Giving Back Association - Supporting Charities in Thailand and the Region


กิฟวิ่งแบค-สนับสนุนองค์กรการกุศลในประเทศไทยและในภูมิภาค


Dear Readers,

Tax deductible donations to UNICEF NEPAL Earthquake appeal may be made via the UNICEF web link

On behalf of Giving Back Assoc’s team work , we would like to thank you for your interest in our website, our team strives to provide information about charities in the region, in order to provide to you some opportunities to learn more about the charities and encourage you to help those good hearted people who tirelessly help those less fortunate in our society.   

 

ในนามของทีมงาน กิฟวิ่ง แบค แอสซอค  เราขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจเว็ปไซต์ของเรา  ทีมงานกิฟวิ่ง แบคของเราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการสืบค้นข้อมูลขององค์กรการกุศลที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาค เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์กรการกุศลใหม่ๆ  และสนับสนุนให้ท่านได้ช่วยเหลืออาสาสมัครที่มีความเสียสละทำงานให้กับองค์กรการกุศลเหล่านั้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 


Giving Back Quarterly Newsletter

 

Giving Back Association's team is now happy to publish our first Newsletter.  Please download the Newsletter through the link here.

 

Giving Back Newsletter Volume 1 issue 1st Quarter 2015
Newsletter 1st issue _Q115_.pdf
Adobe Acrobat Document [37.2 KB]
Download
Giving Back Newsletter Volume 2 issue 2nd Quarter 2015
NewsLetter Volume 2 2nd Quarter 2015.pdf
Adobe Acrobat Document [65.5 KB]
Download

Giving Back Bulletin

GBA’s team reviewed two charities in the Eastern-Seaboard of Thailand last month.  We received warm hospitality on GBA’s team visit from Father Pattarapong Srivolakul, the President of Father Ray Foundation and Father Chaisak Thaisonthi, the Director of Camillian Social Center Rayong. 

 

 

We’ve gained  good understanding on the charities activities and appreciated on their sharing of insights regarding the various philanthropic projects dedicated to  disadvantage children, teenagers and people with disabilities under their scope of missions.

 

Father Ray Foundation is well known charity among Eastern-Seaboard charities.  The foundation provides help to more than 850 disadvantaged and disabled children, teenagers and people.

 

Camillian Social Center Rayong is one of few charities which provides shelter, health-care services,and education to children and teenagers living with HIV/AIDS.  It focuses on patient, children infected and affected by HIV/AIDS living in 8 provinces located in Eastern-Seaboard of the country.

 

 

Please see GBA’s Review and Rating on Father Ray Foundation and  Camillian Social Center Rayong as the links follows:

 

Review page http://www.givingbackassoc.org/english/charity-reviews/

Rating page http://www.givingbackassoc.org/english/charity-ratings/

 

 

See you next month.

 

Manu Pensawangwat

August 17, 2015

ทีมงานสมาคม กิฟวิ่ง แบค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์กรสาธารณกุศล 2 แห่งที่ตั้งอยู่แถบชายฝั่งทะเล ด้านตะวันออกของประเทศ ทีมงานได้รับการต้องรับที่อบอุ่นจาก บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และ บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทสนธิ ผู้อำนวยการ คามิลเลียน โซเชิียล เซนเตอร์ ระยอง


ทีมงานฯ มีความเข้าใจในกิจกรรมเพื่อการกุศลและซาบซึ้งในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ที่ทั้งสองมูลนิธิ ได้ทุ่มเทให้กับเด็ก และวัยรุ่นที่ด้อยโอกาส และคนพิการ ภายใต้พันธกิจของมูลนิธิทั้งสองแห่ง


มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นมูลนิธิที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบรรดามูลนิธิต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรียบชายฝั่ง ทิศตะวันออกของประเทศ ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตลอดจนคนพิการที่ด้อยโอกาสมากกว่า 850 ชีวิต


คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นหนึ่งองค์กรสาธารณกุศลเพียงไม่กี่แห่งในประเทศที่จัดหาที่พัก การดูแลสุขภาพ ตลอดจนให้การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับเชื้อไวรัส เอชไอวี/เอดส์ โดยมุ่งเน้นไปยังผู้ป่วยและเด็กที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ดังกล่าวที่อาศัยอยู่ใน 8 จังหวัดด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย


ืท่านสามารถเข้าชมรายงานผลการประเมินมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้


http://www.givingbackassoc.org/ไทย/รายงานผลการประเมิน

http://www.givingbackassoc.org/thai-/การจัดอันดับ


สำหรับรายงานผลการประเมินภาษาไทยของมูลนิธิคุณพ่อเรย์  ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ บาทหลวงภัทรพงศ์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทีมงานฯ จะนำขึ้นเวบไซต์ ทันทีเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วพบกันใหม่เดือนหน้า

 

 

 

มนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

17 สิงหาคม 2558

givingbackassoc@gmail.com
Recent Updates

SAMARITANS Thailand

 

 Volunteer for Thailand

Thai-German Development Foundation 

The Volunteer for Children Development Foundation

Human Help Network Foundation Thailand

 

 

 

 

 

       Wildlife      Conservation            SocietyPublic Relief Volunteer Network Association

Thai National Council for Social Welfare of Thailand

Thai Conservation of Forest Foundation

Rain Tree Foundation

YWAM Thailand

Baan KingkaewWild Flower Home

Radion International (Thailand)

Healing Family Foundation

 

 

 

 

 

   Holt Sahathai          Foundation 

Thailand Association of The Blind 

Urban Development Institute Foundation 


Add Apr 27, 15

Add Apr 28, 15


Children's World

Academy Foundation-Thailand
OXFAM International 

CharityChildren's Home

Foundation Pattaya

Camillian Social Center Rayong

Review 

  Energy for Environment Foundation

 

Small Kid Foundation
Siriraj Foundation


ฺBook for Children Foundation


WheelChairs & Friendship Center of Asia (Thailand) Foundation

Saint Louis Foundation


Pfizer Thailand Foundation

 T.Y.A.P FoundationChildline Thailand Foundation


Thai Volunteers Service Foundation

The Cardiac Children Foundation of Thailand

Foundation for balance growth of Rural Community-Plarnkhoi

Yuvabhadhana Foundation

Rabbit in the moon FoundationDestiny Rescue Foundation

Thai Fund Foundation

Thai Pestalozzi Foundation

Thai Environmental Corporation Foundation

(TECF)

Kuvanant Foundation

Kids Ark FoundationGlory Hut Foundation

Fountain of Life


Siam-Care Foundation

Amir al-Mu' minin Foundation

Father Ray Foundation Review

AIDS Network Development Foundation