องค์กรการกุศลเพื่อผู้พิการ

มูลนิธิคนพิการไทย

http://www.tdf.or.th/

 

มูลนิธิคนพิการไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อการประสานงานและสนับสนุนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในการระดมทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมฯ  อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั่วประเทศ

 

ติดต่อ :

 

 

มูลนิธิคนพิการไทย

78/63 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ 

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

นนทบุรี 11120

โทร 02-582-0897-8

อีเมล tdf_tw@hotmail.com

 


มูลนิธิดวงแก้ว

http://www.duangkaew.ksc.net/

 

มูลนิธิดวงแก้วได้รับการก่อตั้งจากกลุ่มศัลยแพทย์ที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์เดียวกันในอันที่จะใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านศัลยกรรม รวมตัวกันออกบริการรักษาและผ่าตัดบรรเทาความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ติดด่อ

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

226/25 ม.ไพโรจน์

ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวงบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

โทร/โทรสาร 02-876-5399


ชมรมเมืองไทยเข้าใจออทิสซึม

http://www.autismawarenessthailand.com/

ชมรมเมืองไทยเข้าใจออทิสซึม เกิดขึ้นได้จากแรงกายและแรงใจจากกลุ่มเยาวชน และ คนหนุ่มสาวที่ต้องการผลักดันให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับออทิส ซึมมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมในอนาคตที่จะยอมรับและให้ความเสมอภาคกับบุคคล กลุ่มนี้ เราตั้งใจที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับออทิสซึมต่อผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชนต่างๆในประเทศไทย ผ่านงานกิจกรรม นิทรรศการ และ การกุศลต่างๆ ด้วยความหวังสูงสุดที่จะช่วยให้เด็กที่แสดงอาการออทิสติกได้รับการวินิจฉัย ที่เที่ยงตรงได้เร็วที่สุด ส่งเสริมการมีห้องเรียนคู่ขนานในทุกๆโรงเรียน และ สังคมที่มีจิตใจที่เปิดกว้าง รวมทั้งตระหนักถึงผลดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย 

 

ติดต่อ :

            ชมรมเมืองไทยเข้าใจออทิสซึม  

         c/o Little Sprouts Children’s Centre

         109/1 ซอยทองหล่อ 5

         ถนน สุขุมวิท 55

         แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา

         กทม 10110 

         โทร. 02 712 5204-5

         แฟ็กซ์ 02 712 6735

         อีเมล autismawarenessthailand@gmail.com

หรือที่ info@autismawarenessthailand.com

 


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

http://www.fcdthailand.org/

 

ด้วยพลังศรัทธาของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของศูนย์ฯ ทำให้การฟื้นฟูของศูนย์ฯ ดำเนินไปด้วยดีและด้วยการทำงานที่ขยันขันแข็งของเจ้าหน้าที่ ทำให้เด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ มีการพัฒนาอย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็โยนภาระให้กับเจ้าหน้าที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากเพราะจำนวนเด็กมีมาก แต่ข้อจำกัดด้านงบประมาณและสถานที่ จึงไม่สามารถขยับขยายหรือเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณเด็กที่มีอยู่ในศูนย์ฯ และเป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ต่อมาเมื่อมีการดำเนินงานอย่างจริงจัง และมีระบบการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อความยั่งยืนในการช่วยเหลือเด็กสมองพิการ ดังนั้นศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการ จึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2529

ศูนย์การฟื้นฟูเด็กสมองพิการจึงนับว่าเป็นจุดก่อเกิดของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมีโรงพยาบาลเลิดสินเป็นผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเรา เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังแรกของเรา และหากไม่มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ งานด้านฟื้นฟูและพัฒนางานเด็กสมองพิการก็คงไม่พัฒนามาถึงวันนี้ได้

 

Contact :

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 02-539-2916,02-539-9958
โทรสาร. 02-539-9706
Email: fcdthailand@yahoo.com


มูลนิธิโกลบอล แคมปัสเสส

Global Campuses Foundation

http://globalcampuses.org/

http://www.globalcampuschiangmai.com/

มูลนิธิโกลบอล แคมปัสเสส ได้รับการจัดตั้งเมื่อมี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสในการเรียนรู้ในระดับ

