ช่วยเหลือเด็กและการศึกษา

มูลนิธิ ชีวิตบริบูรณ์

Abundant Life Foundation

http://alfthailand.org/about.html

• เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้

• เพื่อช่วยเหลือพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต

• เพื่อช่วยเหลือให้แต่ละคนสามารถร่วมพัฒนาและสร้างสังคมที่ดีขึ้น (เชียงใหม่)

 

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 053‐104594 053‐495978

Email: info@lwmi.org

สถานที่: เชียงใหม่

Address: 48/2 หมู่ 8 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


Agape Home

ให้เป็นที่พักพิง และบ้านสำหรับเด็กกำพร้าจาก บิดามารดาที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือเด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์

http://www.nikkisplace.org/

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 053 35 1177‐8

Email:info@gisbangkok.org

สถานที่: เชียงใหม่

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ. 95 เชียงใหม่ 50000

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิ อังกฤษ-ไทย 

The Anglo-Thai Foundation

 

http://www.anglo-thai.org/

 

มูลนิธิจากประเทศอังกฤษเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในประเทศไทย

 

โทรศัพท์: 0845 078 2064

Email: secretary@anglo‐thai.org

สถานที่: ประเทศอังกฤษ

Address: Anglo-Thai Foundation

                   14 Emmanuel Road,
                   Cambridge CB1 1JW
                   United Kingdom

 


มูลนิธิ เอเซี่ยน รีสอร์ซ 

Asian Resource Foundation

http://www.arf-asia.org/home

หน่วยงานที่จัดทำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เยาวชนสนใจในภูมิภาคเอเชีย

 

โทรศัพท์: 02913‐0196

Email: arf@arf‐asia.org

สถานที่: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 1562/113 ซ 1/1 หมู่บ้านพิบูลย์ ถ.ประชาราษฎ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


มูลนิธิ บ้านธารน้ำใจ

http://bnc.or.th/

 

บ้านธารน้ำใจ เป็นมูลนิธิที่มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ตกอยู่ภาวะความเสี่ยง และเด็กกำพร้า ด้วยโครงการหลัก 5 โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูให้กับเด็กทางตอนใต้ของประเทศ

 

ติดต่อ

 

มูลนิธิ บ้านธารน้ำใจ

8/4 บ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82190

โทรศัพท์ 076-461-492

โทรสาร 076-461-488

 

bnc@bnc.or.th


มูลนิธิบางกอกโพสต์

http://www.bangkokpost.com/bpfoundation/en/

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในเขตเมือง และในพื้นที่ท่ีห่างไกล

http://www.bangkokpost.com/bnf/

บุคคลที่ติดต่อ: กุสุมา มินตาขิน บรรณาธิการ

โทรศัพท์: 0240‐3700 ext. 3224 3225

Email: edadm@bangkokpost.net

สถานที่: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: มูลนิธิบางกอกโพสต์ ตึกบางกอกโพสต์ 136 ถ.ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อาสาสมัคร:

ทีมงานได้เข้าเยี่ยมศึกษากิจกรรมการกุศลซึ่งสามารถดูการประเมินได้ตามลิงค์นี้:


มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน

 

มอบทุนการศึกษาโดยตรงและผ่านทางองค์กรพันธมิตร เช่น มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย, มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่, มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย, และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

http://cyf.or.th/

บุคคลที่ติดต่อ: คุณชนิกา เหมะพรรณ์, รองประธานมูลนิธิ 

อีเมล: info@cyf.or.th

สถานที่ : กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 25/2 ถนนพิษณุโลก, ดุสิต, กรุงเทพฯ 10330

 

 

ดูรายงานผลการประเมิน


บ้านเด็กดาดา

บ้านเด็กดาดา เป็นศูนย์ส่งเสริม ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ยากไร้ตามแนวตะเข็บชายแดนพม่า

http://baandada.org/

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 084‐4125443 หรือ 083‐3106058

