สโมสรโสโรปโตมิสต์อินเตอร์เนชั่นแนล (Soroptimist International Clubs in Thailand)

โสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Soroptomist International)

โสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Soroptimist International (SI))  เป็นองค์กรทั่วโลกสำหรับผู้หญิงในการบริหารจัดการและวิชาชีพ SI ทำงานผ่านโครงการบริการเพื่อความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนและสถานะของผู้หญิง ด้วยความใกล้ชิดกับสมาชิก 100,000 คนในกว่า 3,000 สโมสร ใน125 ประเทศ และ SI ยังเป็นองค์กรที่ให้บริการใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับผู้หญิงด้วย


โสโรปโตมิสต์ ฮินเตอร์เนชั่นแนล (Soroptimist International (SI)) มี 2 สโมสร ในประเทศไทย:

 

สโมสร โสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ (Soroptimist International Club of Bangkok "SI Bangkok")

เว็บไซต์:http://www.sibangkok.org/

ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 27 คน

เวลาประชุม: วันพุธ ที่ 2  เวลา 12.00 น.

 

สโมสร โสโรปติมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลดุสิต (Soroptimist International Club of Dusit "SI Dusit")

เว็บไซต์: http://sid.in.th/
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 16 คน
เวลาประชุม: วันอังคารที่ 2  เวลา 17.00 น.

 

ติดต่อ:

สโมสร โสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ (Soroptimist International Club of Bangkok "SI Bangkok")
อีเมล: sibangkok@siswp.org
ติดต่อ   คุณ ว. สุวรรณวณิชกิจ  ที่อยู่ เลขที่ 178 ถนนหลานหลวง   กรุงเทพฯ 10100 ประเทศไทย


สโมสร โสโรปติมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลดุสิต (Soroptimist International Club of Dusit "SI Dusit")
ติดต่อ  คุณรัมภา ภู่ชอุ่ม ที่อยู่ เลขที่ 126 ถนนสุขุมวิท ซอย 49  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
อีเมล: sidusit@siswp.org
เฟสบุ๊ก:http://www.facebook.com/kathy.barnett.9277

 

กิจกรรมการกุศล ของสโมสร โสโรปติมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Soroptimist International Clubs) ในประเทศไทย

 

สโมสร โสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ (Soroptimist International Club of Bangkok "SI Bangkok")


สโมสร โสโรปติมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดุสิต (Soroptimist International Club of Dusit "SI Dusit")
ตั้งแต่ปี  2538  สโมสร SI ดุสิต ได้ให้การสนับสนุนทุนโครงการศึกษา ซึ่งประสบความสำเร็จ โดยต่อเนื่อง   จนถึงขณะนี้โครงการนี้ได้มีส่วนช่วยทางการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 1,800 คน จนถึงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 230 คน

ปัจจุบัน SI ดุสิต สนับสนุนนักเรียน จำนวน 85 คน เพื่อนำไปเป็นทุนโครงการทุนการศึกษา  สโมสร SI ดุสิตมีการระดมทุนเป็นประจำปี

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยสโมสร SIดุสิต จัดมหกรรม "บ้านและสวน"  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียง ของสโมสร