<  กลับสู่หน้าหลัก                                                                หน้า 1,2,3                                                                  

มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง

http://icetotoro.wix.com/thaipestalozzi

 

 เป็นองค์กรเอกชนก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2533 (เลขทะเบียน 4337) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ประสงค์จะสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมโดยการจัดหาทุนการศึกษาภายในประเทศให้เด็กไทยที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เพื่อที่เด็กไทยผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาตามระดับสติปัญญาและความสามารถของพวกเขา จะได้เป็นกำลังของครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

 

คณะดังกล่าวประกอบด้วย มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพสตาลอสซี่แห่งประเทศอังกฤษ (The Pestalozzi Children’s Village Trust) อดีตนักเรียนไทยที่เคยได้รับการสงเคราะห์ด้านการศึกษาจากมูลนิธิดังกล่าว และผู้มีศรัทธาในเจตนารมณ์ของมูลนิธิอีกหลายท่าน

 

นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง ได้ดำเนินกิจกรรมตามเจตนารมณ์มาโดยตลอดและได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไทยไปแล้วมากกว่า 300 คน ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ กำลังให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไทย จำนวน 100 คน ทั้งในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช.ปวส.และระดับอุดมศึกษา

 

ติดต่อ 

มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง

 

3031ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

 

กรุงเทพมหานคร 10260

 janbmoon@outlook.com


มูลนิธิสู่ชีวิตที่ดีกว่า

http://www.fblf.org/

 

มูลนิธิสู่ชีวิตที่ดีกว่าเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นบนความเชื่อในคริสตศาสนา โดยดำเนินโครงการกุศลมุ่งเน้นไปยังให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหญิงที่ตกอยู่ในความเสี่ยง เด็กกำพร้า และเด็กชาวเขา ให้ได้รับการดูแลด้านที่พักอาศัยในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น ส่งเสริมด้านการศึกษา ตลอดจนทั้งให้อนาคตที่สดใสแก่เด็กเหล่านั้น

 

ติดต่อ

มูลนิธิสู่ชีวิตที่ดีกว่า

29/22 ตำบลวัดเกต

อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 66-53- 266246


มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

http://www.rabbitinthemoon.org/

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการให้การศึกษาให้เข้าถึงการรับรู้ เรียนรู้ธรรมชาติที่ประณีตขึ้นและสอดคล้องไปกับธรรมชาติให้มากที่สุด โดยผ่านกิจกรรมในโครงการหลัก 5 โครงการ ดังนี้

 

 

โครงการศึกษาธรรมชาติโดยศิลปวิธี (เด็กประถม ร.ร.สินแร่สยาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)

โครงการเด็กสร้างสื่อ สื่อสร้างเด็ก (เด็กประถม ร.ร.สินแร่สยาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)

โครงการกระต่ายตื่นตัว (เด็กประถมในเมืองใหญ่)

โครงการกายามายา (เด็กมัธยม-อุดมศึกษา-คนทำงาน)

โครงการสร้างอาชีพชุมชน (กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 3 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)

และโครงการความร่วมมืออื่นๆ เฉพาะกิจ เช่น โครงการ Tree Plus (ร่วมกับ บริษัท วันเดอร์เวิลด์ จำกัด) 

 

ติดต่อ

มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

399 หมู่ 3 สวนผึ้ง ราชบุรี 70180

อีเมล์ : info@rabbitinthemoon.org

 


มูลนิธิคุวานันท์

kuvanantfoundation.org/


มูลนิธิคุวานันท์สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส และพิการด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้รวมทั้งการส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทย และศิลธรรมที่ดีงามให้กับเด็กเหล่านี้


ติดต่อ :

มูลนิธิคุวานันท์

359/2

ถนนมิตรภาพ

ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร 043- 225-700 ถึง 11


มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว

https://www.facebook.com/destinyrescue

https://www.facebook.com/DestinyRescueFoundation

 

เป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กร เดสทินี่ เรสคิว อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศออสเตรเลีย ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการกุศลหลัก 2 โครงการ ได้แก่

 1. บ้านพักเด็กกำพร้า

 2. ทุนการศึกษา

 

ติดต่อ

 

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว

12 ซอย 12 ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ 053 711 645

 

 


มูลนิธินาวาเด็ก

http://www.kidsarkfoundation.org/


มูลนิธินาวาเด็กเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และที่พักอาศัยให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส เอชไอวี/เอดส์ มีเด็กกว่า 300 คนอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ


ติดต่อ :

Kids Ark USA

Post Office Box 291

Peterborough, NH 03458 USA719


มูลนิธินาวาเด็ก

ไปรษณีย์กล่องหมายเลข 116

เชียงใหม่, ประเทศไทย, 50301


มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน

http://www.amir-found.org/

 

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศไทย โดยการจัดหาที่พัก การศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนการดูแลด้านการแพทย์

 

ติดต่อ :

สำนักงาน มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 48  ถนนสิโรรส 8   ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073-240 139  ,  088-781 7648

อีเมล : info@amir-found.org,amir_amirfound@gmail.com

  

ที่จัดส่งเอกสาร 

เลขที่ 101-103  ถ.พิมลชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073-213 063 

แฟ็กซ์     : 073-221 802

โทรศัพท์มือถือ : 089-297 5509


มูลนิธิอานันทมหิดล

http://www.kanchanapisek.or.th/amf/index.htmlมูลนิธิอานันทมหิดลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป

 

มูลนิธินี้ไม่มีการสอบคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขารวม 8 สาขา สรรหาผู้สมควรได้รับพระราชทานทุน นำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด

 

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ

สำนักงานของมูลนิธิอานันทมหิดลตั้งอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการ คณะองคมนตรี ในพระบรมมหาราชวัง โทร 623-5833-34

 

โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง

โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858


เด็กนักเรียนในห้องเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิเอเซียเซนเตอร์
เด็กนักเรียนในห้องเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิเอเซียเซนเตอร์

มูลนิธิเอเซีย เซนเตอร์

http://www.asiacenterfoundation.org/

เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้นับถือศาสนาคริสต์ ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศล ดำเนินงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีพันธกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส และเด็กที่มีความเสี่ยงด้วยการจัดหา การดูแล การฝึกอบรม และให้การศึกษาเพื่อเติมเต็มชีวิตและมอบโอกาสที่ดีขึ้น

 

ติดต่อ

มูลนิธิเอเซีย เซนเตอร์

100/35 ถนนวิจิตร สงคราม

หมู่ 7 กระตุ จังหวัดภูเก็ต  83120


คอมพาสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

http://www.compassion.com

http://www.compassion.com/about/where/thailand.htm

 

คอมพาสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรการกุศลเพื่อเด็ก ที่อุทิศภารกิจให้กับเด็กทั่วโลกในการที่จะดำเนินงานให้เด็กมีคุณภาพชีวิต และโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านโครงการการศึกษาขององค์กรฯ

คอมพาสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยแหลือต่อเด็ก ทั้งทางด้านจิตใจและสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความยากจนให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของ คอมพาสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล คือการให้ความช่วยเหลือเด็กคนต่อคนในครอบครัวในนามของพระเยซูคริสต์ ด้วยความเชื่อที่ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้กับเด็กจะช่วยให้เด็กสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตนเองได้

คอมพาสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลได้ดำเนินการในประเทศไทยในปี พ.ศ.2513 มีเด็กมากกว่า 36,400 คนที่ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือกับศูนย์การพัฒนาเด็กในประเทศมากกว่า 220 แห่ง  หุ้นส่วนของคอมพาสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลคือโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่ช่วยในการจัดหาโอกาสให้กับเด็กไทยในการเปิดโอกาสที่อยู่นอกเหนือสภาพแวดล้อมของเด็กและให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างสรรค์ให้เด็กพวกนั้นเป็น

คอมพาสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายจดทะเบียนการกุศล

ของประเทศ 501 (C) (3) ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทุกการบริจาคในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่ายได้เต็มจำนวน

 

ติดต่อ :

Phone number

(800) 336-7676, Monday through Friday, 7 a.m. to 5:30 p.m. MT.

Mailing address

Compassion International

Colorado Springs, CO 80997

Street address

12290 Voyager Parkway

Colorado Springs, CO 80921


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

http://www.doctordek.com/


ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่เป็นโรคหัวใจ ตลอดรวมถึงการทำวิจัยในเรื่องโรคหัวใจในเด็ก รวมทั้งการอบรม คัดกรองผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจ


ติดต่อ :

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ

ห้วยขวาง กรุงเทพ 13200มูลนิธิเด็กตัวเล็ก

http://www.smallkidsfoundation.or.th/


เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคม  


ติดต่อ :

มูลนิธิเด็กตัวเล็ก

117/10 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก

ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร 02-884-4010


มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)

http://obthailand.org/ob/

 

 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาในด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ  จริยธรรมและจิตวิญญาณ รวมถึงการบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด

 

 

•    ให้บริการทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริการทางการแพทย์แก่บรรดาผู้ที่ด้อยโอกาส ประสบความทุกข์ยาก

•    ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในชุมชนที่ยากไร้ขาดโอกาสให้ได้รับหรือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

•    ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

•    ให้การอบรม เตรียมความพร้อม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการปฐมพยาบาลซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล

•    สนับสนุนการขุดบ่อบาดาล ประปาภูเขา การติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาด และจัดหาระบบกรองน้ำสะอาด ให้กับชุมชนที่ยากไร้ที่         ประสบความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์

•    จัดมอบอาหารและเครื่องยังชีพต่างๆ แก่ผู้ขัดสน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

•    สร้างแนวร่วมพันธมิตรในการทำพันธกิจต่างๆ กับคริสตจักรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

ติดต่อ:

 

สำนักงานใหญ่มูลนิธิพันธกิจพระพร

320  หมู่  2  บ้านโพธิ์ทองเจริญ

 

ถนนเชียงใหม่-เชียงราย  อำเภอดอยสะเก็ด

 

จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 053-291164-5

 


มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส - พลาญข่อย

http://foundations.plarnkhoi.com/

 

เป็นมูลนิธิที่ให้การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดหาการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล

โดยโครงการหลัก 3 โครงการ

 

ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส - พลาญข่อย

77 หมู่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร

จังหวัดอุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ 080-551-9598, 084-877-7709

E-mail:plarnkhoi@hotmail.com

 


มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา

http://www.phukethasbeengoodtous.org/

มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรามีพันธกิจเพื่อการทำงานในการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจและโอกาสในชีวิตของเด็กด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและดำเนินการจัดสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพที่สูงให้กับโรงเรียนของรัฐ บนเกาะภูเก็ต

มูลนิธิฯ ได้สร้างสรรค์โอกาสทางอาชีพด้วยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการ รวมทั้ง การสอนหลังชั่วโมงการศึกษาและกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน  มูลนิธิฯ ได้สอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

บนเกาะภูเก็ตมาแล้วกว่าพันคนในโรงเรียนภาครัฐ 3 แห่ง ด้วยพนักงานที่มีคุณสมบัติ และครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการเรียนการสอน ชื่อชมรมมะพร้าว ให้กับเด็กกว่า 130 คนที่เป็นเด็กกำพร้าหรือเด็กที่บุพการีไม่สามารถเลี้ยงดูได้

 

ติดต่อ :

มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา

กามาลา, กตุ

จังหวัดภูเก็ต  83150

โทร : 076-278-146

info@phukethasbeengoodtous.org

 

Skype: PHBGTU

 


มูลนิธิยุวพัฒน์

http://www.yuvabadhanafoundation.org/

 

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์สาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการหลัก 3 โครงการ

    1. โครงการทุนการศึกษา

    2. โครงการพัฒนาเด็ก

    3. โครงการพัฒนาครูผู้สอน

 

ติดต่อ

มูลนิธิยุวพัฒน์

เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพ 10250

โทร 02-301-1093-5

อีเมล์  : ybf@bf.pemier.co.th

 


มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

http://www.ccfthai.or.th/

 

 

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ฯ เพื่อส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนา เพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมของตนได้ อย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สังคมที่มุ่งปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก

 

เด็กยากไร้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ หมายถึง เด็กที่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการเจริญเติบโต เด็กที่ถูกสังคมตีตราหรือถูกกฎหมายกีดกัน เด็กที่ตกอยู่ในสภาพชีวิตที่เลวร้ายและมีปัญหาสลับซับซ้อน

                            

 เป้าหมายในการดำเนินงาน

 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ประสบปัญหาที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ ขั้นพื้นฐาน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

3. พัฒนาศักยภาพของครอบครัวเด็กและชุมชน ให้สามารถดูแลและคุ้มครองเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ 9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0 2747 2600โทรสาร 0 2 747 2620 1

 

Email: ccfthai@ccfthai.or.th

 


บ้านเด็กธรรมรักษ์

http://www.kidhome.org/

 

บ้านเด็กธรรมรักษ์เป็นบ้านพักสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือกำพร้าจากบิดา มารดาที่ติดเชื้อไวรัส เอชไอวี/เอดส์  เด็กส่วนใหญ่ที่พักอาศัยที่บ้านธรรมรักษ์บางส่วนเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จากบิดาและมารดา บ้านแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้การดูแล รักษา ผู้ป่วยเอดส์ ระยะสุดท้าย 

 

ติดต่อ

บ้านเด็กธรรมรักษ์

เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลดงดินแดง

อำเภอหนองม่วง จังหวัด ลพบุรี

โทร :  036796888


มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช)

http://www.fry1985.org/

 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนเร่ร่อนด้วยการพัฒนาศักยภาพและให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อที่จะให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4

ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150

โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819

e-mail :fry@fry1985.org

 

www.facebook.com/FRY.19856 8073-4 Fax (662) 894 2819


มูลนิธิสายเด็ก

http://childlinethailand.org/

 

มูลนิธิสายเด็กจัดบริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมงในการให้ความช่วยเหลือเด็ก ให้คำปรึกษา และแนะนำ ตลอดรวมถึงการร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรสาธารณกุศล และองค์กรอิสระอื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีหมายเลขด่วน 1387 

 

ติดต่อ

มูลนิธิสายเด็ก

4002-408 ถนนไมตรีจิต 

เขตป้อมปราบ

กรุงเทพ 10100

โทรศัพท์ 02 623 3814

อีเมล info@childlinethailand.org


มูลนิธิ เอสซีจี

http://www.scgfoundation.org/

 

มูลนิธิ เอสซีจี มีความมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของคนโดยเน้นที่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจุดประกายให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน

ติดต่อ :

มูลนิธิเอสซีจี ( SCG FOUNDATION )

1 อาคาร 30C ถนนปูนซิเมนต์ไทย

บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

โทรศัพท์0 2586 5506 แฟ็กซ์ 0 2586 3910, 0 2586 7819

 


มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก

http://vgcd.org/

 

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ดำเนินงานมากว่า 10 ปี ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังเป็นสมาชิกหลักของคณะกรรมการปกป้องและคุ้มครองเด็กประจำจังหวัดเชียงใหม่และได้รับการสนับสนุนที่ผ่านมาจากองค์กรระหว่างประเทศหลากหลายองค์กร อาทิเช่น UNICEF ประเทศไทย มูลนิธิเอเซีย สถานเอกอัคราชฑูตประเทศญี่ปุ่นและสหพันธ์ประเทศยุโรบ  มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กยังได้รับรางวัลและการช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรภาคเอกชนทั้งจากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

ติดต่อ :

vcd.thailand@gmail.com


มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

้้www.thaibby.in.th/

 

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เป็นสมาชิก The International Board on Books for Young People (IBBY)  โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ภารกิจหลักของมูลนิธิฯ คือการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านหนังสือให้กับเด็กและเยาวชนไทย

 

ติดต่อ

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

73 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 02-805-0202

อีเมล : books4children@hotmail.com

 

Search our website


มูลนิธิโฮพเวิลด์วายด์ ประเทศไทย

http://www.hopewwthailand.org

 

โฮพเวิลด์วายด์ เป็นองค์กรอิสระที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐในปี ค.ศ. 1991 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Madeline Miller, 725 Market St., Wilmington, DE 19801 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหนแห่ง ตามชื่อขององค์กรคือ Helping Other People Everywhere (HOPE) ในด้านสาธารณกุศล ช่วยเหลือในความต้องการของสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนการศึกษา

ติดต่อ :

มูลนิธิ โฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)
อาคาร 3 ชั้น เลขที่ 31/16-19 ถนนพญาไท 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
Tel. 02-246-8682, 08-4663-2472
Fax. 02-246-8682 

 


มูลนิธิเยาววิทย์

http://yaowawit.org/

 

มูลนิธิเยาววิทย์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ มูลนิธิ ชิลเด้นส เวิลด์ อคาเดมี เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งในประเทศ  เยอรมันนี และประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจัดหาความช่วยด้านการศึกษา ที่พักอาศัย รวมทั้งทุนการศึกษา ทั้งนี้ มูลนิธิเยาววิทย์ ยังมีบริการที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ 

 

ติดต่อ

มูลนิธิเยาววิทย์

29/55 หมู่ 1 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง

จังหวัด พังงา 82170

โทร 08 48 521 809

 

 info@yaowawit.org


มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

http://www.thepattayaorphanage.org/

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา เป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยให้ที่พัก อาหาร ตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ติดต่อ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

384 หมู่ 6 ถนนสุขุม กิโลเมตรที่ 144

บางละมุง ชลบุรี 20150

โทร 038 423 468, 038 416 426


มูลนิธิสันติสุข

http://www.santisuk.or.th/

 

มูลนิธิสันติสุข เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาสในการเข้ารับการศึกษาโดยมูลนิธิจะมุ่งเน้นไปยังเด็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนถึงการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิ

 

ติดต่อ

100/4 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-240-1729-30   โทรสาร : 02-249-7312 

เวลาทำการ   จันทร์ - ศุกร์  เวลา 9:00 - 16:30 น.

 

อีเมล : santisuk@santisuk.or.th  

 


มูลนิธิ ฟันด์อีสาน

http://www.fund-isaan.org/

 

มูลนิธิ ฟันด์อีสาน เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียน อีกทั้งสร้างทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย มูลนิธิยังได้ให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551

 

ติดต่อ

มูลนิธิ ฟันด์อีสาน

144 หมู่ 4 โคกยางชุ่ม

ประสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

 

 

 


มูลนิธิพัฒนาลาหู่ประเทศไทย

Thailand Lahu Development Foundation

http://www.tldf.org

 

 

มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือจำกัดไว้เฉพาะกลุ่มศาสนา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมโดยชุมชน เพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชาวลาหู่

 

ติดต่อ: คุณธีรภาพ ยืนยงธรรม, ผู้อำนวยการ

ที่อยู่ : 299/63 ซอย 2 หมู่บ้านศิริพร หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053-247-139

อีเมล : thiraphap@gmail.com

 

ดูรายงานผลการประเมิน

 


มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

http://www.toyota.co.th/ttf/

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องในโอกาสครบรอบ 
๓๐ ปีของการดำเนินกิจการในประเทศไทย ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 
ในสถานะองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก ๓๐ ล้านบาท โดยนำเงิน
ดอกผลมาดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ภายใต้วัตถุประสงค์ได้แก่

 

1. ด้านการศึกษา

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศล

 

ติดต่อ:

สำนักเลขานุการ

186/1 หมู่ 1 ตำบลสำโรงใต้

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-386-1393-5

 


<  กลับสู่หน้าหลัก                                                                  หน้า 1,2,3