บ้านแกร์ด้า, ลพบุรี  มูลนิธิสิทธิเด็ก

ทีมงานสมาคม กิฟวิ่ง แบค ได้ส่งมอบหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ได้รับจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ผู้บริจาคให้แก่เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ เอชไอวี ภายใต้การดูแลของบ้านแกร์ด้า มูลนิธิสิทธิเด็ก  และเป็นครั้งแรกที่สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้ร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย เพื่อเป็นองค์กรกลางในการนำหนังสือไปสู่เด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย

บ้านแกร์ด้า, ลพบุรี มูลนิธิสิทธิเด็ก


บ้านแกร์ด้า เป็นโครงการเพื่อการกุศลเพียงหนึ่งเดียวของมูลนิธิสิทธิเด็ก ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี บ้านแกร์ด้าเป็นโครงการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากไวรัส เอชไอวี/เอดส์ ภายใต้บรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น และการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรักษาอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กกว่า 68 คน


สารคดีเรื่อง "การต่อสู้กับโรคเอดส์ ของเด็ก ในปี พ.ศ.2557, ได้ถ่ายทำ ณ บ้านแกร์ด้า ตามวีดีโอข้างล่างนี้