ที่สูงขึ้นให้กับประชากรที่ด้อยโอกาสทั่วโลก โดยเบื้องต้นคือประชากรที่มีความพิการ

มูลนิธิจะจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จากความพิการในเชิงบวกและให้เกิดความตระหนักในการมีเอกลักษณ์ของแต่ละคน พร้อมกับชักนำให้เกิดการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนเป้าหมายของชีวิต  ทั้งนี้ มูลนิธิโกลบอล แคมปัสเสส มีพันธกิจในการให้ความร่วมมือและการส่งเสริมบุคคลที่มีความพิการที่มีความแตกต่างในความสามารถทั่วโลกจากการสร้างสรรค์ความสามารถของผู้พิการเหล่านั้น การจัดการและการรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้พร้อมไปกับเครือข่ายทั่วโลกตามสถาบันการศึกษาที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และนวัตกรรมทางโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบัน  มูลนิธิฯ มี สถาบันการศึกษา 7 แห่ง อยู่ในรัฐเวอร์มองค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งแห่งในรัฐ นิวแฮมเชียร์ และ อีก 7 แห่งทางตอนเหนือของประเทศไทย

 

มูลนิโกลบอลแคมปัสเสส ทางตอนเหนือของประเทศไทย

ประวัติโดยรวม ปี พ.ศ.2545 – 2552

โกลบอลแคมปัส เชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มกันของผู้พิการที่มีความต้องการ ความท้าทาย ความหวัง และความฝันที่คล้ายคลึงกัน กิจกรรมของมูลนิธิ โกลบอล แคมปัสเสส ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2542 โดยการนำของผู้มีความพิการ มีกิจกรรมการตัดริบบิ้นเปิดงานที่ มูลนิธิโกลบอล แคมปัสตามอาคารในสถาบันการศึกษา คณะต่างๆ ตลอดรวมถึงบุคลากรของสถาบันการศึกษา นักศึกษา ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีบทบาทสำคัญ  ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวได้ขยายไปถึงจังหวัดที่อยู่ตามชายแดนของประเทศไทย

 Global Campuses Foundation                                      Thailand office :

43 S. Main St., Suite #3                                                  ห้อง 125, สถาบันสอนภาษา

  Randolph Vermont 05060 USA                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Phone: 802-274-5680                                                     ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง

e-mail at: info@globalcampuses.org                                   จังหวัดเชียงใหม่

                                                                                       gccthailand@hotmail.com


มูลนิธิขาเทียม

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

http://www.prosthesesfoundation.or.th/

 

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2535 โดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธาน ทั้งสองพระองค์ พระราชทานทุนทรัพย์ประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวนหนึ่งทำให้มูลนิธิขาเทียมฯ สามารถให้การบริการจัดทำขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา

          ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงค์ตำแหน่งองค์ประธาน ของมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสืบทอดพระราชกรณียกิจต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

พันธกิจของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

1). ดำเนินการค้นคว้าหาวิธีการทำขาเทียมระดับต่างๆ ที่ใช้การได้ดีและช่างทุกคนสามารถทำได้

2). ค้นคว้าทดลองประดิษฐ์ชิ้นส่วนขาเทียมจากทรัพยากรในประเทศที่ทนทานและใช้งานได้เหมาะสมกับภูมิประเทศ

     ประดิษฐ์อุปกรณ์การทำขาเทียมเพื่อช่วยให้ช่างสามารถทำขาเทียมที่ดีถูกต้องตามมาตรฐานให้เสร็จ รวดเร็ว

3). ดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ช่างกายอุปกรณ์ทั้ง ในประเทศและภูมิภาค

4). จัดการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้งานกายอุปกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานระบบโครงสร้างของร่างกาย

 

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 สำนักงานเชียงใหม่                                                               สำนักงานกรุงเทพฯ

199 หมู่ 4 ต. ดอนแก้ว                                                           693 ถนนบำรุงเมือง                            

อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 โทร. 0-5311-2271-3                                แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แฟกซ์ : 0-5311-2275 693                                                            กรุงเทพฯ 10100

 โทร/แฟกซ์ : 02-224-5764


มูลนิธิบ้านสมานใจ

http://www.hffcm.org/

จุดมุ่งหมายของมูลนิธิบ้านสมานใจเพื่อการหาพื้นที่ให้สำหรับผู้พิการโดยมุ่งเน้นไปยังผู้พิการทางสมองให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยตนเองด้วยการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดหาให้จากมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร

