สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

http://www.apdi2002.com/

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการมีบทบาทปกป้องสิทธิที่พึงได้รับตามกฏหมายให้กับคนพิการทั่วประเทศ นอกเหนือไปจากกิจกรรมการกุศลที่สมาคมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทุ่มเทให้กับคนพิการที่ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชนบททั่วประเทศไทย

 

ติดตามอ่านรายงานผลการประเมินสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้


รายงานผลการประเมินสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ประจำปี พ.ศ.2557
AssociAPDI Thai Review.pdf
Adobe Acrobat Document 103.3 KB