มูลนิธิเมาไม่ขับ

 

Financial Efficiency

Good Governance & Transparency

Combined Scoreมูลนิธิเมาไม่ขับ

http://www.ddd.or.th/

 

มูลนิธิเมาไม่ขับมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 

1. ผลักดันให้มีกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลในการปฏิบัติเพื่อลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ

2. รณรงค์เพื่อให้เกิดกระแสว่าพฤติกรรมเมาแล้วขับไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย

3. สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เมาไม่ขับ ครอบคลุมทั่วประเทศ

4. พัฒนามูลนิธิเมาไม่ขับ และบุคลากรให้เข้มแข็ง

 

 

ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิฉบับภาษาอังกฤษได้จากไฟล์แนบข้างล่าง

Don't Drive Drunk Foundation Review year 2015
Don't Drive Drunk Foundation Review.pdf
Adobe Acrobat Document 111.8 KB