องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล

โรตารี่คลับ

 

โรตารี่สากล (หรือเป็นที่รู้จักในนามสโมสรโรตารี) เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือ  ซึ่งมาจากการรวมตัวกันของผู้นำทั้งทางด้านธุรกิจและวิชาชีพต่างๆจากทั่วโลก โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติ สนับสนุนมาตรฐานจริยธรรม และช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพและสันติภาพในโลก

 

องค์กรโรตารี่สากลมีจำนวน 34,282 สโมสรและมีสมาชิก 1.2 ล้านคน กว่า 200 ประเทศทั่วโลก กว่า 530 เมือง และองค์กรเหล่านี้จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 34 เขต แต่ละเขตจะมีสมาชิกของสโมสรใกล้เคียงกัน

 

สโมสรเป็นองค์กรของประชาชนที่ เปิดให้ทุกคนได้เข้าร่วม โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา จารีตประพณี เพศ หรือ การเมือง

 

ใครที่เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี่บ้าง

สมาชิกของสโมสรคือ ผู้นำธุรกิจและจากสาขาวิชาชีพต่างๆที่เป็นอาสาสมัคร อุทิศเวลา และทรัพย์ของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลก สมาชิกของสโมสรมาจากผู้ที่มีพื้นเพทางวิชาชีพทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ศิลปิน เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ปกครองบุตรหลานที่อยู่ที่บ้าน

 

สโมสรโรตารี่ทำอะไรบ้าง

สมาชิกของสโมสรได้อุทิศเวลา แรงกาย และความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของคุณภาพชีวิตมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น ทั่วโลก โครงการต่างๆมุ่งเน้นประเด็นที่สำคัญๆ เช่นสันติภาพ การยุติความขัดแย้ง การป้องกันและรักษาโรค การมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค การสุขาภิบาล สุขภาพของแม่และเด็ก การศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้ความรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน  ปกติสมาชิกของสโมสรจะมีการนัดพบทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาอาหารเช้า กลางวัน หรือเย็น ที่เปิดโอกาสให้รวมกลุ่มกันเพื่อคิดและจัดกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม


หุ้นส่วนของสโมสร

หุ้นส่วนของสโมสร มีความสำคัญต่อภารกิจของสโมสร โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร รวมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะขยายขอบเขตการให้บริการ และเพื่อพัฒนาโอกาสใหม่ๆ

 

สโมสรโรตารี่ในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีสโมสรโรตารี่ 295 แห่ง (ณ 30 มิถุนายน 2555) ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินงาน การประชุม และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย อย่างไรก็ตามยังมีคลับของสโมสรขนาดเล็กจำนวน 8 แห่ง ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนสโมสรใช้ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและเยอรมัน ได้แก่

ภาษาอังกฤษ :

สโมสรโรตารี กรุงเทพ

สโมสรโรตารี บางกะปิ

สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้

สโมสรโรตารี จอมเทียน พัทยา

สโมสรโรตารี อีสเทิร์น พัทยา

สโมสรโรตารี เกาะสมุย

สโมสรโรตารี พญาไท

สโมสรโรตารี รอยัล หัวหิน

ภาษาจีน: สโมสรโรตารี กรุงเทพ บางนา

ภาษาญี่ปุ่น: สโมสรโรตารี กรุงเทพ สุริวงศ์

ภาษาฝรั่งเศส:สโมสรโรตารี พัทยา มารีน่า

ภาษาเยอรมัน:สโมสรโรตารี ฟีนิกซ์ พัทยา

http://www.rotarybangkoksouth.org/rotary-clubs-in-thailand

 

กิจกรรมการกุศลของสโมสรโรตารี่ ในประเทศไทย

สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้  

เว็บไซต์: http://www.rotarybangkoksouth.org/projects

อีเมล: info@rotarybangkoksouth.org  

โทรศัพท์: (66) (0) 2632 9160

สโมสรโรตารีกรุงเทพ

เว็บไซต์: http://rotaryclubofbangkok.org/rotaryBkk2013/?page_id=21

อีเมล: info@rotaryclubofbangkok.org   

โทรศัพท์: (662) 6561634 และ (662) 6560800 ต่อ 1711

 

สโมสรโรตารี อีสเทิร์น ซีบอร์ด พัทยา

เว็บไซต์:http://www.rotary-es.org/rotary-new/page4.html

 

วิธีการในสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรโรตารี

การบริจาคเงินให้กับสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ แต่การบริจาคเงินให้กับโครงการเฉพาะแห่งที่สนับสนุนโดยสโมสรโรตารีสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าโครงการนั้นได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพากร ก็จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีสำหรับผู้บริจาคได้