหกขวบ

เว็บไซต์: www.pakkredbabies.com/

ตำแหน่ง:

ที่อยู่: จังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลา:

คุณสมบัติ:

เหมาะสำหรับ:

เราต้องการอาสาสมัครในการดูแลและเล่นกับเด็กทารก

ติดต่อ: 

     มูลนิธิสุขภาพไทย คุณนริศรา (รับสมัครและฝึกอาสาสมัครให้กับ สถานสงเคราะห์ฯ)

     โทร 02 589 4243 (เวลา 09.00 - 17.00 น.)  

ปรับปรุงข้อมูล: วันที่ 7 มกราคม 2557

 

มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทย (สาขา เชียงใหม่)

เว็บไซต์: http://www.cwefthailand.org/

ตำแหน่ง: ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์  สำหรับ นักเรียน ม.1 - ม.6 และสอนวิชาชีพ 

ที่ตั้ง: จังหวัด เชียงใหม่

ช่วงเวลา: -

คุณสมบัติ: พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หรือ มีความรู้ สามารถสอนวิชาชีพ 

เหมาะสำหรับ: นักศึกษาฝึกงาน หรือผู้ที่สนใจ

ติดต่อ: คุณอรทัย

โทรศัพท์: 02 9828977-8 ต่อ : 102

อีเมล : cweftthailand@gmail.com (-> mailto: cweftthailand@gmail.com)

 

ปรับปรุงข้อมูล: วันที่ 8 มกราคม 2557

ข้อมูลโดย: คุณอรทัย ทวีสิน (ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ)


มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทย (สาขา กรุงเทพ)

เว็บไซต์: http://www.cwefthailand.org/

ตำแหน่ง: อาสาสมัคร ดูแลเด็ก อายุ 2-4 ขวบ 

ที่ตั้ง: ถนนบางนา จ.กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา: วันจันทร์ - วันศุกร์  โดย สามารถเลือก 1 ช่วงเวลา ดังนี้

     ช่วงแรก เวลา 08.00-12.00 น.

     ช่วงหลัง เวลา 15.30-16.30 น.

คุณสมบัติ: สามารถเลี้ยงดูเด็กเล็ก และเล่นกับเด็กเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

เหมาะสำหรับ: นักศึกษาฝึกงานและผู้สนใจ

ติดต่อ: คุณแมว    โทรศัพท์: 02 393 7909

ติดต่อ: คุณอรทัย  โทรศัพท์: 02 9828977-8 ต่อ : 102

อีเมล์ : cweftthailand@gmail.com 

 

ปรับปรุงข้อมูล: วันที่ 8 มกราคม 2557

ข้อมูลโดย: คุณอรทัย ทวีสิน (ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ)

 


องค์กร: มูลนิธิกองทุนการศึกษา

เว็ปไซต์:http://www.edfthai.org/en/?page-how_you_can_help&id=51 (->http://www.edfthai.org/en/?page-how_you_can_help&id=51)

ตำแหน่ง: อาสาสมัครต่าง ๆ เช่น ล่าม, ผู้เขียนบท หรือเขียนคำโฆษณา

ที่ตั้ง: กรุงเทพ ประเทศไทย

ช่วงเวลา: -

คุณสมบัติ: ชาวไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

เหมาะสำหรับ: -

ติดต่อ: - สามารถโทรศัพท์ ติดต่อ ขอใบสมัคร และส่งทาง E-mail

โทรศัพท์: (02) 579 9209 to 11

อีเมล์ : public@edfthai.org (->mailto : public@edfthai.org)

ปรับปรุงข้อมูล: วันที่ 8 มกราคม 2557

ข้อมูลโดย: คุณศิวัชญา (เจ้าหน้าที่ มูลนิธิการศึกษาไทย)

 

 


องค์การ: บ้านสายรุ้ง

ดำเนินการโดยมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการในประเทศไทย ให้การดูแลสำหรับเด็กที่มีความพิการ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ดูแลเด็กช่วงกลางวันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ ค้นคว้าของร่างกายทักษะทางจิตอารมณ์และสังคม

