Giving Back Association - Supporting Charities in Thailand and the Region


สมาคมกิฟวิ่ง แบค - สนับสนุนองค์กรการกุศลในประเทศไทยและภูมิภาค
Giving Back Association’s team would like to thank you for your interest in our website. Our team strives to provide detailed information about the charities in the region, in order to give you the opportunity to learn more about the charities and to encourage you to help those good-hearted people who work tirelessly to help those less fortunate than ourselves in our society.

 

ในนามของทีมงานสมาคม กิฟวิ่ง แบค  เราขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจเว็ปไซต์ของเรา  ทีมงานกิฟวิ่ง แบคของเราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการสืบค้นข้อมูลขององค์กรการกุศลที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาค เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์กรการกุศลใหม่ๆ  และสนับสนุนให้ท่านได้ช่วยเหลืออาสาสมัครที่มีความเสียสละทำงานให้กับองค์กรการกุศลเหล่านั้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 


Giving Back Quarterly Newsletter

 

Giving Back Association's team is now happy to publish our Newsletter. 

Please download the Newsletter through the link here.

 

Giving Back Newsletter Volume 3 issue 3rd Quarter 2015
GBA NewsLetterVolume 3rd Quarter 2015.p
Adobe Acrobat Document 64.2 KB
Giving Back Newsletter Volume 2 issue 2nd Quarter 2015
NewsLetter Volume 2 2nd Quarter 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 65.5 KB
Giving Back Newsletter Volume 1 issue 1st Quarter 2015
Newsletter 1st issue _Q115_.pdf
Adobe Acrobat Document 37.2 KB

Giving Back Bulletin

Giving Back Association would like to express our heartfelt gratitude and congratulations to those 12 charities who participated HANA Microelectronics PCL CSR Donation Program Year 2016.  The awards event was held at HANA-Head office in Bangkok on Friday 8th, April 2016. The event was made especially enjoyable with the child dancers from Human Help Network Foundation Thailand opening performance and the very impressive blind children singers from Father Ray Foundation making a beautiful closing of the event.

 

Importantly, Giving Back Association's team would like to thank HANA Microelectronics PCL on selection the 12 GBA Rated charities in 2015 to be its part of its CSR Donation Program this year.  It was the first collaboration between GBA and a company to support the rated charities from GBA. Hana Microelectronics PCL through its CSR program supports the charities in Thailand which focus on financial efficiency, good governance and transparency as independently assessed by GBA.

 

At the event GBA also presented Rating Certificates to each of those 12 charities showing their levels of Financial Efficiency, Good Governance and Transparency, as evaluated by Giving Back Association's team under the standard assessment criteria.

 

Manu Pensawangwat

April 12, 2016

 

 

สมาคมกิฟวิ่งแบค ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความดีใจกับ 12 องค์กรการกุศลที่ได้เข้าร่วมโครงการของ HANA CSR Donation Program ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ณ สำนักใหญ่ ของบริษัท ฮานา ไมโครอิเลคทริกส์ มหาชน จำกัด กรุงเทพมหานคร  การเปิดงานด้วยการเต้นของเด็กจากมูลนิธิ เอช.เอช.เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นไปอย่างน่าประทับใจ ตลอดรวมถึงกลุ่มนักร้องเด็กพิการทางสายตาจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทำให้การปิดงานเป็นไปอย่างน่าจดจำ

 

และที่สำคัญ ทีมงานของสมาคม กิฟวิ่งแบค ขอขอบคุณผู้บริหารของบริษัท ฮานา ไมโครอิเลคทริกส์ ที่ได้คัดเลือกองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับของสมาคมฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง สมาคมฯ และองค์กรภาคธุรกิจ ที่ได้สนับสนุนองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับโดยสมาคมฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรภาคธุรกิจได้ให้ความสำคัญในการจัดโครงการช่วยเหลือองค์กรการกุศลโดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ผ่านการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่าง สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

ประกาศนียบัตรจัดอันดับของสมาคมฯ ที่ได้มอบให้กับองค์กรการกุศลทั้ง 12 องค์กรไว้ในวันเดียวกันนั้น จะแสดงให้ผู้สนใจได้รับทราบว่า องค์กรการกุศลทั้ง 12 องค์กรได้ผ่านการเยี่ยมเยือน สัมภาษณ์ และจัดอันดับที่อยู่ภายใต้มาตราการจัดอันดับของสมาคมฯ ด้วยความเต็มใจขององค์กรการกุศลในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

 

 

 

มนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

12 เมษายน พ.ศ. 2559

 

 

 Recent Updates

SAMARITANS Thailand

 

 Volunteer for Thailand

Thai-German Development Foundation 

The Volunteer for Children Development Foundation

Human Help Network Foundation Thailand

 

 

 

 

 

       Wildlife      Conservation            Society


Public Relief Volunteer Network Association

Thai National Council for Social Welfare of Thailand

Thai Conservation of Forest Foundation

Rain Tree Foundation

YWAM Thailand

Baan Kingkaew


Wild Flower Home

Radion International (Thailand)

Healing Family Foundation

 

 

 

 

 

   Holt Sahathai          Foundation 

Thailand Association of The Blind 

Urban Development Institute Foundation 


Children's World

Academy Foundation-Thailand
OXFAM International 

CharityChildren's Home

Foundation Pattaya

Camillian Social Center Rayong

Review 

  Energy for Environment Foundation

 

Small Kid FoundationSiriraj Foundation


ฺBook for Children Foundation


WheelChairs & Friendship Center of Asia (Thailand) Foundation

Saint Louis Foundation


Pfizer Thailand Foundation

 T.Y.A.P Foundation


Childline Thailand Foundation


Thai Volunteers Service Foundation

The Cardiac Children Foundation of Thailand

Foundation for balance growth of Rural Community-Plarnkhoi

Yuvabhadhana Foundation

Rabbit in the moon Foundation


Destiny Rescue Foundation

Thai Fund Foundation

Thai Pestalozzi Foundation

Thai Environmental Corporation Foundation

(TECF)

Kuvanant Foundation

Kids Ark Foundation


Glory Hut Foundation

Fountain of Life


Siam-Care Foundation

Amir al-Mu' minin Foundation

Father Ray Foundation Review

AIDS Network Development Foundation