บ้านคามิเลียนเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อน

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมบ้านคามิเลี่ยนเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อน

http://www.camillianhomelatkrabang.org/

 

บ้านคามิเลี่ยนเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนตั้งอยู่บนถนนลาดกระบัง กรุงเทพ เป็นศูนย์การกุศลเพื่อคนพิการแห่งหนึ่งของ มูลนิธิ นักบุญ คามิลัสแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร ที่มีกิจกรรมการกุศลเพื่อเด็กบ้านคามิเลี่ยนได้ริเริ่มโดยบาทหลวงจิโอวานนี่ คอนทาริน นักบวชชาวอิตาเลี่ยน ที่อุทิศตนเองเพื่อทำงานการกุศลให้กับผู้ยากไร้ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 โดยมุ่งเน้นไปยังเด็กที่กำพร้า และเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในสภาพพิการซ้ำซ้อนรวมถึงเด็กที่ติดเชื้อไวรัส HIV/AIDS

 

บ้านคามิเลี่ยนถูกออกแบบไว้เป็นพิเศษเพื่อเป็นที่พักสำหรับเด็กที่พิการซ้ำซ้อนที่ไม่เหมือนที่อื่นเพื่อให้เด็กที่พักอยู่ที่บ้านได้รับการดูแลและการรักษาเฉพาะด้านในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนโดยไม่พิจารณาว่าเด็กจะมีความพิการซ้ำซ้อนมากน้อยเพียงใด  เด็กพิการจะได้รับการกระตุ้นทั้งด้านความคิดและทางร่างกายโดยผู้ดูแลที่ปฏิบัติงานเด็มเวลารวมทั้งนักกายภาพบำบัดและพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำบ้านคามิเลี่ยนเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่อุทิศตนเองให้กับการดูแลเด็กพิการที่ยากไร้ในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวและมุ่งมั่นที่จะเป็นแม่แบบในการดูแลให้กับเด็กที่อ่อนแอที่มีความต้องการพิเศษ

 

บ้านคามิเลี่ยนเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่มากนักดังนั้น บ้านคามิเลียนจึงขึ้นอยู่กับการบริจาคของผู้บริจาครายบุคคลและในรูปขององค์กรธุรกิจ  การเป็นอาสาสมัครให้กับบ้านคามิเลี่ยนมีให้สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในการพัฒนาชีวิตของเด็กพิการและในชุมชนของบ้านคามิเลี่ยนที่สามารถทำงานอาสาสมัครให้กับบ้านคามิเลี่ยนได้อย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน 


รายงานการประเมินบ้านคามิเลี่ยน 2556
CamillianHomeThaiversion.pdf
Adobe Acrobat Document 103.8 KB