ติดต่อ :

มูลนิธิบ้านสมานใจ

เลขที่ 2 ถนนหน้าวัดเกตุ

ตำบลวัดเกตุ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

http://www.ricd.go.th/


เดิมชื่อมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กทางตอนเหนือ ซึ่งมีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กพิการ เด็กที่มีการพัฒนาการช้า เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติทางสมอง รวมทั้งครอบครัวของเด็กที่มีความยากจน

ด้วยการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ปกครองของเด็ก


ติดต่อ :

มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ชั้น 2 อาคารอำนวยการสถาบันราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาเด็ก

เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

เชียงใหม่ 50180

โทร : 053 890238-44 ext. 1214


มูลนิธิออทิสติกไทย

http://www.autisticthai.com

 

เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

พันธกิจของมูลนิธิออทิสติกไทย

-      การสร้างเสริมสุขภาพ จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบรมให้ความรู้ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อจัดบริการเตรียมความพร้อม การฝึกพัฒนาการสำหรับกลุ่มวัยเด็ก การฝึกทักษะชีวิตสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและการฝึกอบรมผู้ปกครองในโครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ภายใต้แนวคิด พ่อแม่ มืออาชีพ หรือ Professional Parents “ โดยร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ มูลนิธิคุณพุ่ม สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โรงพยาบาลและศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ปัจจุบันได้จัดตั้งจำนวน ๑๒ แห่ง มีเด็กและครอบครัวร่วมโครงการ กว่า ๑,๐๘๐ คน

-      การจัดการศึกษา การ จัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการศึกษาตาม หลักการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All”

-     การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 

ติดต่อ

มูลนิธิออทิสติกไทย

11 หมู่ 12 ซอยวัด กองทัพชาวพุทธ

เส้น 1 ซอย 29 ตลิ่งชัน, กรุงเทพ 10170

โทร. 02-418-3399


ผลงานการวาดภาพของเด็กปัญญาอ่อนที่ได้รับรางวัลที่ 1
ผลงานการวาดภาพของเด็กปัญญาอ่อนที่ได้รับรางวัลที่ 1

 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.fmrth.com/

 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 กรกฏาคม 2505 ด้วยความร่วมมือจากหม่อมเปรม ปุระฉัตร และกระทรวงสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลผู้ป่วยปัญญาอ่อนของกรมการแพทย์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

1.      เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม ให้การศึกษาและสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ป่วยปัญญาอ่อน

2.      เพื่อทำการสำรวจและวิจัยสภาพของสมองของผู้ป่วยปัญญาอ่อนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟู และเพื่อประโยชน์ทางสวัสดิการสังคมของผู้ป่วย

3.      เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาสวัสดิการ

ให้กับผู้ป่วยปัญญาอ่อน

4.      เพื่อความร่วมมือกับองค์กรสวัสดิการสังคมอื่นๆ

 

ติดต่อ

มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

4739 ถนนดินแดง กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02-245-3954, 02-245-2643


มูลนิธิมิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)

http://www.wafcat.or.th/

 

WAFCAT คือ องค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น โดยได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคมของบริษัทเด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท 50 ปี

บริษัทเด็นโซ่ คือบริษัทชั้นนำด้านระบบ เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกยี่ห้อที่มีอยู่ทั่วโลก เดิมทีเด็นโซ่ได้ก่อตั้ง WAFCA องค์กรไม่แสวงหากำไรในญี่ปุ่นก่อน เมื่อเดือนเมษายน 2542 หลังจากนั้น WAFCA ก็ได้เริ่มดำเนินโครงการต่างๆในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือของWAFCATในฐานะองค์กรเครือข่ายระดับภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกที่บริษัทเด็นโซ่คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่นได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าในต่างประเทศเป็นประเทศแรกในโลก

 

WAFCAT ได้มอบเก้าอี้ล้อเข็นให้กับเด็กพิการเพื่อเป็นสื่อในการนำเด็กพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนได้รับโอกาสด้านอื่นๆเช่นเดียวกันกับเด็กปกติทั่วไป

 

