องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์

ชมรมวางแผนครอบครัวและส่งเสริมสวัสดิภาพสุนัข

โครงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการรักษา การทำหมัน การฉีดวัคซิน และให้การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน (กรุงเทพ)

 

เว็บไซต์: http://www.dogchance.com

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-258-7097

e-mail:  pymberly@hotmail.com

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: -

การบริจาคสามารถหักภาษีในประเทศไทย: ไม่ได้

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


 

มูลนิธิช่วยสัตว์ เกาะสมุย

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษา การทำหมัน และให้ที่อาศัยแก่สุนัขจรจัด (เกาะสมุย)

 

เว็บไซต์: http://www.samuidog.org

Facebook:

บุคคลที่ติดต่อ: Brigitte Gomm

โทรศัพท์ : 077-413-490 และ 081-893 944 3

e-mail: info@samuidog.org

จังหวัด:  เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่: 112/35 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

การบริจาคสามารถหักภาษีในประเทศไทย: ไม่ได้

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิเพื่อนช้าง
องค์กร NGO ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ในการการปกป้อง อนุรักษ์ และสงเคราะห์ทั้งช้างที่เลี้ยงและช้างป่า

เว็บไซต์: http://www.elephant-soraida.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Friends-of-the-Asian-Elephant
บุคคลที่ติดต่อ: -
โทรศัพท์ : 081-914-6113 หรือ 054-829-307
e-mail:  fae@elephant-soraida.com
จังหวัด:  ลำปาง
ที่อยู่: 295 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ (ก.ม. 28-29) ต.เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
การบริจาคสามารถหักภาษีในประเทศไทย: ไม่ได้
อาสาสมัคร: เปิดรับ
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิวิลเลี่ยม อี.ดีเตอร์ส สำหรับอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า  (ไฮแลนด์ ฟาร์ม)

ดำเนินการเพื่อหาบ้านที่พักพิงตามที่สัตว์ต้องการ โดยเฉพาะช่วยชีวิตชะนีและลิง และสัตว์อื่นๆ ที่ถูกทอดทิ้ง หรือบาดเจ็บจากการรุกล้ำทำลายป่า

 

เว็บไซต์: http://www.gibbonathighlandfarm.org/index.php

บุคคลที่ติดต่อ: คุณภรณี โชติรส (K. Pharanee Deters)

โทรศัพท์ : 081-727-1364

e-mail: highlandfarmpage@gmail.com

จังหวัด:  ตาก

ที่อยู่: ตู้ป.ณ 24 อ. แม่สอด จ. ตาก 63100

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก (The Hornbill Research Foundation)
โครงการสำรวจวิจัยศึกษาทางชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมของนกเงือก โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์: http://www.sc.mahidol.ac.th/research/hornbill.htm
http://www.thaihornbill.org
Facebook: http://www.facebook.com/MahidolSC

บุคคลที่ติดต่อ: ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 02-201-5532
e-mail: scpps@mucc.mahidol.ac.th
จังหวัด:  กรุงเทพ
ที่อยู่: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อาสาสมัคร:
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
มูลนิธิให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือรักษาสัตว์ที่เป็นโรค บาดเจ็บ พิการ และถูกทอดทิ้ง (นนทบุรี)

เว็บไซต์: http://www.home4animals.org
Facebook: http://www.facebook.com/home4animalsfoundation
บุคคลที่ติดต่อ: -
โทรศัพท์ : 02-584-4896 หรือ 02-961-5625
e-mail:  Home4animals@hotmail.com
จังหวัด:  นนทบุรี
ที่อยู่: 15/1 ม.1 ซ.พระมหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
อาสาสมัคร:
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้: สิงหาคม 2556


ศูนย์สุนัขห้วยยาง
ช่วยเหลือที่พักพิงให้กับสุนัขจรจัด และสัตว์อื่นๆ

เว็บไซต์: http://www.huayangdogsrescuecenter-thailand.com
บุคคลที่ติดต่อ: K. Warin Taphaothong
โทรศัพท์ : 08-60483349
e-mail:  warin@huayangdogsrescuecenter-thailand.com
จังหวัด:  ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่: 19/7 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาสาสมัคร:
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


ศูนย์การเรียนรู้ล้านนาด็อก

ปรับปรุงความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดด้วยการให้การรักษา การทำหมัน และการรับเลี้ยงดู (เชียงใหม่)

 

เว็บไซต์: http://www.lannadog.net

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Lanna-Dog-Welfare/112856982133427

บุคคลที่ติดต่อ: ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล

โทรศัพท์ : 085-0407535หรือ 053-894774 (ตอนเย็น)

e-mail: lannadog2003@gmail.com หรือlannadogrescue@hotmail.com  หรือ wilaiwan183@yahoo.com

จังหวัด:  เชียงใหม่

ที่อยู่: ไม่มีข้อมูล

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


ชมรมบ้านรักสัตว์

 

ที่พักสำหรับสัตว์ที่ถูกทำร้าย อยู่ที่อำเภอแม่ริม กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์: http://www.animal-sanctuary.chiangmai-chiangrai.com

บุคคลที่ติดต่อ: K. Marianne Willemse

โทรศัพท์ : 089-855-5923

e-mail: loveanimalhouse@yahoo.com

จังหวัด:  เชียงราย

ที่อยู่: ไม่มีข้อมูล

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิรักสัตว์ป่า

http://www.lovewildlife.org/

 

