การประเมินมูลนิธิบางกอกโพสต์

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมคุณประไพพรรณ กับ เด็กที่ได้รับทุนการศึกษา ด.ญ.ชัชยา นิกรพัน
คุณประไพพรรณ กับ เด็กที่ได้รับทุนการศึกษา ด.ญ.ชัชยา นิกรพัน
ด.ญ.กุยามล เวสนุกุล นักเรียนที่ได้รับทุน
ด.ญ.กุยามล เวสนุกุล นักเรียนที่ได้รับทุน
น้องวาริน อยู่ยงเกียรติ (ขวา) กับคุณแม่
น้องวาริน อยู่ยงเกียรติ (ขวา) กับคุณแม่

มูลนิธิบางกอกโพสต์

http://www.bangkokpost.com/bpfoundation/en/

 

มูลนิธิบางกอกโพสต์ มุ่งเน้นไปยังการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจนขัดสนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศ การสนับสนุนโดยเบื้องต้นคือการมอบทุนการศึกษาทั้งนี้จำนวนเงินที่เป็นทุนการศึกษา ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของเด็กที่ได้รับทุน

 

ทั้งนี้ในการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนั้น มูลนิธิฯ ไม่ได้เน้นไปยังความเก่งในการเรียนของเด็ก แต่พิจารณาถึงความกระตือรือร้นในอันที่จะเรียน และเด็กมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการเรียน  มูลนิธิบางกอกโพสต์ ได้ให้การสนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมถึง ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และในปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น 250 ราย

 

ในบางโอกาส มูลนิธิบางกอกโพสต์ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอื่นนอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษา อาทิเช่น การบูรณะซ่อมแซม หรือการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ทดแทนโรงเรียนเดิมที่เสียหายจากคลื่นยักษ์ ซึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 และจากน้ำท่วมภาคกลางของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554

 

ด้วยความร่วมมือเป็นพิเศษจากโครงการความร่วมมือกับ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง (มหาชน) จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิฯ ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหารและดำเนินงาน และ การตลาด ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมดจะถูกใช้ไปในงานด้านการกุศลของมูลนิธิฯ  อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้วยอาสาสมัครในการปฏิบัติงานหลักของมูลนิธิฯ และยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ อย่างยิ่ง ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ อยู่ในระดับต่ำสุด น้อยกว่าร้อยละ 1 ของเงินที่ได้รับบริจาค

  

ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล หมายเลขทะเบียนของมูลนิธิบางกอก โพสต์ สำหรับใช้ในการหักค่าลดหย่อน หมายเลข 496.

 

อาสาสมัครของเรา ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานมูลนิธิ บางกอก โพสต์ ในกรุงเทพ และดำเนินการประเมินร่วมกับ คุณพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิฯ คุณประไพพรรณ รัฐอมฤติ เลขานุการมูลนิธิฯ และ คุณ กุสุมา เบเคน ผู้จัดการการเพิ่มทุนของมูลนิธิฯ ทั้งนี้เราได้พบว่าการอุทิศเวลาให้กับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ของทั้งสามท่านนั้น เป็นการอาสาเข้ามาโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ จากมูลนิธิฯ 

 

 


ผลการประเมินมูลนิธิ บางกอก โพสต์
ทีมงาน กิฟวิ่ง แบค ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิ บางกอก โพสต์ และได้ดำเนินการประเมินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ร่วมกับผู้บริหารของมูลนิธิฯ
bangkok post foundation 050314 (ไทย).pdf
Adobe Acrobat Document 75.7 KB