เว็บไซต์: http://www.ccdthailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27

ตำแหน่ง: อาสาสมัคร

ตำแหน่ง: อาสาสมัครทั้งมืออาชีพและไม่ใช่มืออาชีพ  

ที่อยู่: นครปฐม, ชัยนาท, นนทบุรี, ปทุมธานี

ระยะเวลา:  อย่างน้อย 3 เดือน

คุณสมบัติ: อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

เหมาะสำหรับ: มีสุขภาพดี ปรับตัวง่าย และมีความกระตือรือร้น

เราต้องการอาสาสมัคร: ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์ 

ในงานกายภาพบำบัดเด็กกำพร้าพิการ  ที่สามารถสละเวลา เพื่อทำงานที่  4 ศูนย์ คือ นครปฐม, ชัยนาท, นนทบุรี, ปทุมธานี

ชั่วโมงการทำงาน: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30-15:30

ติดต่อ:  คุณกุญชริกา ไทรทอง (คุณตาล) - เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัคร

          คุณปิยะนารถ โป๊ะบุญชื่น (คุณน้ย) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ CCD      

อีเมล: development@ccdthailand.org

โทรศัพท์: 086 414 7015

หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถ ติดต่อขอใบสมัคร และนัดสัมภาษณ์ เพื่อทำงาน

ที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของอาสาสมัคร เช่นนักกายภาพบำบัด, ฯลฯ 

ได้ช่วยดูแลด้านกายภาพบำบัดกับเด็ก หรือ มีความรู้ด้านเอกสาร ก็จะ

ได้ทำงานในส่วนของงานสำนักงาน

ปรับปรุงข้อมูล: วันที่ 15 มกราคม 2557

ข้อมูลโดย: คุณปิยะนารถ โป๊ะบุญชื่น

 

 


องค์กร : มูลนิธิ สร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

 

ให้การสนับสนุนการผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้าอื่น ๆ สำหรับเด็กทั่วประเทศ

 

เว็บไซต์ : http://www.operationsmile.or.th/help/volunteer/

 

ตำแหน่ง : อาสาสมัครทางการแพทย์และไม่ใช่อาสาสมัครแพทย์ (คลิกที่เว็บไซต์ของการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

 

ที่ตั้ง : คลองเตย กรุงเทพ ประเทศไทย

 

ช่วงเวลา : -

 

คุณสมบัติ : -

 

เหมาะสำหรับ : ติดต่อขอข้อมูลที่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทย

 

ติดต่อ : -

 

โทรศัพท์ : + (66) 2656 1992

  

อีเมล: info@operationsmile.or.th


องค์การ: สมาคมสตรีคริสเตียนปากเกร็ด, ประเทศไทย

ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของพวกเขา

เว็บไซต์: http://www.ywcathailand.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=489093

           http://www.ywcathailand.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=488361

ตำแหน่ง:

ที่อยู่: นนทบุรี

ระยะเวลา:

คุณสมบัติ:

เหมาะสำหรับ:

เราต้องการอาสาสมัครในการสอนภาษาอังกฤษและช่วยดูแลเด็ก สำหรับวันคริสมาสต์ต้องการความช่วยเหลือในการร้องเพลงสำหรับงานปาร์ตี้ ฉลองวันคริสมาสต์

ติดต่อ: คุณสายสม โกมลเสวิน

โทรศัพท์: 080 770 9335

อีเมล์: ywcapakkret@yahoo.com

 


องค์การ: บ้าน สแปร์โรว์

บ้านสำหรับเลี้ยงดูบุตรของนักโทษ

เว็บไซต์: http://sparrow-home-bangkok.com/

ตำแหน่ง:

ที่อยู่: นนทบุรี, ไทย

ระยะเวลา:

คุณสมบัติ:

เหมาะสำหรับ:

เราต้องการอาสาสมัครที่จะเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ

ติดต่อ: คุณแซนดี้ คิง

อีเมล์:

