องค์กรการกุศลเพื่อผู้หญิงและอื่นๆ

สถาบันคีนัน เอเซีย

http://www.kenan-asia.org/

 

สถาบันคีนัน เอเซีย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินชีวิตในทุกมิติเพื่อความยั่งยืนผ่านโครงการหลักที่มุ่งเน้นไปยัง

 - การจัดฝึกอบรม

 - ให้คำปรึกษา

 - การบริหารโครงการ

 - การวิจัย

 

ติดต่อ:

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ชั้น 2 โซน D

ห้อง 201/206 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

development@kenan-asia.org

 

T: +662-229-3131

 

 


บางกอก ออเคสตร้า เพื่อการกุศล

http://www.charityorchestra.org/

 

บางกอก ออเคสตร้า เพื่อการกุศล เป็นวงดนตรีออเคสตร้าแรกที่มีความมุ่งมั่นและพันธกิจเพื่อการเพิ่มทุนให้กับ

องค์กรการกุศลในประเทศไทย  โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลที่เป็นที่รู้จัก เพื่อส่งเสริมดนตรีคลาสสิคในประเทศไทยรวมทั้งเป็นเวทีให้กับนักดนตรีคลาสสิคได้แสดงผลงานในระดับมาตรฐานที่สูง

ติดต่อ

บางกอก ออเคสตร้า เพื่อการกุศล

59/9 สุขุมวิท 31

กรุงเทพ 10110

โทร. 02-259-9900

E-mail : contact@charityorchestra.org

หมายเหตุ สำนักงานหยุดปฏิบัติงานทุกวันจันทร์


 

บ้านดอกไม้ป่า

http://www.wildflowerhome.net/

 

บ้านดอกไม้ป่าเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีบริการจัดหาบ้านพัก การศึกษา และการดูแลสุขภาพให้แก่แม่วัยเยาว์

ที่ตั้งท้องหรือมีเด็กแล้ว บ้านดอกไม้ป่าให้ความเอาใจใส่สนับสนุนทั้งด้านอารมณ์และการศึกาเพื่อช่วยเหลือแม่วัยเยาว์

เหล่านี้ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติของชีวิตและจากความยากจน ด้วยการทำงานหรือการศึกษาต่อหลังจากออกจากบ้านดอกไม้

ป่าไปแล้ว  บ้านดอกไม้ป่าแสวงหาความมั่นใจให้แม่แต่ละคนรวมทั้งเด็กในเรื่องสุขภาพ การส่งเสริมชุมชนในระหว่างที่พักอาศัยอยู่กับบ้านดอกไม้ป่า

ติดต่อ :

infor@wildflowerhome.net

Tel : +66-08-9632-8847 +66-53-386-56


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

http://www.apsw-thailand.org/index.html

 

ส่งเสริมให้การศึกษาและเป็นที่พักอาศัยฉุกเฉินแก่สตรีและเด็ก รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการศึกษาแก่สตรี (WE-TRAIN) และเป็นคลินิกให้กับสตรี

 

จัดหาที่พักฉุกเฉินชั่วคราว อาหาร และการเยียวยารักษาทางด้านร่างกายและจิตใจแก่สตรีและเด็ก ปัจจุบันมีสตรีจำนวน 150 คน และเด็กอาศัยอยู่กับทางสมาคม

 

เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2530 นายจิมมี คาร์เตอร์ อดีตประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางโรซาลิน คาร์เตอร์ ภรรยาได้สถาปนาศูนย์การศึกษา WE-TRAIN โดยนายคาร์เตอร์ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ Global 2000 ได้บริจาคเงินจำนวน 1ล้านบาทให้กับสมาคมเพื่อก่อสร้างคลินิกสำหรับสตรี

 

เวปไซต์: http://www.apsw-thailand.org/index.html

Facebook: http://www.facebook.com/apsw.thailand

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์ : 02-929‐2301‐07

e-mail: info@apsw-thailand.org

 

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:  สิงหาคม 2556


มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง)

ส่งเสริมให้โอกาสทางเลือกแก่ผู้ขายบริการทางเพศ

 

เวปไซต์: http://www.empowerfoundation.org

Facebook:

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-526-8311

e-mail: badgirls@empowerfoundation.org

จังหวัด:  กรุงเทพ เชียงใหม่ แม่สาย

ที่อยู่: 57/60 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

Bangkok Post Article "When the Rescue Causes Harm" 11 May 14
Bangkok Post 110514.pdf
Adobe Acrobat Document 472.4 KB

มูลนิธิพิทักษ์สตรี

http://aatthai.org/

 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองสตรีและเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์.

