สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

http://www.apdi2002.com/

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการมีบทบาทปกป้องสิทธิที่พึงได้รับตามกฏหมายให้กับคนพิการทั่วประเทศ นอกเหนือไปจากกิจกรรมการกุศลที่สมาคมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทุ่มเทให้กับคนพิการที่ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชนบททั่วประเทศไทย

 

ติดตามอ่านรายงานผลการประเมินสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้


รายงานผลการประเมินสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ประจำปี พ.ศ. 2561
APDI Review 2018 TH.pdf
Adobe Acrobat Document 373.2 KB
Association of Persons with Physical Disability International Review 2018
APDI Review 2018 EN.pdf
Adobe Acrobat Document 329.2 KB