สมาคมเซนต์จอร์จ (St George's Society)

สมาคมเซนต์จอร์จ (St George's Society)  

 

สมาคมเซนต์จอร์จเป็นประตูเข้าสู่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษสำหรับทุกครอบครัว  ให้มีโอกาสทางสังคมสำหรับการประชุมกับเพื่อน Brits พร้อมกับระดมเงินสำหรับองค์กรการกุศลของไทยและผู้ด้อยโอกาส   ที่นี่ในประเทศของเราเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย

                       

เว็บไซต์:  http://www.bangkokstgeorgesoc.org/ 

             
อีเมล์:     president@bangkokstgeorgesoc.org               
           
ที่อยู่      สมาคมเซนต์จอร์จ  กรุงเทพ                   

           C/o The British Club                   
           189 ถนนสุรวงศ์                  
           กรุงเทพฯ 10500                  
           ประเทศไทย     
                       
กิจกรรมการกุศล                       
            
    บริจาค 55,000 บาท ให้มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข และบริจาคเงินจำนวนเท่ากันให้กับมูลนิธิเพื่อเด็ก เมลิสสา

    คอสโกรฟ

 

    ขอขอบคุณความพยายามของทีมจัดงาน, ผู้สนับสนุนบริจาคเงินรางวัลล็อตเตอรี่ ผู้ขายล็อตเตอรี่ ในคืนจัดงาน

    รวมทั้งทุกคนที่ซื้อล็อตเตอรี่และตั๋วบอล  และสมาชิกทุกคนของเรา

                       

    เราก็จะมีความยินดีที่จะทำงานในโครงการถูกเสนอชื่อเข้ามา จัดรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

    ตามปกติ พร้อมกับจัดพาเยี่ยมชม เมื่อสมาชิกมาเยี่ยมเยีอนประเทศไทย

 

    Future Light Children's Home                   
    Nong Khai: Sarnelli House                          http://www.sarnelliorphanage.org

    The Good Shepherd Sisters                       http://www.goodshepherdbangkok.com/
    Tham Hin Camp - Ratchaburi Province                   
    The Karen Hill Tribes Trust                        http://www.karenhilltribes.org.uk
    The People Eye Care Foundation                http://www.pecf.or.th/
    The Thailand Hill Tribes Education Project    http://www.thailandhilltribeeducationprojects.com/                
    The Human Development Foundation           http://www.mercycentre.org                
    Baan Nokkamin                                        http://baannokkamineng.weebly.com/
    Gift of Happiness Foundation                     http://www.gohappiness.org/
    Future Light Children’s home