สมาคม กิฟวิ่ง แบค

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 02-551-1297 ต่อ 206

อีเมล: givingbackassoc@gmail.com