มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข (Gift of Happiness Foundation)

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิของขวัญแห่งความสุข

http://www.gohappiness.org/

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขจัดตั้งขึ้นโดยนักแสดงตลกชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์ เอ็ดเวิล์ด ฮาเวิล์ท ด้วยจุดมุ่งหมายหลักคือการอุทิศตนเองในการมอบความสุข ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและถูกทอดทิ้งผ่านการแสดงเป็นตัวตลกร่วมไปกับการบริจาคสิ่งของให้กับเด็กทั่วประเทศไทย

 

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขจัดการแสดงตลกอย่างง่ายๆ มีการตอบสนองรวมทั้งการให้บทเรียนในการแสดงต่อเด็กนับพันคนที่อาศัยอยู่แบบอัตคัต ขัดสน ทั้งนี้มูลนิธิยังได้บริจาคสิ่งของที่จำเป็นมากมายให้แก่เด็กและครอบครัวในระหว่างการเดินทางตามโครงการอย่างน้อยเดือนละครั้งตลอดปี

 

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขเป็นองค์ไม่แสวงหาผลกำไรในซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นมูลนิธิในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2552 หมายเลขทะเบียนเลขที่ ก.ต.1914  มูลนิธิได้เข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์มูลนิธิแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมีนาคม 2010


การประเมินมูลนิธิของขวัญแห่งความสุข
Gift of Hapiness Foundation 0814 rev1.pd
Adobe Acrobat Document 98.6 KB