มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

http://www.newlifecenterfoundation.org/

 

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ให้ความช่วยเหลือแก่หญิงชาวเขาซึ่งมีความเสี่ยงหรือถูกเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นจากการค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ และการบังคับใช้แรงงาน 

 

มูลนิธิฯ ให้การดูแลแก่ผู้หญิงที่เป็นชนกลุ่มน้อยตลอดทั่วอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ประเทศไทย เมียนมาร์ จีน และลาว) ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการละเมิดทางเพศ  นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ ในปีพ.ศ. 2530 มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยและองค์กรสากลเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การดูแลทางด้านจิตใจ และความช่วยเหลือในการส่งกลับ

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดรายงานผลการประเมินของมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ได้ในเอกสารแนบข้างล่าง

 


New Life Center Foundation Review 2018
NLCF Charity Review v. 27052019.pdf
Adobe Acrobat Document 201.8 KB
รายงานผลการประเมินมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ 2561
NLCF Charity Review v. 27052019 Thai.pdf
Adobe Acrobat Document 265.2 KB