Giving Back - Supporting Charities in Thailand and the Region


กิฟวิ่งแบค-สนับสนุนองค์กรการกุศลในประเทศไทยและในภูมิภาค

On behalf of Giving Back Assoc’s team work , we would like to thank you for your interest in our website, our team strives to provide information about charities in the region, in order to provide to you some opportunities to learn more about the charities and encourage you to help those good hearted people who tirelessly help those less fortunate in our society.   

 

ในนามของทีมงาน กิฟวิ่ง แบค แอสซอค  เราขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจเว็ปไซต์ของเรา  ทีมงานกิฟวิ่ง แบคของเราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการสืบค้นข้อมูลขององค์กรการกุศลที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาค เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์กรการกุศลใหม่ๆ  และสนับสนุนให้ท่านได้ช่วยเหลืออาสาสมัครที่มีความเสียสละทำงานให้กับองค์กรการกุศลเหล่านั้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 


Giving Back Bulletin

The hot season arrives in Thailand during March and April.   However, the weather is not a barrier for Giving Back Association’s team to visit the charities in order to meet the management and discuss their activities.  We then write up the charity reviews and ratings in response to the donors' need for more detailed information on the charities. We also work in an advocacy role to support the charities and provide them with more opportunities to reach donors and volunteers through Giving Back website.

 

For March 2015 bulletin, we would like to express our appreciation for warm hospitality during our team’s visit to the Head office of SOS Children’s Village Thailand Foundation.  Mr. Chatchai Thepsena, Head of Program of the foundation has generously provided the valuable information on the charity. 

Please see the SOS Children’s Village Thailand Foundation Review and Rating.


We would also like to thank Khun Oraphan Pratomlerk, the Office Manager of Goodwill Group Foundation who has provided the foundation’s information to our team to finish our review and rating. You are able to see our review and rating through our

webpage as the link below

Please see the Goodwill Group Foundation Review and Rating

 

 Manu Pensawangwat

 

March 18, 2015

givingbackassoc@gmail.com

 


 ฤดูร้อนมาเยือนมาประเทศไทยแล้วในช่วงเดือนมีนาคมและ เมษายน แต่สภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับทีมงานของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ในการที่จะไปเยี่ยมเยือนองค์สาธารณกุศลต่างๆ เพื่อที่จะได้พบกับผู้บริหารขององค์กรสาธารณกุศลเพื่อร่วมพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรสาธารณกุศลดำเนินงาน  จากนั้นเราจะดำเนินการเขียนรายงานความคิดเห็นรวมถึงการประเมินและจัดอันดับให้องค์กรสาธารณกุศลที่ทีมงานได้เข้าไปเยี่ยมเยือนทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกขององค์สาธารณกุศลนั้นๆ  ทีมงานยังได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ด้วยการเปิดช่องทางและโอกาสที่จะเข้าถึงผู้มีจิตศรัทธาและอาสาสมัครมากขึ้นโดยผ่านเว็บไซต์ ของสมาคมฯ


ข่าวสารของสมาคมฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ทีมงาน ขอแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นที่มอบให้กับทีมงานในวันที่เข้าเยี่ยม สำนักงานใหญ่มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คุณฉัตรชัย เทพเสนา หัวหน้าแผนกโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็ก ได้กรุณาจัดหาข้อมูลที่ทรงคุณค่าของมูลนิธิฯ ให้กับทีมงานท่านสามารถเข้าชมรายงานผลการประเมินและการจัดอันดับได้ตามลิงค์นี้ ผลการประเมินและการจัดอันดับมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ในขณะเดียวกันทีมงานขอขอบพระคุณ คุณอรพันธ์ ประถมฤกษ์ ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิ

กลุ่มปราถนาดี ในการให้ข้อมูลของมูลนิธิฯ เพื่อการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการประเมินและการจัดอันดับจนเสร็จสิ้นท่านสามารถเข้าชมรายงานผลการประเมินและการจัดอันดับได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้  ผลการประเมินและการจัดอันดับมูลนิธิกลุ่มปราถนาดี


มนู เพ็ญสว่างวัฒน์

18 มีนาคม พ.ศ. 2558

givingbackassoc@gmail.com
Recent Updates

Review of Chaiyapruk Foundation
Review of Chaiyapruk Foundation
Review of Foundation for the Welfare of Needy Schoolchilden
Review of Foundation for the Welfare of Needy Schoolchilden
Empower Foundation Article in Bangkok Post 11 May 14
Empower Foundation Article in Bangkok Post 11 May 14
Minsai Center, Lao
Minsai Center, Lao
SEDA-Laos
SEDA-Laos
Village Focus International, Laos
Village Focus International, Laos


Center for Burma Studies
Center for Burma Studies
Myanmar Charity
Myanmar Charity
The Myanmar Children's Foundation
The Myanmar Children's Foundation
๊UNDP Lao PDR
๊UNDP Lao PDR
Letter of Commendation from SET President
Letter of Commendation from SET President


Gift of Happiness Foundation
Gift of Happiness Foundation
SET Foundation update
SET Foundation update


Bangkok Post

Foundation

Update

Volunteer Story

Ramathibodi Foundation

Autism Foundation of Thailand


Universal Foundation for Persons with Disabilities
The Foundation for the Welfare of Mentally Retarded of Thailand


Siri Wattana Cheshire FoundationSchool of Hope FoundationThe Branch Foundation
Chaipatana Foundation


The Kidney Foundation of ThailandGlobal Campuses Foundation
Global Campuses Foundation
Ramathibodi Foundation
Ramathibodi Foundation
Darulinfaq Foundation for abandoned and disadvantaged children
Darulinfaq Foundation for abandoned and disadvantaged children
Angkor Hospital for Children in Siemreap, Cambodia
Angkor Hospital for Children in Siemreap, Cambodia
ฺBaan Mitratorn (Ubolratana Foundation under the Royal Patronage of HRH the Queen
ฺBaan Mitratorn (Ubolratana Foundation under the Royal Patronage of HRH the Queen

NORTHNET FoundationAshoka Foundation
Ashoka Foundation
Autism Awareness in Thailand
Autism Awareness in Thailand
Bangkok Charity Orchestra
Bangkok Charity Orchestra
      Change Fusion
Change Fusion
Foundation for Deaf
Foundation for Deaf
Labour Rights Promotion Network Foundation
Labour Rights Promotion Network Foundation

    23 Sept.14

       23 Sept.14


Review of Christian care Foundation for Children with Disabilities
Review of Christian care Foundation for Children with Disabilities
            Compassion International
Compassion International
The Heart Foundation of Thailand under Royal patronage
The Heart Foundation of Thailand under Royal patronage
Teaching for Thailand Foundation
Teaching for Thailand Foundation
Community Children Fund Foundation in Thailand under Royal Patronage
Community Children Fund Foundation in Thailand under Royal Patronage
Review of TB/HIV Research Foundation
Review of TB/HIV Research Foundation

      Add 8 Oct.14


Prostheses Foundation of HRH the Princess Mother
Prostheses Foundation of HRH the Princess Mother
Thai Osteoporosis Foundation
Thai Osteoporosis Foundation
Anandamahidol Foundation
Anandamahidol Foundation
Suu Foundation, Myanmar
Suu Foundation, Myanmar

Volunteer Ladies against TB, Chiang Rai Story.Pure Blue Foundation

Phuket Has Been Good To Us Foundation

Internet Foundation for the Development of Thailand

Review

Camillian Social Center Chiangrai

Review

Zy Movement Foundation

Love Wildlife FoundationFoundation for Children with Disabilities

Association of Persons with Physical Disability International Review

SOS Children's Village Thailand Review