โทรศัพท์:


องค์การ: ร้านไวท์ อีเลเฟนท์ ทริฟท์

ร้านขายของมือสอง โดยบริจาคกำไรจากการขายให้องค์กรการกุศล 

เว็บไซต์:

ตำแหน่ง:

ที่ตั้ง: ถนนสามัคคี, จังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลา:

คุณสมบัติ:

เหมาะสำหรับ:

เราต้องการอาสาสมัครเพื่อช่วยในการจัดเก็บของต่างๆ  ต้องการรับบริจาคเสื้อผ้าและของใช้ในครัวเรือน

ติดต่อ: คุณจีน แบรดลีย์

อีเมล์l: jennbradley5@gmail.com

โทรศัพท์: 084 540 3299


องค์การ: มูลนิธิอเมริกันเพื่อทุนการศึกษา

การให้ทุนการศึกษาให้เด็กไทยผู้ด้อยโอกาสเพื่อการศึกษา

เว็บไซต์:-

ตำแหน่ง:-

ที่ตั้ง: ประเทศไทย

ระยะเวลา:-

คุณสมบัติ:-

เหมาะสำหรับ:-

เราต้องการ อาสาสมัครเพื่อมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กไทยผู้ด้อยโอกาส

ติดต่อ: คุณซันนาลิ มุนด์เคอร์

อีเมล์: scholars@awcthailand.org

โทรศัพท์: -


องค์กร: มูลนิธิเพื่อคนตาบอดของชาวคริสเตียน

มีการจัดตั้งศูนย์บริการในหลาย ๆ จังหวัด เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่คนตาบอด

เว็บไซต์:http://cfbt.or.th (->http://cfbt.or.th/)

ตำแหน่ง:  ให้ความช่วยเหลือคนตาบอด และพิการซ้ำซ้อน

ที่ตั้ง: ลาดพร้าว กรุงเทพ ประเทศไทย

ช่วงเวลา:  

คุณสมบัติ: ผู้ที่มีความอดทนและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

เหมาะสำหรับ:

ติดต่อ:

โทรศัพท์: (02) 510-4895

อีเมล์:cfbtbkk@ksc.th.com (->mailto:cfbtbkk@ksc.th.com)


องค์กร : มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

 ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และสมาชิกในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

เว็ปไซต์  http://www.mercycentre.org/en/home/want-to-volunteer

ตำแหน่ง :  ครูสอนภาษาอังกฤษ

ที่ตั้ง : ชุมชนสลัมคลองเตย กรุงเทพ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  -

คุณสมบัติ : ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง

เหมาะสำหรับ : อาสาสมัครที่สามารถอยู่ช่วยงานเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ซึ่งเราจะจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อวัน เป็นการตอบแทนในความกรุณาที่ท่านอาสาสมัครได้มาช่วยเรา ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครได้ที่ (->http://www.mercycentre.ort/images/documents/volunteerapplication.doc) และส่งมาถึงศูนย์อาสาสมัครของเรา

ติดต่อ : ศูนย์อาสาสมัคร คุณกัญญาพัชร์

โทรศัพท์ :  02 671-5313

อีเมล์ :kanyaphat@mercycentre.org (->mailto: kanyaphat@mercycentre.org)


องค์การ : ศูนย์ประสานงาน ระหว่างประเทศเพื่อ ครู อาสาสมัคร ไทย

ก่อตั้งขึ้นในเดือน มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์ การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของ นักเรียน ในชนบทของประเทศไทย ที่ขาดการติดต่อสื่อสารด้านการพูดภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา

เว็บไซต์: http://freevolunteerthailand.org/

ตำแหน่ง:  ครูสอนภาษาอังกฤษ

ที่อยู่:      โรงเรียนวัดพุทธิสาร จังหวัด สระแก้ว

ระยะเวลา: การสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (โรงเรียนชั้นอนุบาล ถึง             มัธยม, เด็กอายุ 3-15 ปี ) สอนเช่นเดียวกับ ครูในโรงเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา สำหรับอาสาสมัคร จะสอน 3-4 ชั่วโมงต่อวัน เทียบเท่ากับ ประมาณ 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