มูลนิธิรักสัตว์ป่าเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการค้า ได้จดทะเบียนขึ้นในประเทศไทยและในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์กรต่างชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความรู้แก่เด็กรุ่นใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของสัตว์ป่าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์บนโลกเดียวกัน

 

ติดต่อ

มูลนิธิรักสัตว์ป่า

๑๗๐/๑ ถ.จันทน์ (สะพาน ๔) เขต สาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ประเทศไทย

โทร: ๐๘๔-๙๗๗-๒๗๔๗

 

แฟกซ์: ๐๒-๖๗๖-๓๑๓๙

 

อีเมล: info@lovewildlife.org

 


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ในประเทศไทย

http://www.wcsthailand.org/

 

เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยสมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2438 ในนาม the New York Zoological Society ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสวนสัตว์ Bronx สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าใช้แนวทางต่างๆ ตามหลักวิชาการเพื่อให้ความคุ้มครองสัตว์ป่า พื้นที่ธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ


ติดต่อ

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

55/295 เมืองทองธานี ซอย 3

ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร : 02-53-4478-9


ศูนย์อภิบาลสัตว์ เกาะพะงัน

ให้การรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วย ทำหมัน และฉีดวัคซิน (ที่เกาะพะงัน)

 

เว็บไซต์: http://www.pacthailand.org

Facebook: http://www.facebook.com/PhanganAnimalCare

บุคคลที่ติดต่อ: K. Amphai Thongpliu (Por)

โทรศัพท์ : 089-875-7513

e-mail:  info@pacthailand.org

จังหวัด:  เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่: 14/1 หมู่ 4 วกตุ่ม อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 84280

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


กลุ่ม  Pic-A-Pet4Home

บ้านพักพิงสัตว์จรจัดเพื่อรอรับผู้จะมาอุปการะ

 

เว็บไซต์: http://www.pickapet4home.com/demo

บุคคลที่ติดต่อ: K. Tharinee Wipuchanin

โทรศัพท์ : 089-669-1690 และ 081-451-2233

e-mail: pickapet4home@yahoo.com

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: ไม่มีข้อมูล

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มูลนิธิทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ และปกป้องสัตว์ป่า (กรุงเทพ)

 

เว็บไซต์: http://www.seub.or.th

Facebook: http://www.facebook.com/SeubNakhasathienFD

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-224-7838-9

e-mail:  snf@seub.or.th

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 693 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส ถ.บำรุงเมือง คลองมหานาค  ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพ  10100 

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

ให้การช่วยสุนัชโดยการรักษา การทำหมัน การรับอุปการะ การให้การสนับสนุน และโครงการการศึกษา (ที่จังหวัดภูเก็ต)

 

เว็บไซต์: https://www.soidog.org

Facebook: http://www.facebook.com/SoiDogPageInEnglish

บุคคลที่ติดต่อ: K. John Dalley

โทรศัพท์ : 081-788 4222

e-mail:  info@soidog.org

จังหวัด:  ภูเก็ต

ที่อยู่: 167/9 หมู่ 4 ซอยไม้ขาว10 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

รณรงค์ให้ยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างสันติวิธี

 

เว็บไซต์: http://www.thaispca.org

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000715421168

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-255-5805-7 

e-mail:  info@thaispca.org

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: อาคาร บี.เอ็ล.เอช. ชั้น 9 เลขที่ 7/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

โครงการมากมายในการช่วยเหลือสัตว์ป่าในประเทศไทย

 

เว็บไซต์:http://www.warthai.org (อังกฤษ)

 http://www.wildlifeofthailand.org (ไทย)

Facebook: http://www.facebook.com/WARFTHAI

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-712-9715 หรือ 02-712-9515

e-mail:  info@warthai.org หรือinfo@wildlifeofthailand.org

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 65/1 ชั้น 3 อาคารปรีดีพนมยงค์ ถนนสุขุมวิท 55แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

ช่วยชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ที่ถูกทำร้าย และ/หรือถูกทอดทิ้ง

 

เว็บไซต์: http://www.wfft.org

Facebook:  http://www.facebook.com/FriendsofWFFT

โทรศัพท์ : 032-458135

e-mail:  info@wfft.org

จังหวัด:  เพชรบุรี

ที่อยู่: 108 หมู่ 6 เขื่อนเพชร ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อนุรักษ์สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

 

เว็บไซต์: http://www.wildlifefund.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/pages/wildlife-fund-thailand/418142551586292

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-552-2111 หรือ 02-552-2790

e-mail:  info@wildlifefund.or.th

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 51/50 รามอินทรา ซ. 5  แขวงอนุเสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิ WWF ประเทศไทย

หยุดการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลก
และเพื่อสร้างอนาคตที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

 

เว็บไซต์: http://www.wwf.or.th

Facebook:  http://www.facebook.com/wwfthailand

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-619 8534 - 37

e-mail: wwfthai@wwfgreatermekong.org

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 87 ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู) ถนนพหลโยธิน

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

http://www.thaispca.org/


เพื่อรณรงค์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และในด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาให้แก่เยาวชนและสาธารณชนโดยทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์ และมีบทบาทในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิสัตว์ รวมถึงการเร่งให้มีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น


120 อาคารเกษมกิจ ห้อง 301 ชั้น 3

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ  10500

โทรศัพท์ : 66 (0) 2236 2176

โทรสาร : 66 (0) 2266 5104

อีเมล : info@thaispca.org