มูลนิธิกระท่อมพระศิริ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิกระท่อมพระศิริ


ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส เอชไอวี/เอดส์ กว่า 30 ชีวิต อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิกระท่อมพระศิริ ภายใต้แรงกดดันจากความรังเกียจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ จนเป็นข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์ไทย เมื่อปีที่ผ่านมา


แต่ด้วยความตั้งใจที่แรงกล้าในการอุทิศชีวิตในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ ได้มีการดำเนินชีวิตเป็นปกติสุข และเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ป่วยโรคอื่น

ทีมงานของมูลนิธิ กระท่อมพระศิริ ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยศรัทธาที่แรงกล้าต่อศาสนาที่นับถืออยู่


กรุณาอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิกระท่อมพระศิริ ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 


รายงานผลการประเมินมูลนิธิกระท่อมพระศิริ พ.ศ.2558
รายงานการประเมินมูลนิธิกระท่อมพระศิริ.pd
Adobe Acrobat Document 330.6 KB