การประเมินมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นมูลนิธิที่มอบความช่วยเหลือด้วยการอุปถัมภ์เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ตลอดรวมถึงเด็กที่ตกอยู่สภาวะความเสี่ยง ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ภายใต้ครอบครัวอุปถัมภ์ ของมูลนิธิฯ  พื้นที่ในการดำเนินงาน

ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ครอบคลุม 6 จังหวัดทั่งประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร อุทัยธานี สุโขทัย เชียงใหม่ และหัวหิน

 

สมาคมกิฟวิ่งแบค ได้ดำเนินการเยี่ยมเยือนมูลนิธิฯ และได้พบกับผู้บริหาร โดยทั้งนี้ รายงานการประเมินฉบับภาษาอังกฤษ ได้นำขึ้นไว้ในภาคภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายงานการประเมินฉบับภาษาไทยกรุณาดาวน์โหลดไฟล์การประเมินภาษาไทยได้ตามไฟล์เอกสาร PDF. ที่แนบมาข้างล่างนี้

 

 


รายงานการประเมินมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ปี พ.ศ. 2558
Baan Nokkamin Foundation Thai Review.pdf
Adobe Acrobat Document 916.1 KB