สโมสรไลออนส์ ประเทศไทย (Lions Clubs in Thailand)

องค์กร:     สโมสรไลออนส์สากล (Lions Club International)                
   
เว็บไซด์:    http://www.lionsclubs.org/     

สโมสรไลออนส์สากลเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้บริการด้วยสมาชิกมากกว่า 1.35 ล้านคนใน 46,000 สโมสร จำนวน 206 ประเทศ และพื้นที่ภูมิศาสตร์รอบโลก สโมสรไลออนส์ได้ช่วยคนตาบอด โดยองค์กรอาสาสมัครไ้ด้ทำความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการชุมชนและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั่วโลก

 

สโมสรไลออนส์เป็นชายและหญิงที่อาสาสมัคร และสละเเวลาของพวกเขาเพื่อมนุษยธรรม สโมสรไลออนส์ประเมิน

ความต้องการของชุมชนและเลือกโครงการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการเเหล่านั้น

                
เกี่ยวกับสโมสรไลออนส์ ในประเทศไทย                
ในประเทศไทยมีสโมสรไลออนส์ ประมาณ 300 สโมสร และมีสมาชิก เกือบ 8,500 คน 
      
เว็บไซด์: https://directory.lionsclubs.org/    

บัญชีรายชื่อบุคคลเพื่อติดต่อกับสโมสรไลออนส์ประเทศไทย
คุณสามารถดูเว็บไซด์ของสโมสรไลออนส์ได้ในไฟล์นี้ เพื่อติดต่อโดยตรงกับบุคคลของสโมสรไลออนส์
Lions Clubs in Thailand.doc
Microsoft Word Document 3.7 MB