คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมคามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

"เราต้องการที่จะมอบความช้วยเหลือให้ผู้เจ็บป่วยด้วยความรักดั่งมารดามอบความรักให้กับลูกของเธอยามเจ็บป่วย"

                                                                                                               นักบูญคามิลลุส เดอลาลิส


คามิลเลียน โซเชิยล เซนเตอร์ ระยอง เป็นหนึ่งในองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่งที่จัดตั้งขึ้นไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไวรัส เอชไอวี/เอดส์ แต่ยังได้สร้างเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ในเรื่องไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่จังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่่งทะเลตะวันออก


กรุณาอ่านรายงานการประเมิน คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                             


รายงานผลการประเมิน คามิลเลียน โซเชิยล เซนเตอร์ ระยอง ประจำปี 2557
Camillian Social Center Rayong Thai Vers
Adobe Acrobat Document 277.3 KB