ติดต่อ

สำนักงาน wafcat
อาคารบริษัทเด็นโซ่(ประเทศไทย)จำกัด
396 ม.3 ถ.เทพารักษ์ (กม.2) อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270 
เบอร์ติดต่อ : +66(0) 2758-4646 ต่อ 2441-2
แฟกซ์ : +66(0) 2380-1673
เว็บไซต์ : www.wafcat.or.th
อีเมล : wafcatthai@gmail.com


มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

ส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน และศักดิ์ศรีของผู้ที่พิการในภาคเหนือของประเทศไทย

 

เว็บไซต์: http://www.assistdisabled.org

Facebook: http://www.facebook.com/groups/139122062808496/

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 08-3060-3580หรือ 08-3568-9110   

e-mail: AssistDisabled@gmail.com

จังหวัด:  เชียงใหม่

ที่อยู่: 158/11 หมู่บ้านเชียงใหม่วิวไม้ ม.6  ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

 


สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ดำเนินด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งมีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่หลายจังหวัด

 

เว็บไซต์: http://www.cfbt.or.th/frontpage

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : (043) 242098 หรือ (043) 239499 ต่อ 10

e-mail:  cfbt@cfbt.or.th

จังหวัด:  ขอนแก่น

ที่อยู่: อาคาร 2 บ้านเลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้: สิงหาคม 2556


สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

http://tabgroup.tab.or.th/

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งในนามของสมาคมคนตาบอดกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 25เมษายน พ.ศ. 2510 ทั้งนี้เกิดขึ้นจากคำปรารภของมิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ใช้โรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นสถานที่ติดต่อชั่วคราว

 

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นนี้ กล่าวโดยสรุป คือ

1. เพื่อการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนตาบอด

2. เพื่อร่วมกันพิทักษ์และรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของคนตาบอด

3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างให้คนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ติดต่อ :

85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2246 3835

โทรสาร : 0 2245 984

 

อีเมล : info@tab.or.th


สถาบันราชานุกูล และ

มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

http://rajanukul.go.th/

สถาบันราชานุกูล เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนโยบายในการขยายการให้บริการไปยังชุมชน การดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้กับเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสม

สถาบันราชานุกูล มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิชาการโดยมุ่งเน้นไปยังการทำวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อเติมคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญาให้กับผู้ที่มีความพิการ โดยดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และความเท่าเทียมกันในสังคม

 

มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

          1. เพื่อช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
          2.
เพื่อช่วยเหลือในกิจการของสาบันราชานุกูลและฝึกอบรมพัฒนาทักษะแก่บุคคลปัญญาอ่อนในทุกๆ ด้าน
          3.
เพื่อดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือเพื่อร่วมมือกับองค์การเพื่อการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

ติดต่อ

สถาบันราชานุกูล และ

มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล

4737 ถนนดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

 

โทร.02-248-8900

 


มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไทย

 

เว็บไซต์:http://www.tddf.or.th

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 0-2281-9280

e-mail:  office@tddf.or.th

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 29 อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

 


มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

http://www.saengsawang.com/

มูลนิธิสถาบันแสงสว่างเป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กพิเศษทุกประเภทได้แก่..

  •  เด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย (Handicap Children)
  •  เด็กสมาธิสั้น (ADHD)
  •  เด็กปัญญาอ่อน (Down’s Syndrome)
  •  เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (LD)
  •  เด็กออทิสติก (Autistic)
  •  และเด็กพิเศษที่มีอาการอื่นๆที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 

มูลนิธิฯ มีประสบการณ์ทางการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษมาแล้วกว่า 30 ปี ด้วยบุคลากรครูที่มีประสบการณ์ในการจัดชั้นเรียนและการวางแผนการสอนที่ถูกต้องให้กับนักเรียน เพื่อนำไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้น

ติดต่อ

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

 

850/34 สุขุมวิท 71 (ปรีดีพนมยงค์ 36)  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 
โทร 02-381-5362,3   แฟกซ์  02-711-2399


มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 http://www.siriwattanacheshire.org/

 

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่อยู่อาศัย และให้ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวแก่ผู้พิการ และเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่พิการตลอดชีวิต โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะใด ๆ ให้เข้าร่วมอยู่อาศัย เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้การสนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพตามความถนัด และ สนับสนุนผู้ที่สามารถ ออกไปประกอบอาชีพภายนอกได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม 