Email: baandadavolunteer@gmail.com

สถานที่: กาญจนบุรี

ที่อยู่: 116 หมู่ 6 ต.หนองลู่ ห้วยมาลัย สังขละบุรี

กาญจนบุรี 71240

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


บ้านเฟื่องฟ้า 

บ้านเฟื่องฟ้า รับดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาทุกประเภท

www.fuengfah.com

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02 583 6815

Email:http://www.fuengfah.com

สถานที่: นนทบุรี

ที่อยู่: หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี

อาสาสมัคร: เปิดรับ


บ้านแกร์ด้า

บ้านแกร์ด้า เป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการจัดหาบ้านที่อยู่อาศัย และ ให้การดูแลรักษาเด็กๆเหล่านั้น. ชุมชนเล็กของเราตั้งอยู่ที่จังหวัด ลพบุรี บ้านแกร์ด้าแตกต่างจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอื่นๆ ตรงที่ เรามีบรรยากาศแบบ “ครอบครัว”

http://www.baangerda.org

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02982 8324

Email: k.moo@baangerda.orgwebmaster@baangerda.org

สถานที่: กรุงเทพฯ, ลพบุรี

ที่อยู่: ศูนย์ส่งเสริมสิทธิเด็ก กรุงเทพฯ 10210

อาสาสมัคร:

 


บ้านเมตตาธรรม

Daughters of Charity

บ้านเมตตาธรรมจัดทำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เยาวชน

http://www.healthpastoral.com/baanmettatam.html

บุคคลที่ติดต่อ: ซิสเตอร เมอซิเดส กรุณา พลาซิโน่

โทรศัพท์: 081 885 3207

Email: dc_phayao@yahoo.com

สถานที่: พะเยา

ที่อยู่: 184 หมู่ 15 บ้านเกษตรสุข แม่คา พะเยา 56000

อาสาสมัคร:

 


บ้านนกขมิ้น

เป็นองค์กรการกุศลโดยมีจุดหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทิ้ง และเด็กด้อยโอกาส โดยจัดหาที่พักอาศัย ให้การศึกษาที่เหมาะสม

http://www.baannokkamin.net/

ติดต่อ

บ้านนกขมิ้น

89 ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย

บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร 02-375-6497,02-732-5191

Email: baannokkamin1-1@hotmail.comบ้านราชวิถี (สำหรับเด็กผู้หญิง)

Baan Rachawadee (For Girls)

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง) หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า บ้านราชาวดีหญิง เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

http://www.rachawadeeying.com

บุคคลที่ติดต่อ: พิมพ์บรรณ

โทรศัพท์: 02 583 6731 ต่อ 888

Email: rachawadeeying@dsdw.go.th

สถานที่: นนทบุรี

ที่อยู่: 78/15 ซ ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 นนทบุรี

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


มูลนิธิสร้างสริมไทย

The Better Thailand Foundation

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นแหล่งเผยแพร่ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน (กรุงเทพฯ)

http://www.betterthai.or.th/index1.php

บุคคลที่ติดต่อ: ระวิกรณ์ เพชรพนมพร

โทรศัพท์: 02 682 6111 ต่อ 3301

Email: staff_BTF@svoa.co.th

สถานที่: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 900/29 ถ พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ

10120

 

 


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำทารุณ อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เช่น เด็กถูกทำร้ายร่างกาย เด็กถูกล่วงเกินทางเพศ และเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

http://www.thaichildrights.org

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02 412 1196

Email: cpcrheadoffice@yahoo.com

สถานที่: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 185/16 ซ จรัญสนิทวงศ์ 12 ถ.จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


ชัยพฤกษ์ มูลนิธิ

เป็นศูนย์ส่งเสริม ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ยากไร้หรือถูกทอดทิ้ง โดยให้ความดูแลเหมือนครอบครัว

http://www.chaiyaprukchildrenhome.com/

บุคคลที่ติดต่อ: ดร เกลียวพันธ์ โสระพันธุ หรือ ดร สมศักดิ์ สมสุกดี

โทรศัพท์: 081‐611‐6261 (เกลียวพันธ์ )

081‐911‐4356 ( สมศักดิ์ )

01‐823‐9085 หรือ 02‐328‐0272 (สำนักงานกรุงเทพฯ)

Email: Cleopandh@yahoo.de; somsugdi@yahoo.de

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ 5 องค์รักษ์-นครนายก 26120

 


มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

้http://www.mnk.thaiportal.net

 

ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในรูปการให้ทุนการศึกษา

 

ติดต่อ :

เลขที่ 928 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพ 10110

โทร : 02-391-3796, 02-391-2324

 


มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

Child's Dream

องค์กรเกื้อฝันเด็ก ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเขตประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นศูนย์กลางภูมิภาคที่เกิดวิกฤติการณ์ด้านมนุษยธรรม

http://www.childsdream.org

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 053 201 811

Email: info@childsdream.org

สถานที่: เชียงใหม่

ที่อยู่: องค์กรเกื้อฝันเด็ก 238/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้: See Review Jan 14


มูลนิธิชีวิตเด็กและชุมชน

Child Life Ministry and Community Foundation

 

ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเด็กด้อยโอกาสในทุกรูปแบบ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ (เด็กกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า และบริเวณใกล้เคียง เช่น เด็กเร่ร่อน ขอทาน เด็กกองขยะ เด็กที่ได้รับความรุนแรงและตกเป็นเหยื่อทางสังคม ทั้งถูกทำร้ายร่างกายทุบตี ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเหยื่อของการค้ามนุษย์)

http://www.childlife‐maesai.org/

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 083‐760‐9517

Email: สถานที่: เชียงราย

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ 35 อ.แม่สาย เชียงราย 57130

อาสาสมัคร: เปิดรับ


มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

The Child Protection Foundation Refuge of Last Resort

http://thaingo.org/story/yun01.htm

ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่แก่เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเอาเปรียบ จากการกระทำทารุณต่อเด็ก

http://members.virtualtourist.com/m/p/m/1b07f/

บุคคลที่ติดต่อ: มนตร สินธวิชัย

โทรศัพท์: 02‐538‐6227 หรือ 02‐539‐4041

Email:

สถานที่: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 80/1 ซ ลาดพร้าว 106 บางกะปิ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก

Children Development Foundation

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก พยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนเร่ร่อนไม่มีคนดูแล เด็กขอทาน เด็กขายดอกไม้ เด็กชาวเขา อายุ 5-18 ปี

http://www.vgcd.org/

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์:

Email: vgcd36@yahoo.com

สถานที่: เชียงใหม่

ที่อยู่: 95/1 บ้านแม่ผาแหน หมู่ 6 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


มูลนิธิ บ้านร่มไม้ชายคาของเด็ก เชียงใหม่

Children's Shelter Foundation

ให้เป็นที่พักพิง ให้การศึกษา และบ้านสำหรับเด็กชาวเขาพิการ หูหนวก

http://www.childrens‐shelter.com

บุคคลที่ติดต่อ: เจิม

โทรศัพท์: 081‐031 5989

Email: info@childrens‐shelter.com

สถานที่: เชียงใหม่

ที่อยู่: 256 หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

 

 


มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

Christian Care Foundation for Children with Disabilities (CCD)

การให้การดูแลและช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาการสิ่งแวดล้อม มูลนิธิ ฯ ยินดีต้อนรับอาสาสมัครทั้งจากทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งที่เป็นและไม่เป็นอาชีพ เพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับทีมงานของมูลนิธิ ฯ

http://ccdthailand.org/

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02 584 6966

Email: ccdbkk@ccdthailand.org

สถานที่: นนทบุรี

ที่อยู่: 18/1075 หมู่ 5 ถ.สุขประชาสาร 2 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์ - ประเทศไทย 

Concordia Welfare and Education Foundation

 

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการศึกษา รับทุกเพศ ทุกศาสนาไม่มีข้อยกเว้น ข้อแม้ใดๆ ในการให้ความช่วยเหลือ

 

http://www.cwefthailand.org

 

บุคคลที่ติดต่อ: คุณอรทัย ทวีสิน

โทรศัพท์: 023937909 และ 029828977 8 ต่อ 102

Email: cweftthailand@gmail.com

สถานที่:  กรุงเทพฯ

เลขที่ 90/15 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ 11 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้: สิงหาคม 2556


Development & Education Programme for Daughters & Communities

 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน ซึ่งอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้าประเวณีเด็ก และ การเอาเปรียบทางเพศ ต่อเด็กทุกรูปแบบพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต คุณค่าความเป็นมนุษย์ และการมีจิคสำนึก รับผิดชอบต่อชีวิตและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชน ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ด้วย

 

http://www.depdc.org

 

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 053 733 186

Email: info@depdc.org

สถานที่:  เชียงราย

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ 10 อ.แม่สาย เชียงราย 57130

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


มูลนิธิ ดวงประทีป

 

ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความคิดให้กับเด็กและผู้ปกครองที่ยากไร้ ให้มีโอกาสและมีส่วนช่วย เหลือชุมชน และสังคม ทั่วประเทศไทย

 

http://www.dpf.or.th/

 

บุคคลที่ติดต่อ:  นางประทีป อึ้งทรงธรรม

โทรศัพท์: 02 671 40458 02 249 3553 02 249 4880 (ต่อ  112 หรือ 117)

Email: dpffound@ksc.th.com

สถานที่:  กรุงเทพฯ

ที่อยู่: ล็อค 6 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


มูลนิธิกองทุนศึกษาเพื่อการพัฒนา

The Education for Development Foundation

 

ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้สามารถนำความรู้และทักษะ ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้า

