เดอะ เอเซี่ยน ฟาวเดชั่น

บุ๊คฟอร์เอเซีย

The Asian Foundation

Book For Asia

http://asiafoundation.org/country/overview/myanmar

 

บุ๊คฟอร์เอเซีย ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาและเครื่องมือในการทำวิจัยที่ทันสมัยให้กับทุกภาคส่วนของสังคมในประเทศพม่าเพื่อเป็นการพัฒนาระดับการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะและการเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาประเทศและการปฏิรูป

 

โครงการบุ๊คฟอร์เอเซียในประเทศพม่าให้บริการแก่สถาบันที่หลากหลายในประเทศพม่ารวมทั้งมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง มหาวิทยาลัยมันดาเลย์ ชมรมแพทย์พม่า ชมรมครูฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 

Contact :

 

Melody Zavala
Director, Books for Asia

mzavala@asiafound.org


บันยาน ทรี รีดดิ้ง เซนเตอร์

www.banyanreading.org/

 

บันยาน ทรี รีดดิ้ง เซนเตอร์ เป็นห้องสมุดไม่แสวงหากำไรสำหรับเด็กในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  ห้องสมุดจัดหาหนังสือภาษาพม่าและอังกฤษด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาพม่าควบคู่ไปกับการพัฒนาข้อมูลวรรณกรรม รวมทั้งการเขียนและการอ่าน

 

 

ติ่ดต่อ : donations@banyanreading.org


สร้างโรงเรียนให้พม่า

Building School For Burma

www.buildingschoolsforburma.org/

 

เป็นองค์กรการกุศลที่มีเป้าหมายเพื่อการระดมเงินทุนเพื่อการสร้างโรงเรียนใหม่ให้กับเด็กพม่า ซึ่งมีสองโครงการภายใต้การดำเนินงานขององค์กรฯ

 

ติต่ด         : Patrick Gilfeather

 

E-mail    : paddy@buildingschoolforburma@org


กองทุน เด็กพม่า (Burma Children's Fund)

http://www.burmachildrensfund.org.uk/

 

 Brigadier Colin van Orton : ประธานกองทุน

 

กองทุน เด็กพม่า มีเป้าหมายในการอุทิศเพื่อการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาเด็กกำพร้าชาวพม่า กิจกรรมต่างๆ ของกองทุนเด็กพม่า ดำเนินการโดยอาสาสมัคร และเงินทุนที่ได้จากการจัดกิจกรรม การเพิ่มทุนซึ่งจะใช้จ่ายโดยตรงไปยังการสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนในพม่า

 

กองทุน เด็กพม่า เป็นกองทุนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในประเทศอังกฤษ หมายเลขทะเบียนเลขที่ 1123989

 

ติดต่อ :  

          Chairman of Burma Children's Fund

          PO Box 7382

          Fleet Road
          Hartley Wintney,
          Hants,
          RG27 7FW

E-mail     :  info@burmachildrensfund.org.uk

 


มูลนิธิ พม่า

Burma Foundation

http://burma-foundation.org/

 

ภาระกิจของมูลนิธิพม่า คือการจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับชาวพม่า โดยเฉพาะ

เด็กและผู้อพยพ ให้การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนชาวพม่า รวมทั้งการส่งเสริมผลประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมของพม่า

 

มูลนิธิพม่า จัดตั้งขึ้นในปี 2535 จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในประเทศ สหรัฐอเมริกา หมายเลขที่ 94-3153803

 

ติดต่อ:

Burma Foundation

Phone : (415) 435-2439

Fax     : (415) 435-2166


มูลนิธิการศึกษาประเทศพม่า

The Burma Studies Foundation

http://www.niu.edu/

 

มูลนิธิการศึกษาประเทศพม่าได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 2539 เพื่อส่งเสริมการศึกษา ความเข้าใจ และความชื่นชมในประเทศพม่าซึ่งรวมทั้งประชาชน สังคม ศิลปะ และวรรณกรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

 

มูลนิธิการศึกษาประเทศพม่าเป็นองค์กรการกุศลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้

-          เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนการศึกษา

-          เพื่อการพัฒนาการวิจัยการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในการศึกษาประเทศพม่า

-          เพื่อเผยแพร่ผลงานเขียนที่ดีที่สุดที่เขียนเกี่ยวกับประเทศพม่า

-          สนับสนุนกิจกรรมและการแสดงผลงานทางศิลปะให้เผยแพร่

-          เพื่อพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา

 

ติดต่อ

Contact:

 

Julian Wheatley, President
Department of Foreign Languages & Literature at MIT 
Cambridge, MA 02139 USA
wheatley@mit.edu (email)


แจแปน ฮาร์ท  (Japan Heart)

http://www.japanheart.org/

 

Mr. Koichiro Kato  : เลขาธิการ

 

แจแปน ฮาร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศง 2547 เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยอาสาสมัครด้านการดูแลสุขภาพระหว่างประเทศ แจแปน ฮาร์ท เริ่มดำเนินงานในประเทศพม่าด้วยการบริการทางการแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครที่ถูกส่งมาจาก องค์กรแจแปน ฮาร์ทในประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพในประเทศพม่า

 

แจแปน ฮาร์ท เริ่มกิจกรรมทางการดูแลสุขภาพที่ โรงพยาบาล Wachet Charity ตอนกลางของประเทศพม่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการรักษาสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ และบริการโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กับเด็กพม่า

ด้วยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพให้กับชาวพม่าที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการเข้าถึงการดูแลรักษาที่ดีและมีมาตรฐาน รวมทั้งการสร้างอนาคตให้กับเด็กพม่าผ่านโครงการต่างๆ ที่สร้างขึ้นขององค์กร

 

Contact : japanheart@e-mail.jp


กลุ่มการกุศลเมียนมาร์

Myanmar Charity Group

www.myanmarcharitygroup.org/

 

กลุ่มการกุศลเมียนมาร์ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ด้วยจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสวัสดิการทั่วไปให้กับเด็กพิการและเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ด้วยการรวบรวมเงินทุนที่ได้รับบริจาคและนำเงินที่ได้รับบริจาคนั่นกลับไปสู่ชุมชนผ่านโครงการที่ได้รับคัดเลือกในประเทศเมียนมาร์

 

ติดต่อ   : Myanmar Charity Group

              C/O Hla Soe Naing

              P.O.Box 551

              MidwayCity, CA92655             

 

โทร :      +1 (949) 732-0072


มูลนิธิของเด็กพม่า

Myanmar Children’s Foundation

http://myanmarchildrensfoundation.org/

 

มูลนิธิเด็กพม่า เป็นมูลนิธิเล็กๆ ที่อุทิศให้กับการช่วยเหลือเด็กในประเทศพม่า หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดและระบบเศรษฐกิจถูกโดดเดี่ยวที่สุดในทวีปเอเซีย

ติดต่อ:

Myanmar Children’s Foundation

216 F Street #57

Davis, CA95616

USA

 

info@myanmarchildrensfoundation.org

 


ความหวังของพม่า

http://www.prospectburma.org/

 

Mr. Robert Gordon : ประธาน

 

องค์กรการกุศลความหวังของพม่า ได้รับการจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ หมายเลขทะเบียน 802615 ซึ่งได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนด้านการศึกษาผ่านเยาวชนชาวพม่า และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรในการเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนชาวพม่าให้กว้างขึ้น

  

ติดต่อ :
Prospect Burma
Porters' Lodge
Rivermead Court
Ranelagh Gardens
SW6 3SF
London, England UK
โทรศัพท์    : +44 (0) 20 7371 0887 
Fax:            +44 (0) 20 7371 054


เซฟ เดอะ ชิลเดรน

Save the Children

http://www.savethechildren.org.uk/about-us/where-we-work

 

เป็นองค์กรการกุศลมีฐานการดำเนินงานในประเทศอังกฤษเริ่มดำเนินงานการกุศลในประเทศพม่าในปี พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดอัตราการตายของเด็กพม่าจากเชื้อโรคที่สามารถป้องกันได้ รวมทั้งความช่วยเหลือจากภัยทางธรรมชาติด้วย

 

ติดต่อ :

Save the Children UK

1 St John’s Lane,

London EC1M 4AR

Tel. 020 7012 6400

 

e-mail. Supporter.care@savethechildren.org.uk