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิ ที่ดำเนินงานตามหลักการของเลียวนาร์ด เชสเชียร์อินเตอร์-เนชั่นแนล โดยลอร์ด เลียวนาร์ด เชสเชียร์ เป็นผู้ให้กำเนิดมูลนิธิฯ เริ่มด้วยการอุทิศบ้านของท่านเอง เพื่อเป็นที่พักของผู้พิการเป็นแห่งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2491 ปัจจุบันบ้านเชสเชียร์ได้ขยายสาขาในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 240 สาขา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในประเทศไทย แบ่งการทำงานเป็นบ้านพัก 5 แห่ง คือ

 1. บ้านสิริวัฒนา สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. บ้านทองพูล รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 3. บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. บ้านสุขเสมอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
 5. บ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เชสเชียร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำนักงานมูลนิธิ

25 อาคารอัลมา ลิงค์

ซอยชิดลม ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 02-251-6458, 02-251-6462


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

http://www.wiriya-ufp.org/

 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ซึ่งเคยได้รับอุบัติเหตุจากการระเบิดในปี พ.ศ.2510 เมื่ออายุได้ 15 ปี ทำให้ต้องสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างอีกทั้งนิ้วมือซ้ายสองนิ้วจากการระเบิดในครั้งนั้น

 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมีเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนบุคคลที่สูญเสียการมองเห็นรุ่นใหม่ได้มีโอกาสค้นหาศักยภาพและความสามารถของตนเองที่มีมากกว่าผู้คนธรรมดานึกถึง

 

ป้าหมายของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ คือ

 

-               -   เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนคนไทยต่อบุคคลผู้มีความพิการว่าบุคคลเหล่านี้มีศักยภาพและความรู้ที่ทรงคุณค่า

-เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความพิการมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสามารถทำงานได้

- เพื่อการประสานงานในการส่งเสริมกับองค์กรสาธารณะและภาคเอกชนผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนการใช้               เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคคลผู้มีความพิการ

-   เพื่อการอบรมและการสังเกตความก้าวหน้าของบุคคลที่มีความพิการในการเป็นผู้ประพฤติดีและสามารถทำงานร่วมกับ     ผู้อื่นได้

 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะเลขที่ทะเบียน เลขที่ 0460 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ซึ่งทำให้มูลนิธิฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิตามข้อ 10 ในเรื่องสวัสดิการสังคม อาทิเช่น สิทธิในการส่งตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการใน คณะกรรมการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการสวัสดิการสังคมประจำจังหวัด ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังสามารถนำเสนอโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการสังคมอีกด้วย

 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เลขที่ 628

 

สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

27/5 ซอย39 ถนนอรุณอัมรินทร์, บางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10702

โทร 02-886-1188

E-mail : wiriyanam@gmail.com


โรงเรียนเศรษฐเสถียร

ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกในประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร

 

เว็บไซด์http://www.setsatian.ac.th/

เฟคบุ๊ค: https://www.facebook.com/setsatianschool/

บุคคลติดต่อ:

หมายเลขโทรศัพท์: 0 2241 4738

อีเมล:    setsatian@hotmail.com

จังหวัด : กรุงเทพ

ที่อยู่: 137ถนพระราม 5, แขวงนครชัยศรี, กรุงเทพ 10300

 


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ศูนย์กลางการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตาตั้งอยู่ในกรุงเทพ นนทบุรี และนครปฐม

 

เว็บไซต์: http://www.blind.or.th

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-354-8365-68

e-mail: service@blind.or.th

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.)

องค์กรของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้พิการเร่งด่วนทั่วประเทศ

 

เว็บไซต์:  http://www.oppp.opp.go.th/

Facebook: http://www.facebook.com/oppd55

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-306-8787 หรือ 02-306-8796

e-mail:  oppp2010@gmail.com

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 1 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

 


สมาคมคนพิการทางเคลื่อนไหวสากล

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยเหลือผู้ทุพลภาพในทุกรูปแบบ (จังหวัดปทุมธานี)

 

เว็บไซต์: http://www.waddeeja.com 

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-990-0331

e-mail: apdmajor1@yahoo.com

จังหวัด:  ปทุมธานี

ที่อยู่: 802/410 หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 


 

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

http://www.braille-cet.in.th/

 

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น

·        หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์

·        สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

·        รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้

·        สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.

