สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์

สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์

http://karunyawet.go.th/

 

สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ เป็นสถานสงเคราะห์ของภาครัฐ ให้การดูแลคนพิการที่เป็นผู้หญิงกว่า 400 คนที่มีสภาพความพิการที่แตกต่างกันไป บุคคลากรทั้งที่เป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวต่างมีจิตใจที่งดงามให้ความช่วยเหลือคนพิการที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ แห่งนี้ อย่างตั้งใจ และทุ่มเท


ท่านสามารถอ่านรายงานการประเมินสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


รายงานการประเมินสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ พ.ศ. 2557
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์.pdf
Adobe Acrobat Document 537.1 KB