 

http://www.edfthai.org/

 

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02 9405265 02 5799209 ถึง 11

Email: public@edfthai.org

สถานที่:  กรุงเทพฯ

ที่อยู่: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF) เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


ภาษาอังกฤษเพื่อเด็ก - อาสาสมัครเพื่อเด็กไทย

English for Needy Children

 

จุดมุ่งหมายในการชักชวนเพื่อนอาสาสมัครชาวต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากรู้จักโลกในมุมใหม่และอยากทำประโยชน์ ให้กับสังคมไทยมาช่วยกันสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย มาช่วยทำให้ภาษาอังกฤษน่าเรียนและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

 

http://volunthai.com/

 

บุคคลที่ติดต่อ:  ไมเคิล แอนเดอสัน

โทรศัพท์: (044) 352342.

Email: application@volunthai.com

สถานที่:  นครราชสีมา

ที่อยู่: 1739 ซ 13 ถ.มุกมนตรี นครราชสีมา 30000

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


มูลนิธิ คุณพ่อเรย์

 

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ดูแลเด็กและคนพิการมากกว่า 850 ชีวิตใน 10 โครงการ

 

http://www.fr-ray.org/

 

 บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 038 716 628

Email: info@frray.org

สถานที่:  Pataya

ที่อยู่: 440 หมู่ 9 (ตู้ ป.ณ 15 เมืองพัทยา) ถ.สุขุมวิท

กม 145 หนองปรือ อ.บางละมุงชลบุรี 20260

 


มูลนิธิเด็ก

Foundation for children

 

มูลนิธิเด็ก ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เช่น ถูกทารุณ ทอดทิ้ง ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

 

http://www.ffc.or.th

 

บุคคลที่ติดต่อ:  มูลนิธิเด็ก

โทรศัพท์: 0894104427

Email: mbd.ffc@ffc.or.th

สถานที่:  กาญจนบุรี

ที่อยู่: 95/24 หมู่ที่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม18 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


มูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กชนบท

Foundation for the Education of Rural Children

 

มูลนิธิให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่เด็กยากจนในภาคเหนือของประเทศไทย

 

http://www.thai-rural-education.org/

 

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์:

Email:

สถานที่:  เชียงใหม่

ที่อยู่: คุณมาร์ค ดูเมอ 11/1 ซ 13 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

 


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กและครอบครัว

 

 

เพื่อการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์และส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่ด้อยโอกาส หรือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากทั่วไป เช่น เด็กถูกปล่อยปละละเลย (เด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก เด็กถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน เด็กในชุมชนแออัด/สลัมและเด็กบนที่ราบสูง) เด็กพิการ เด็กที่ได้รับเชื้อหรือรับผลกระทบจากเอดส์ เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย เด็กถูกละเมิดสิทธิ โดยผ่านโครงการ กิจกรรมและ/หรือองค์กรเครือข่ายต่างๆ

 

http://www.fordec.org/

 

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02 721 2983

Email: info@fordec.th.org

สถานที่:  กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 1035/710 ถ ศรีนครินทร์ 35 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Foundation of Handicapped Children
มูลนิธิส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิการ ในชนบทของประเทศไทย เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัว
เพื่ออยู่ในสังคมปกติ

www.fcdthailand.org
บุคคลที่ติดต่อ:
โทรศัพท์: 02 539‐9958 and 02 539‐9706
Email:
สถานที่:  กรุงเทพฯ
ที่อยู่: 546 ซ ลาดพร้าว 47 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ


มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

Foundation for Rural Youth

 

เพื่อให้การช่วยเหลือ แนะนำและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กและเยาวชนชนบทที่จำเป็นต้องทำงานหารายได้ช่วย เหลือครอบครัวก่อนวัยอันสมควร เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปลูกฝังทัศนคติในการรักท้องถิ่นและร่วมกันจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

http://www.fry1985.org

บุคคลที่ติดต่อ:  บุญศรี บุณประกอบ

โทรศัพท์: 02 416 80734

Email: fry@fry1985.org

สถานที่:  กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 59/118120 ซ เอกชัย 89/4 ถ.เอกชัย เขตบางบอน

กรุงเทพฯ 10150

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


Friends For All Children Foundation (FFAC)

 

มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อหาเงินทุน และส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่เด็กผู้ยากไร้ ในประเทศไทย

 

http://www.ffacfoundation.org/

 