วุฒิการศึกษา: สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

เหมาะสำหรับ :  -

ต้องการรับสมัคร: เราต้องการอาสาสมัคร ที่สามารถปฏิบัติงานได้ 3-4 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย

  1 อายุระหว่าง 22 -60 ปี

  2 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ถ้าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ โดยกำเนิด ต้องมี

     ประกาศนียบัตรใบรับรอง หรือ จดหมายแนะนำ จากนายจ้าง หรือครู เพื่อรับรองระดับความสามารถทาง

     ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

ที่พัก:

 อาสาสมัคร จะ ได้รับผลประโยชน์ การทำงาน ต่อไปนี้ :

  1 ที่พัก ฟรี

  2 ฟรีอาหารเช้า กลางวันและมื้อค่ำ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์

  3 รถรับส่ง สำหรับการเดินทางไปทำงาน

  4 ได้รับประกาศณียบัตรรับรองการเป็นอาสาสมัคร

 ติดต่อ : เจสัน นนทการ ( ผู้ก่อตั้งและ ครู ภาษาไทย)

 02-393-7909 และ 02-9828977 - 8 ต่อ : 102

 โทรศัพท์: 089-245-3776

 

 อีเมล์: nontakan072@hotmail.com


องค์กร : โรงเรียนมีชัยพัฒนา

เว็บไซต์  :http://mechaifoundation.org/school.asp (->http://mechaifoundation.org/school.asp)

ตำแหน่ง :  ครูสอนหนังสือ

ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

คุณสมบัติ : ผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : ผู้ประสานงานการฝึกงานสำหรับพัฒนาประชากรและชุมชน คุณ กวิน กวงปาริชาติ

โทรศัพท์ :  -

อีเมล :gavink.pda@gmail.com


องค์กร : มูลนิธิอิสระ เพื่อมุ่งช่วยเหลือด้านการศึกษา การตื่นตัวทางด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยส่วนบุคคล อาสาสมัครของมูลนิธิอิสระจะช่วยกันคิดและริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยที่จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือด้านการกิจกรรมทั้งหมดจากทางมูลนิธิของเรา

เว็ปไซต์  :http://www.isara.org/ (->http://www.isara.org/)

ตำแหน่ง :  ครูสอนภาษาอังกฤษ

ที่ตั้ง : จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย (-> http://en.wikipedia.org/wiki/Nong_khai)

ช่วงเวลา :  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 -19.00 น.

คุณสมบัติ : สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

เหมาะสำหรับ : เรากำลังมองหาผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วสำหรับสอนเด็กและผู้ใหญ่ เพราะในขณะนี้เราได้เข้าไปช่วยสอนหนังสือให้กับโรงเรียนของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ มูลนิธิ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย หากท่านมีความประสงค์จะช่วยเราในพื้นที่อื่น ๆ นอกจากในจังหวัดหนองคาย ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ เพราะเราได้จัดให้มีครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่ง ทางมูลนิธิจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านที่พัก และอาหารแก่ท่านด้วย

ตำแหน่ง : งานไม้และงานซ่อมแซมต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ : เรายังต้องการความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาศูนย์ศึกษาและเรียนรู้ และศูนย์รีไซเคิลของเรา โดยการซ่อมแซม งานสี และจัดสวนอีกด้วย

การดูแลเรื่องที่พักอาศัย : อาสาสมัครสามารถพักฟรีที่ ศูนย์การศึกษาอิสระ (ILC) ในจังหวัดหนองคาย

 

เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครของมูลนิธิอิสระจำนวนมาก ดังนั้นทุกตำแหน่งที่เปิดรับ มีผู้สมัครเต็มหมดแล้วในปี 2556 นี้

ติดต่อ :  -

โทรศัพท์ :  042-460-827

อีเมล : -

 


