องค์กรการกุศล

เราได้รวบรวมรายชื่อองค์กรการกุศลซึ่งแบ่งตามประเภทตามความช่วยเหลือของแต่ ละแห่ง กรุณาคลิกที่รายการเมนูสำหรับข้อมูลสรุปองค์การการกุศล เมื่อเราได้ดำเนินการประเมินองค์กรการกุศลแต่ละแห่งเสร็จสิ้นแล้ว เราจะลงรายงานผลการประเมินไว้ในหน้า รายงานผลการประเมิน

                                                   ประเภทองค์กรการกุศล

    องค์กรการกุศลประจำเดือน


 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Christian Foundation for the Blind in Thailand "CFBT")

 http://www.cfbt.or.th/

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยได้ส่งเสริมให้การศึกษา และการฟื้นฟูสมรรถนะคนตาบอด โดยมี 8 สาขาในประเทศไทยดังนี้

 

1.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาขอนแก่น)

2.      โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขากรุงเทพ)

3.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขานครราชสีมา)

4.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาร้อยเอ็ด)

5.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาลพบุรี)

6.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาสงขลา)

7.      โรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบุรี)

8.     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขานครนายก)

 

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงเรียนเพื่อคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรองรับความต้องการของผู้พิการ โครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวอยู่บนพื้นที่ 10.26 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

 

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตามบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการทำกุศลให้แก่ผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนในนรูปตัวเงินเพื่อให้โครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวสำเร็จภายในปี 2558

 

 

 

 

ผลการประเมินมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 เราได้ทำการประเมินการทำงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายงานผลการประเมินของเราได้ที่นี่
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CFBT+review.pdf
Adobe Acrobat Document 120.7 KB
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเพื่อคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
แผนหลักการก่อสร้าง ชะอำ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB