รายงานผลการประเมินองค์กรการกุศล

                      หน้า 1,2


 

 

เด็กและการศึกษา


 

เด็กและการศึกษา


 

     เด็กและการศึกษา


 

เด็กและการศึกษา

 


      ช่วยเหลือคนพิการ


 

มูลนิธิชิลเดิ้ล์น เวิลด์ แอคคาเดมี่

และโรงเรียน เยาววิทย์

 

เด็กและการศึกษา