มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (Home for Handicapped Animal Foundation)

 

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการได้รับเลี้ยงสัตว์ ประมาณกว่า 1,200 ตัวโดยส่วนใหญ่เป็นสุนัขและแมว

 

ทั้งเสียงและกลิ่นของสัตว์เหล่านั้น ส่งผลกระทบต่อชุมชนในละแวกใกล้เคียง ทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายสัตว์พิการกว่า 700 ตัวไปอยู่ที่ตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ซึ่งเป็นบ้านใหม่ของสัตว์พิการ เรียกว่า บ้านบางเลน


Home For Handicapped Animals Foundation Review
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เราได้ประเมินการทำงานของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ท่านสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายงานผลการประเมินของเราได้ที่นี่
มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ[แปล].pdf
Adobe Acrobat Document 85.7 KB