ติดต่อ

ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02-354-5726, 02-354-5730-40 ต่อ 525, 545

อีเมล : braille.cet@gmail.com


โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

โครงการเน้นสอนอบรมวิชาชีพให้กับเด็กพิการทั้งทางกายและสมอง

 

เว็บไซต์: http://www.cfbt.or.th/bangkok/frontpage 

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-510-4895หรือ 02-510-3625

e-mail: prayat@loxinfo.co.th และcfbt_bkk@hotmail.com

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 21/13 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้: สิงหาคม 2556


สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

ช่วยเหลือสนับสนุนทั้งอาหารและที่พักให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย

 

เว็บไซต์: http://homelessnon.com/

          http://www.konjaidee.org/node/847

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-583-0044

e-mail: raiteepueng_non@yahoo.com

จังหวัด:  นนทบุรี

ที่อยู่: 78/12 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

 


มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

หน่วยงานที่ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กที่พิการ

 

เว็บไซต์: http://www.ccdthailand.org

Facebook:  https://www.facebook.com/ccdthailand

บุคคลที่ติดต่อ: K. Chariya Saenwian

โทรศัพท์ : 02-584-6966, 02 582 0620-3

e-mail:  ccdbkk@ccdthailand.org

จังหวัด:  นนทบุรี

ที่อยู่: 18/1075 หมู่ 5 ถนนสุขาประชาสรร 2(ซอยวัดกู้) บางพูด, ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

อาสาสมัคร: เปิดรับ

 


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

ดำเนินด้านการศึกษานอกระบบให้แก่นักเรียนพิการทุกประเภท ดำเนินการอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแล มีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่หลายจังหวัด

 

http://special.obec.go.th/Home/Home

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : (053) 534509

Email: speclamphun@gmail.com

จังหวัด: ลำพูน

ที่อยู่: 365 หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

 

 


ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาคนพิการ

http://cdpdthailand.org/th/

 

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention) ด้านการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนพิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ เช่น การบำบัดฟื้นฟู บริการเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทางและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวเด็กพิการ ส่งเสริมความรู้ในชุมชน โรงเรียน สื่อวิทยุ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนามาตั้งแต่ ปี 2544 และได้ดำเนินงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก – เยาวชนพิการให้สามารถ ”ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ”

 

ติดต่อ:

 

  • 195 ถ.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
  • E-mail : admin@cdpdthailand.org
  • Tel : 0-5368-1373
  • Fax : 0-5368-1373

มูลนิธิสงเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.deafthai.org/

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก  โดยไม่จำกัดเพศ  สัญชาติและศาสนา

2.  ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมครูสอนคนหูหนวก

3.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าโรคเกี่ยวกับหู  และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก

4.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหูหนวก

5.  ส่งเสริมคนหูหนวก ให้มีอาชีพเต็มตามศักยภาพ

6.  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุเคราะห์คนหูหนวก

ติดต่อ :

มูลนิธิสงเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 241 5169


มูลนิธิ ซาย มูฟเม้น

http://www.zmf-asia.org/

 

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้น ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่มีอยู่มากมายในประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการรักษาและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ

 

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ และออกใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี

 

147/97 บ้านพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

ที่ทำงานและที่อยู่ที่ติดต่อมูลนิธิ

 

238 ซอยลาดพร้าว 1 (แยก 14)  จอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

http://www.doctordek.com

 

1.ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองหัวใจของเด็กให้อยู่เป็นปกติ พ้นจากโรคภัยป้องกัน และรักษาโรคที่อาจจะนำอันตรายมาสู่หัวใจเด็ก 
2.ส่งเสริมการเผยแพร่ อบรม เพิ่มเติมความรู้ความสามารถ แก่แพทย์พยาบาล และผู้ปฎิบัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 
3.ส่งเสริมการปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ และการป้องกันโรคหัวใจในเด็ก ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 
4.ช่วยเหลือเด็กไทยที่ฐานะยากจน และป่วยเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด หรือโรคที่ทำให้หัวใจพิการ รวมทั้ง เด็กที่อยู่ตามชนบท ที่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

 

ติดต่อ 

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2716-6070, 0-2716-6071, Fax 0-2716-6109  

E-mail : t_children@yahoo.comccft2007@gmail.com