มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการให้ความสำคัญในด้านการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการทั่วประเทศเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งเป็นการยกระดับการรับรู้ของคนปกติให้เข้าใจว่าคนพิการมิได้เป็นภาระต่อสังคม


กรุณาอ่านรายงานการประเมินของมูลนิธิฯ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ.
Adobe Acrobat Document 870.0 KB