บุคคลที่ติดต่อ:  เสาวนีย์ นิลวงศ์

โทรศัพท์: 02 279 10589

Email: info@ffacfoundation.org

สถานที่:  กรุงเทพฯ

ที่อยู่: อนุบาลเด็ก FFAC 104/8 ซ รนชัย 2 ถ เศรษฐสิริ

กรุงเทพฯ 10400

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข

 

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข จัดหาการแสดงสนุก และจัดเสื้อผ้า ยารักษาโรค รวมทั้งส่งเสริมด้านการเรียนรู้ แก่เด็กผู้ยากไร้

 

http://www.gohappiness.org/contact-us.html

 

บุคคลที่ติดต่อ:

ของขวัญแห่งความสุขมูลนิธิ

องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

หมายเลขทะเบียน: Kor Tor 1914. - ภาษี I.D: 0-9930-0009226-1

สุขุมวิท 77, อ่อนนุช, ซอย 36, ตึก / บ้านเลขที่ 202, ซอย 36, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 10250. โทรศัพท์ / แฟกซ์: +66 (0) 27421191

Email: info@gohappiness.org

 Go Happiness Centre Location (map)


มูลนิธิศรีชุมพาบาล

 

มูลนิธิจัดหาโอกาสแก่ เด็กหญิง และผู้หญิงผู้ยากไร้ ที่ถูกเอาเปรียบ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม

 

http://www.goodshepherdbangkok.com/

 

บุคคลที่ติดต่อ:  หลุยส์ โฮเกน

โทรศัพท์: 02 245 0457

Email: shepherd@cscoms.com

สถานที่:  กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 4128/1 ถ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิศรีชุมพาบาล เชียงราย

 

มูลนิธิช่วยส่งเสริม ให้สาวชาวเขาได้มีงานทำ และได้เรียนหนังสือในระดับประถมและมัธยม เพื่อความเท่าเทียมในสังคม

 

http://www.asiachildrensfoundation.org/our-projects/good-shepherd-sisters--.html

 

บุคคลที่ติดต่อ:  มิเชล

โทรศัพท์: 053 659 875

Email: rgschiangrai@yahoo.com

สถานที่:  เชียงราย

ที่อยู่: ต.เจริญเมืองอ.พาน เชียงราย

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


โครงการสวรรค์

The Heaven Project

 

ช่วยเหลือ ให้ความรู้ การศึกษา แนะแนวทางแก่คนตกยาก ไร้ที่อยู่ ทุกเพศทุกวัย รวมทั้งการให้การสนับสนุนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้

 

http://www.thehavenproject.net/

 

บุคคลที่ติดต่อ:  โจนาทาน วิคเกอร์

โทรศัพท์: 053 212 904

Email: info@thehavenproject.org

สถานที่:  เชียงใหม่

ที่อยู่: 78 ถ.สันติสุข ช้างเผือก เชียงใหม่ 50300

อาสาสมัคร: เปิดรับ


มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

The Human Development Foundation

 

มูลนิธิให้ที่พักแก่เด็กข้างถนน รับดูแลแม่และเด็กที่ติดเอดส์ ปัจจุบันมี่นักเรียนที่ต้องดูแล ประมาน 400 คน โดยมีการจัดการเรื่องที่เรียนหนังสือ อุปกรณ์การเรียนและสนามเด็กเล่นในเด็กๆ ในสลัม

 

http://www.mercycentre.org

 

บุคคลที่ติดต่อ:  คุณพ่อ โจเซพ เมเออร์

โทรศัพท์: 02 6715313

Email: info@mercycentre.org

สถานที่:  กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 100 / 11 เคหะคลองเตย 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


องค์กรการกุศล เด็กเพื่อเด็ก (Kids Action for Kids)

http://www.kidsactionforkids.org/

 

Martin Brekke  : ประธาน

 

องค์กรการกุศล เด็กเพื่อเด็ก (Kids Action for Kids) เป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นที่ประเ่ทศนอร์เวย์ในปี พ.ศ. 2552 โดย 3 พี่น้องตระกูล Brekke องค์กรการกุศลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดเด็กที่พิการ เป็นโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ซึ่งองค์กรแห่งนี้มีการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) ที่รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ทั้งหมด

 

องค์กรการกุศล เด็กเพื่อเด็ก (Kids Action for Kids) ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและมีฐานการดำเนินงานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิก The Norwegian Control for Fundraising Registy

 

ติดต่อ :

Kids Action for Kids

Attn: Vera Friberg               

Fosshaugveien 38

3647 Hvittingfoss

Norway

Phone : Norway +47 90 15 78 60

         : Thailand +66 89 444 2000

E-mail : mail@kidsactionforkids.org