องค์กร : โครงการอาสมัครแมลงปอ

เว็ปไซต์  :http://www.thai-dragonfly.com/ (->http://www.thai-dragonfly.com/)

ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ ช่วยเหลือดูแลเด็ก ๆ เพื่ออนาคตที่สดใส

ที่ตั้ง :  โครงการอาสาสมัครนี้เป็นหนึ่งในโครงการมูลนิธิแมลงปอแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา :  คุณสามารถเลือกที่จะทำงานระยะสั้นหรือยาวก็ได้ อาสาสมัครบางคนทำงานกับเราทั้งปีเลยทีเดียว

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :  -

อีเมล :dan@thai-dragonfly.com


องค์กร : ศูนย์พัฒนาชีวิต

เว็ปไซด์ : http://www.ldcl.org/

ตำแหน่ง : ช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

ที่ตั้ง : แม่ก๋อน เชียงดาว ใกล้เชียงใหม่ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :

คุณสมบัติ :

เหมาะสำหรับ :

ติดต่อ :

โทรศัพท์ :

อีเมล : infor@ldcl.org (->mailto : infor@ldcl.org)


องค์กร : กลุ่มมูลนิธิให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ : http://www.isgfthailand.org/be-a-volunteer (->http://www.isgfthailand/org/be-a-volunteer)

ตำแหน่ง : ช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

ที่ตั้ง : กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :

คุณสมบัติ : งานต่าง ๆ ต่อไปนี้ – เล่นกับเด็ก ๆ ที่คลินิคทำฟัน,

สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ทางมูลนิธิจะให้การช่วยเหลือ หรือ คุณอาจจะสละเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละเดือนเพื่อช่วยเหลืองานทางด้านการบริหารจัดการ, งานอะไรก็ได้ ขอให้แจ้งทางองค์กรได้เลย

เหมาะสำหรับ :

ติดต่อ :

โทรศัพท์ :  66 (2) 258-5332

อีเมล :isgf_education@yahoo.com (->mailto:isgf_education@yahoo.com)


องค์กร : มูลนิธีเรนทรี

เว็บไซต์ :http://www.raintree-foundation.org/index.php?id-239 (->http://www.raintree-foundation.org/index.php?id-239)

ตำแหน่ง : ครูสอนตัดเย็บเพื่อสอนกลุ่มสตรีและนักเรียน

ที่ตั้ง : นอกตัวเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย

ช่วงเวลา : อย่างน้อย 1-3 เดือน

คุณสมบัติ :สามารถพูดภาษาอังกฤษได้, อายุเกิน 20 ปี ขึ้นไป

เหมาะสำหรับ :

ค่าจ้างสำหรับ 3 เดือน 450

ติดต่อ :

โทรศัพท์ :(+66) 085 716 1192

อีเมล : info@raintree-foundation.org (->mailto:info@raintree-foundation.org)


องค์กร : มูลนิธิไทย – ลาหู่ (ม.ท.ล.)

เว็บไซต์ :http://www.thailahu.com/en/getinvolved.html (->http://www.thailahu.com/en/getinvolved.html)

ตำแหน่ง : อาสาสมัครที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยชาวเขาที่ติดเชื้อ  H.I.V., อาสาสมัครช่วยหาทุน, อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ, อาสาสมัครดูแลสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง : นอกตัวเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :

คุณสมบัติ :

ติดต่อ :

โทรศัพท์ : +66-53-867-400

อีเมล :info@lahuhealthproject.com (->mailto:info@lahuhealthproject.com)


องค์การ: บ้าน อากาเป้

 

เว็บไซต์: http://www.nikkisplace.org/

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเหลื่อดูแลเด็กได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี

ที่อยู่: เชียงใหม่, ประเทศไทย

ระยะเวลา: 6 เดือน - 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เหมาะสำหรับ:

ติดต่อ:    02-393-7909 และ 02-9828977 - 8 Ext: 10202-393-7909

            และ 02-9828977 - 8 Ext: 102

โทรศัพท์: 66 (053) 351-177-8

 

