โครงการการศึกษาของชนชาวเขา ประเทศไทย

โครงการการศึกษาของชนชาวเขา ประเทศไทย

http://www.thepthailand.com/


โครงการการศึกษาของชนชาวเขา ประเทศไทย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มอาสาสมัครที่เห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กชาวเขาที่ด้อยโอกาส ที่ครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กได้ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นไปยังการให้ทุนการศึกษากับเด็กเป็นรายบุคคลโดยผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาที่อาสาสมัครของโครงการจัดหาให้


ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินโครงการตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 


ผลการประเมินโครงการการศึกษาของชนชาวเขา ประเทศไทย
THEP Blank Student report 2 2014 Thai.pd
Adobe Acrobat Document 628.7 KB