การประเมิน . . . องค์กรต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศล

เรามีทีมอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีตต่างๆที่อุทิศเวลาลงพื้นที่ไปเยิ่ยมชม พบปะพูดคุยกับผู้จัดการและทีมงานของแต่ละองค์กรฯ เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานของมูลนิธิ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการประจำปี และทำการสรุปผลการประเมินขององค์กรต่างๆ เราหวังว่าการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน ในการดำเนินการดำเนินการประเมินดังกล่าว ทีมงานจะไม่รับค่าตอบแทนใดๆ จากองค์กรฯ ที่ถูกประเมินโดยเด็ดขาด

 

ทำไม . . . ต้องมีการประเมินองค์กรต่างๆที่จัดตั้งเพื่อการกุศล

 

จากการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรการกุศลและโครงการในชุมชนต่างๆ มาหลายปี ....

เมื่อต้องการที่จะช่วยเหลือองค์กรที่ไม่เคยให้การสนับสนุนมาก่อน บ่อยครั้งที่เรามักจะมีคำถาม ซึ่งน่าจะเป็นคำถามที่คล้ายๆกัน กับผู้บริจาคท่านอื่นๆ

คำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้น... เป็นที่มาของการทำประเมินองค์กรการกุศลในครั้งนี้

 

   .....   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล.....

   .....   ช่วยให้ผู้บริจาคเกิดความมั่นใจในกิจกรรมและความโปร่งใสขององค์กรการกุศลนั้น.....

   .....    ลดความซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลที่จะต้องให้ข้อมูลซ้ำๆ แก่ผู้บริจาคคนแล้วคนเล่า......

 

ก่อนบริจาคเพื่อการกุศล ท่านเคยมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นไหม?

ท่านอยากทำการกุศลด้วยการช่วยเหลือ  แต่ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลอย่างไร

ใครคือผู้จัดการของแต่ละมูลนิธิ?

ท่านสามารถเชื่อถือองค์กรการกุศลได้มากน้อยเพียงใด

เว็บไซต์องค์กรการกุศลเหล่านั้น ระบุข้อมูลการให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงหรือไม่?

องค์กรการกุศลใดที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินทุนมากที่สุด  เร่งด่วนมากน้อยเพียงใด?

กิจกรรมขององค์กรการกุศลคืออะไร   ช่วยเหลือสนับสนุนใคร ทำกิจกรรมอะไร?

มีการระดมหาทุนอย่างไร?

ใครบ้างที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ?

องค์กรการกุศลใช้เงินอย่างไร   ใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

เงินทุนถูกนำไปใช้ในการตลาด .... การจัดการ และการดำเนินงาน มากน้อยเพียงใด?

องค์กรการกุศลมีการบันทึกบัญชีเหมาะสมหรือไม่?

ตัวเลขทางการเงินสมเหตุสมผลกับผลงานขององค์กรการกุศลนั้นๆหรือไม่?

ถ้าใช่ . . . เราช่วยคุณได้

 

การประเมินในแต่ละครั้งของทีมอาสาสมัครของเรา กระทำด้วยความเป็นอิสระและมีเจตนาบริสุทธิ์ เที่ยงตรง และมีความเป็นธรรม อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส และธรรมาภิบาล จากข้อมูลต่างๆ ที่องค์กรการกุศลที่ถูกประเมินเปิดเผยกับทีมงานของเรา การอ้างอิงผลการประเมินองค์กรการกุศลโดยทีมงาน ที่ปรากฎอยู่บนเวปไซต์แห่งนี้ไม่สามารถนำไปเป็นหลักประกันใดๆ ที่จะใช้เป็นหลักฐานในการรับรองผลการดำเนินงานและหรือการบริหารเงินบริจาคจากผู้บริจาคให้กับองค์กรการกุศลใดๆ

จุดมุ่งหมายหลักของทีมงาน คือ การนำเสนอข้อมูลขององค์กรการกุศลที่ถูกประเมินที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการบริจาคหรือให้การสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลนั้นๆ เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งจากข้อมูลที่เราได้ทำการประเมิน