อีเมล:     agape@nikkisplace.org


องค์กร :  มูลนิธิอายุย

เว็บไซต์ :http://www.ayui.org/ (->http://www.ayui.org/index.php?menusel=contact)

ตำแหน่ง : เรากำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่สามารถช่วยเหลือ สอนเด็ก ๆ จัดเตรียมบทเรียนภาษาอังกฤษหรือศิลปะ, กีฬา, กิจกรรม สันทนาการต่างๆ

ที่ตั้ง : เชียงราย ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  

คุณสมบัติ :

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ :

ติดต่อ :

โทรศัพท์ : 084 170 6817

อีเมล :ayui.foundation@gmail.com (->mailto:ayui.foundation@gmail.com)


องค์กร :  ชัยพฤกษ์มูลนิธิ

เป็นองค์กรที่ใช้บ้านติดกัน 3 หลังในนครนายกเป็นสถานที่ประกอบการ เป็นบ้านพักที่จัดไว้ให้เด็ก ๆ ที่ถูกทอดทิ้ง

เว็บไซต์ : http://www.chaiyaprukchildrenhome.com/ (->http://www.chaiyaprukchildrenhome.com)

ตำแหน่ง :  อาสาสมัครสำหรับเป็นผู้ช่วยงานทั่วไป ไม่ว่าจะดูแลเด็ก, สอนหนังสือเด็ก, ช่วยงานบ้านหรือทำสวน, และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ช่วยที่สามารถช่วยสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กได้

ที่ตั้ง : นครนายก, ประเทศไทย

ช่วงเวลา

คุณสมบัติ : มีความอดทน มีน้ำใจ มีเมตตา และเอื้ออาทร

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ :

ติดต่อ :

โทรศัพท์ : +66 (0) 2 328-0272

อีเมล :montri20@hotmail.com (->mailto:montri20@hotmail.com)

 


องค์กร : มูธิช่วยเหลือเด็กพิการลนิ

บ้านสายรุ้งมีเด็กที่อยู่ในอุปถัมภ์ถึง 40 คน ในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 2 ขวบถึง 21 ปี

เว็บไซต์ : ccdbkk@ccdthailand.org

ตำแหน่ง : มูลนิธิยินดีเปิดรับนักบำบัดอาชีพ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ หรือชาวต่างชาติ ผู้พร้อมจะสละเวลาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้

ที่ตั้ง : ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  -

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : มูลนิธิเปิดรับบุคคลทั่วไปทั้งอาสาสมัครสายอาชีพและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขอให้เป็นผู้ที่สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้น ที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่าง ๆ ถ้าเป็นคนต่างชาติก็จะมีโอกาสทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของไทย เช่น นักกายภาพบำบัด

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :  +66 (0) 2 854 6966

อีเมล : volunteer@ccdthailand.org (->volunteer@ccdthailand.org)

 


องค์กร : มูลนิธิบ้านอิ่มใจ

เว็บไซต์ : http://www.imjaihouse.com ( ->

http://www.imjaihouse.com)

ตำแหน่ง : อาสาสมัครทั้งชั่วคราวและถาวร ที่สนใจจะช่วยสอนภาษาอังกฤษ ศิลปะ ทำขนม คอมพิวเตอร์ หรือ สอนดนตรี และงานสายอาชีพต่าง ๆ

ที่ตั้ง : เชียงใหม่ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  -

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :  +6653482127-9

อีเมล :imjaihouse@yahoo.com ( -> mailto:imjaihouse@yahoo.com)


องค์กร : มูลนิธิสร้างโอกาส

มูลนิธิสร้างโอกาสได้ก่อตั้งและจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และที่ถูกรังแก องค์กรนี้ตั้งอยู่ที่ อำภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บไซต์ : http://www.opportunityfoundation.org/involved/volunteer.html

( ->http://www.opportunityfoundation.org/involved/volunteer.html)

ตำแหน่ง :  ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละบุคคล อาสาสมัครสามารถทำงานต่าง ๆ ตามที่ตนถนัด เช่น ดูแลเด็กอ่อน ปลูกต้นไม้ สร้างบ่อเลี้ยงปลา และงานจัดสวนต่าง ๆ หากคุณเคยผ่านการอบรม หรือมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก งานจิตวิทยา หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน หรือนักศึกษาปริญญาต่าง ๆ เราอยากคุยกับคุณ

ที่ตั้ง : บุรีรัมย์ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  -

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :  +66 (0) 4462 2690

อีเมล :village@opportunityfoundation.ort (-> mailto: village@opportunityfoundation.ort)


องค์กร : ซารนิลลี่ เฮ้าส์

ประกอบด้วยบ้าน 6 หลังสำหรับเด็กใน 3 หมู่บ้านที่แตกต่างกัน ในจังหวัดหนองคาย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เว็บไซต์ : http://www.sarnelliorphanage.org/visiting ( ->http://www.sarnelliorphanage.org/visiting)

ตำแหน่ง : อาสาสมัครได้รับอนุญาตให้ทำงานในบ้าน ซารนิลลี่ เฮ้าส์ เท่านั้น ตั้งแต่เด็ก ๆ ที่ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ได้รับยาต้านเชื้อ พวกเขาก็มีสุขภาพดีจนสามารถไปโรงเรียนได้

ที่ตั้ง : หนองคาย ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม, 1 ตุลาคม – 21 ตุลาคม ต้องการอาสาสมัครในช่วงปิดเทอมเท่านั้น

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :  (+66) (0) 88-586-5547

อีเมล :kintrona@gmail.com ( ->kintrona@gmail.com)


องค์กร : มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

เว็บไซต์ : http://www.assistdisabled.org/ ( ->http://www.assistdisabled.org/)

ตำแหน่ง : เรากำลังมองหาอาสาสมัครที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้

ช่างเชื่อมหรือช่างผลิตโลหะ นักกายภาพบำบัด ล่าม และพยาบาลที่ผ่านการรับรองทางการแพทย์

ที่ตั้ง : เชียงใหม่ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน

คุณสมบัติ : ช่างเชื่อมหรือช่างผลิตโลหะ นักกายภาพบำบัด ล่าม และพยาบาลที่ผ่านการรับรองทางการแพทย์

เหมาะสำหรับ :  -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :  ชาวต่างชาติ 085 1855852 คนไทย 085 7088711

อีเมล :

 


องค์กร : มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนนอร์เกีย

เว็บไซต์ : http://www.scottmurray.info/ (->http://www.scottmurray.com/norgiank.htm)

ตำแหน่ง : -

ที่ตั้ง : คลองเตย กรุงเทพ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  -

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :  (662) 258-5252

อีเมล :norgiank@inet.co.th (->norgiank@inet.co.th)


องค์กร : Nightlife Foundation

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิง และครอบครัวที่ได้รับกระทบจากธุรกิจบริการทางเพศทั่วโลก

เว็บไซต์ : http://nightlightinternational.com/bangkok/

ตำแหน่ง : รับเฉพาะนักศึกษาฝึกงานจาก ISM (Impact School of Mission) มีการฝึกอบรม 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ที่เพียงพอ

ที่ตั้ง : กรุงเทพ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  -

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :

อีเมล :infoism@impactasia.ca (->mailto: infoism@impactasia.ca)


องค์กร : มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิง และครอบครัวที่ได้รับกระทบจากธุรกิจบริการทางเพศทั่วโลก

เว็บไซต์ : www.dpf.or.th 

ตำแหน่ง ช่วยงานแปล ล่าม ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครแปลเอกสารให้ผู้อุปการะเด็กชาวต่างชาติ เลี้ยงอาหารเด็ก

ที่ตั้ง : กรุงเทพ ประเทศไทย

ช่วงเวลา :  -

คุณสมบัติ : -

เหมาะสำหรับ : -

ติดต่อ : -

โทรศัพท์ :02-249-4880, 02-671-4045-8

อีเมล:  dpffound@ksc.th.com

: -