มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Christian Foundation for the Blind in Thailand "CFBT")

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยได้ส่งเสริมให้การศึกษา และการฟื้นฟูสมรรถนะคนตาบอด โดยมี 8 สาขาในประเทศไทยดังนี้

 

1.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาขอนแก่น)

2.      โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขากรุงเทพ)

3.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขานครราชสีมา)

4.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาร้อยเอ็ด)

5.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาลพบุรี)

6.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาสงขลา)

7.      โรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบุรี)

8.     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขานครนายก)


The Christian Foundation for the Blind in Thailand Review
เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 เราได้ทำการประเมินการทำงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายงานผลการประเมินของเราได้ที่นี่
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย[แ
Adobe Acrobat Document 103.7 KB