 

ติดต่อ:

มูลนิธิพิทักษ์สตรี

ตู้ไปรษณีย์ 60 มินบุรี

กรุงเทพ 10510

โทร: 02-2145157

อีเมล์ thailand@allianceantitrafic.org


มูลนิธิผู้หญิง

ช่วยเหลือในหลายๆ ด้านให้กับสตรี (ในกรุงเทพ)

 

เว็ปไซต์: http://www.womenthai.org

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-433-5149 หรือ 02-435-1246

e-mail: info@womenthai.org

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 295 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62 บางพลัด กรุงเทพ10700

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย

ให้การศึกษาแก่แม่ชีและสตรีที่ด้อยโอกาสและมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม

 

เว็ปไซต์: http://www.thainun.org

Facebook: https://www.facebook.com/MhaPChaBdi

บุคคลที่ติดต่อ: แม่ชียุพิน ดวงจันทร์ หรือ แม่ชีศรีสลับ อุปมัย

โทรศัพท์ : 044‐249‐398-9

e-mail:

จังหวัด:  นครราชสีมา

ที่อยู่: 95 หมู่ 7 ต.ภูหลวงอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิไนท์ไลท์ กรุงเทพ

ดำเนินการภายใต้ 2 สาขา คือ บริษัทไนท์ไลท์ ดีไซด์ จำกัด จดทะเบียนทำธุรกิจเครื่องประดับ มีการจ้างงานแบบองค์รวมและเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาองค์รวมสำหรับผู้หญิง ครอบครัวและชุมชนได้รับผลกระทบโดยธุรกิจบริการทางเพศทั่วโลก

 

เวปไซต์: http://nightlightinternational.com/bangkok

บุคคลที่ติดต่อ: K. Panomporn Utaisri

โทรศัพท์ : 02-255-2230

e-mail: bkk@nightlightinternational.com 

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ. 1414 นานา กรุงเทพ 10112

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ SEPOM

ช่วยเหลือเหล่าบุตรที่เกิดจากผู้ที่เคยขายบริการทางเพศและชายชาวญี่ปุ่นในเรื่องปัญหาสุขภาพ ความแปลกแยกในสังคม และปัญหาเรื่องสัญชาติ

 

เวปไซต์: http://www.gaatw.org

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Global-Alliance-Against-Traffic-in-Women-GAATW/219873894739078

บุคคลที่ติดต่อ: Mari Nyota

โทรศัพท์ : (053) 756‐411

e-mail: sepom2002@yahoo.com

จังหวัด:  เชียงราย

ที่อยู่: 120 หมู่ 15 ถ. สันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

ช่วยเหลือสตรีผู้ด้อยโอกาสด้วยการให้การศึกษา

 

เวปไซต์: http://goodwillthailand.org

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Goodwill-Group-Foundation-/162681728190

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ :

e-mail:

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 69/1 ซ. ร่วมฤดี 2 ถ.เพลินจิตลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิมหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

(First Global Community College (FGCC)

สถาบันการศึกษานานาชาติตามแนวทางของวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

เวปไซต์: http://www.fgcc.ac.th

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 042-460517

e-mail: info@fgcc.ac.th

จังหวัด:  หนองคาย

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเดิมบริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย 43000

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตฟรี (ในกรุงเทพ)

 

เวปไซต์: http://www.hotline.or.th

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-276-2950

e-mail: hotlinecenter@hotmail.com

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ถ.วิภาวดีรังสิต 20 (ซ.ทรงสะอาด)แยก 6-1 จอมพล (ลาดยาว) จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

http://thaivolunteer.org/

วัตถุประสงค์

 

1.เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่น    ตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส

2.สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ  ยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่

3.ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ

 แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความ    ยุติธรรมและมีสันติ


ติดต่อ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

409 ชั้น 2 ซอยประชาราษฏร์บำเพ็ญ

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทร 02-691-0437-9

อีเมล์ volunteerservice@gmail.com
องค์กร Second Chance Bangkok (SCB)

รับบริจาคเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์เก่า และสิ่งของอื่นๆ เพื่อนำมาขายในร้าน Second Chance Bangkok เพื่อนำรายได้จากการขายสินค้านี้มาช่วยเหลือในการจ้างงาน การเริ่มทำธุรกิจ และกองทุนช่วยสังคมต่างๆ

 

เวปไซต์: http://www.scbkk.org

บุคคลที่ติดต่อ: คุณอ๋อย หรือ คุณคริส

โทรศัพท์ : 08-7026-4205 หรือ 08-7026-4295

e-mail: info@scbkk.org

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 99/101 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


องค์กรปฏิบัติการเพื่อผู้หญิง – ประเทศไทย

Social Action for Women – Thailand

http://sawburma.net/

 

เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในด้านจัดหาที่พัก ด้านสุขภาพ และความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับผู้หญิงและเด็กพม่าที่ติดเชื้อ เอชไอวี ที่อพยพเข้ามาในฝั่งไทยแถบอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  องค์กรปฏิบัติการสำหรับผู้หญิง – ประเทศไทย ดำเนินการในบ้านดูแลสุขภาพที่เป็นที่ให้พักพิงและรักษาผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี และเป็นที่พักสำหรับเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ ให้การศึกษาในด้านสุขภาพและเรื่องเพศให้กับผู้อพยพนับพันกว่าคนจากประเทศพม่า โดยเฉพาะกับผู้อพยพที่ทำงานอยู่ใกล้กับโรงงาน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในสังคมในวงกว้างและการให้กำลังใจในการใช้ชีวิตของผู้อพยพที่ติดเชื้อในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ หรือสถานะของการเป็นผู้อพยพ  องค์กรดังกล่าวมีความร่วมมือและเครือข่ายในการทำงานระดับชาติ ตลอดถึงร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติในการดำเนินงานเพื่อให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพที่เป็นผู้หญิงและเด็กดีขึ้น

 

ติดต่อ

โทรศัพท์ 055 542 964

แฟกซ์    055 542 964

ที่อยู่  ตู้ไปรษณีย์ 51

ถนน แม่สอด – ตาก

แม่สอด จังหวัดตาก 63110


มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็ค

http://www.openmindprojects.org/

 

พันธกิจ

เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นในท้องถิ่นเดียวกันด้วยการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร และเทคโนโลยี่สารสนเทศ

เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนยากจนและคนมั่งมีโดยการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นผ่านความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศและอาสาสมัครจากต่างประเทส

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เพื่อเสนอโอกาสในการเป็นอาสาสมัครจากต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายที่สามารถรับได้และโอกาสในการทำงานอาสาสมัครเข้าถึงระดับรากหญ้าในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และประเทศเนปาล

ที่อยู่

มูลนิธิโอเพ่นมายด์ โปรเจ็ค

856/9 หมู่ 15 ถ.ประจักษ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย, 43000, เมือง, จังหวัด หนองคาย 43000 ไทย


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้การส่งเสริมความรู้ทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมกำลังใจความเชื่อมั่น และสร้างชีวิตที่ดีขึ้น เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เว็ปไซต์: http://www.princess-it.org

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 633 หรือ 634

e-mail:  info@princess-it.org

จังหวัด: 

ที่อยู่: ชั้น 6 อาคาร สวทช. เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


เครือข่ายจิตอาสา

http://www.volunteerspirit.org/

หลังจากประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติ “คลื่นยักษ์สึนามิ” ในปี 2547 ทำให้คนไทย จำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติอย่างเสียสละ จนมีคำกล่าวที่ว่า “เหตุการณ์สึนามิเป็นจุดเริ่มต้นขบวนการอาสาสมัครยุคใหม่ของสังคมไทย”
จากนั้นในปี 2548 หลังจากที่องค์กรต่างๆ อาทิภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเคยเข้าไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ได้กลับมาทบทวนการทำงานร่วมกัน ทำให้องค์กรต่างๆ มองเห็นศักยภาพของการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย ซึ่งจะเสริมพลังซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนต่อไในสังคมไทย 
เครือข่ายจิตอาสามีการดำเนินงานด้านการจัดการอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นสังคมไทยเป็น “สังคมแห่งจิตอาสา” ที่มีระบบการจัดการอาสาสมัครที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ติดต่อ :

บ้านจิตอาสา

2044/21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทร : 

02-319-5107, 02-319-5109

 


อาสาสมัครเพื่อประเทศไทย (Volunthai)

http://volunthai.com/

 

เป็นองค์กรที่รับนักเดินทางทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ได้สัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารร่วมไปกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการสอนภาษาอังกฤษ ช่วยเหลือในกิจกรรมการกุศลต่างๆ

 

ติดต่อ

สำนักงานกรุงเทพ

86/24 ซอยกานประภา

ถนนประชาชื่น บางซื่อ

กรุงเทพฯ 1800

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

52/189 อำเภอเมือง

จังหวัดชัยภูมิ 36000


ศิริราชมูลนิธิ

http://www.si.mahidol.ac.th/


ศิริราชมูลนิธิ เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ผ่านกิจกรรมการประมูลการกุศล และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ของคณะพแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 


ติดต่อ

  • ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
  • โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 
  • Tel.0-2419-7658-60#101-104
  • Fax.0-2419-7687